Home Authors Příspěcky odRedakce

Redakce

603 Příspěvky 0 COMMENTS

0

O posledním dubnovém víkendu  se uskutečnilo v Polských Gliwicích  čtvrté kolo Světového poháru „CMAS WORLD CUP 2012“  kde startovala i otrokovická závodnice  hájící  barvy NEMO Zlín  Beáta Polišenská. V konkurenci osmnácti států a devětasedmdesáti klubů se Beáta se svými výsledky na světovém poli neztratila . Druhým místem na 100m BiFi  a dvakrát třetím místem na padesát metrů advě sta metrů  si upevnila pozici ve Světovém poháru a potvrdila  nominaci na Mistrovství Světa Juniorů pořádaného  letos  o prázdninách v Rakouském Grazu. Během tohoto kola byl vytvořen jeden juniorský světový rekord na padesát metrů BiFi a Rus Kabanov se na 100 PP přiblížil ke světovému rekordu na pouhé dvě setiny sekundy. Ani po tomto kole se nedostane Beátě odpočinek ,  ještě  před odjezdem na šampionát  ji čekají  tři reprezentačních soustředění  a mistrovství České republiky. Ani o prázdninách si volna  moc neužije. Po krátké pauze bude muset nastoupit k tvrdému tréninku již začátkem srpna, aby absolvovala kvalitní přípravu na Finále Světového poháru konaného koncem září v Egyptské Alexandrii.

0

Více než šest stovek občanů Otrokovic se již zaregistrovalo k odběru krizových SMS. Město tento projekt spustilo prvního května 2011, čímž pro své občany připravilo jednoduché, komplexní a pohodlné řešení pro rozšíření a zkvalitnění informovanosti při vzniku nepředvídané, mimořádné či krizové situace, v jejímž důsledku může dojít k ohrožení zdraví, životů a majetku.

Služba umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla formou krátkých textových zpráv. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci například v případě povodní, požárů či zhoršení stavu ovzduší. Systém je pro občany zcela zdarma, veškeré současné i budoucí náklady hradí město Otrokovice. Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, proto se občané nemusí obávat zahlcení nežádoucí reklamou a inzercí.

„Dobrovolným zaregistrováním svého čísla do systému Krizových SMS získá každý občan v krizových a mimořádných situacích potřebné informace, ať už se nachází přímo ve městě či například na dovolené. Touto službou jednoznačně rozšiřujeme informování veřejnosti, což je ostatně naší společnou snahou,“ objasnil místostarosta Otrokovic Milan Plesar.

Do tohoto systému se mohou lidé registrovat prostřednictvím webových stránek města www.otrokovice.cz, písemným vyplněním registračního formuláře na informacích budovy č. 1 městského úřadu nebo odesláním registrační SMS zprávy z mobilního telefonu, která je zpoplatněna dle tarifu operátora. Další využívání služby je zcela zdarma, veškeré náklady za budoucí doručené krizové SMS zprávy hradí město Otrokovice. Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky proti zneužití.

0

Mezi sedmnácti oceněnými z celkových dvouset padesátipěti hodnocených minimálních preventivních programů škol a školských zařízení Zlínského kraje zaměřených na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží byl i ten, který ve své činnosti aplikuje Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice. Slavnostní předávání ocenění proběhlo v uherskohradišťské Redutě za přítomnosti zástupců kraje a ministerstva školství.

Minimální preventivní program realizuje metodik prevence za podpory vedení i celého pedagogického sboru. „Uznání jsme získali za kvalitní minimální preventivní program a hlavně za jeho uplatnění v každodenní praxi. Za snahu vytvářet a udržovat pozitivní vzájemné vztahy v třídních kolektivech a taky mezi jednotlivci, za budování pozitivního klimatu celé školy. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme také na prevenci šikany, kyberšikany, návykových látek, alkoholu a kouření. Snažíme se nenásilně aplikovat antidiskriminační a multikulturní zásady. Důležitou součástí naší práce je i spolupráce s rodiči a jejich informovanost o preventivních programech. Při přípravě programů úzce spolupracujeme s mnoha externími organizacemi,“ přiblížila školní metodička prevence ZŠ T. G. Masaryka Ivana Bezděková. Ocenění získaly školy, jejichž programy byly nejkoncepčnější, nepropracovanější a nejvíce naplňovaly podstatu prevence, jíž je kvalitní sociální klima ve školách. „Nedílnou součástí primární prevence na naší škole je i činnost školního žákovského parlamentu. Ve spolupráci metodičky prevence, výchovného poradce a školního psychologa pracuje na škole školní poradenské pracoviště. Naplňování cílů primární prevence sociálně patologických jevů se prolíná do všech školních projektů, kterými jsou například Kamarádstvím proti šikaně, Dny prevence a zdraví, Multikulturní výchova, Férová škola, Škola plná zdraví, Letem světem, E-bezpečí a další. Cílem všech našich preventivních aktivit je spokojený učitel a žák v bezpečném prostředí s možností všestranného rozvoje osobnosti,“ doplnila Ivana Bezděková.