Home Zprávy

0

Občané krajského města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro město Zlín zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé získal Zlín certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř sto kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při třiceti cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 4 717ks  televizí, 1 926 ks monitorů a 37 050 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 1 905,25 MWh elektřiny, 83 330,52 litrů ropy, 8 634,38 m3 vody a 82,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 434,82 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1 696,65 tun“, popsala konkrétní úsporyVladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie.

0

Všechny tři betonové lávky přes řeku Dřevnici na území města Zlína se letos dočkají kompletní opravy. Měnit se budou plochy pro pěší, takzvané „mostovky,“ s potřebnými opravami se počítá i u nosných konstrukcí a spodních staveb. Podle  Jaroslava Kubáče z odboru realizace investičních akcí magistrátu by mohly být stavební práce zahájeny v měsíci září. „K rekonstrukcím musí dojít ještě za pěkného počasí. Opravy mostových konstrukcí jsou v tomto směru náročnější než třeba rekonstrukce chodníků,“ upozornil.

Celková cena za opravy bude známa po ukončení výběrových řízení. Předpokládá se, že by neměla přesáhnout částku tři miliony korun bez DPH. Investorem bude město.

Během příprav oprav betonových lávek magistrát pracoval se dvěmi variantami. Podle první by byly opravené pouze „mostovky,“ druhá počítala s kompletní opravou včetně nosných konstrukcí a spodní stavby. „Nakonec se přistoupilo k provedení kompletních oprav, aby se již v následujících letech nemuselo do těchto mostních objektů zasahovat,“ konstatoval Kubáč.

Betonové lávky přes řeku Dřevnici, které budou letos opravené:

  • lávka Z7 mezi Benešovým a Fügnerovým nábřežím (u obchodu)
  • lávka Z9 mezi Benešovým a Tyršovým nábřežím (u Čepkova)
  • lávka Z89 mezi Benešovým a Tyršovým nábřežím (u Máců)

 

0

Stálá expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly byla po šestnácti letech existence ukončena letos v únoru. Trojrozměrné předměty si převzali muzejní konzervátoři, aby je připravili na novou instalaci v chystané expozici Princip Baťa ve čtrnácté budově, která bude mít část věnovanou cestovatelství. Tato část budoucí expozice bude zahrnovat sbírkové předměty nejen z cest Hanzelky a Zikmunda, ale i z fondů dalších cestovatelů – Ingriše, Škuliny a Šťastné. Na zlínský zámek ovšem stále míří návštěvníci speciálně právě kvůli odkazu H+Z. „Aby nevážili svou cestu, většinou z velké dálky, do Zlína zbytečně, připravil Archív H+Z do přednáškového sálu výstavu několika fotografií z cest H+Z i model Tatry 87,“ uvedla Magdalena Preiningerová z Archívu H+Z a dodala, že od září bude výstava fotografií H+Z, doplněná i archívními materiály a trojrozměrnými předměty, k vidění v Městské galerii v Kladně.

0

O víkendu mohli zájemci navštívit řadu kulturních akcí v Otrokovicích, které byly spojene pod souhrnným názvem Letní slavnosti. U Štěrkoviště předváděli svoje dovednosti policisté na koních, hasiči předvedli svou techniku a na místě byla také výstava leteckých modelů. V Kvítkovicích u kostela čekal na děti den s balónky, klauny, diskotékou a poníky, dospělí s itam pak mohli prohlédnout výstavu soch a obrazů z výtvarného symposia. V centru města zazněla mimo jiné hudba kapely Žlutý pes a skupiny Tabák, která je revivalovým protějškem Kabátu. Neděla patřila mimo jiné klání v koulení pneumatik a do Otrokovic dorazil také Jiří Pomeje.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.  

 [fbphotos id=486703428026068]

0

Tradiční noční prohlídka přilákala v sobotu na hrad do Malenovic doslova davy lidí. Zástup nedočkavých návštěvníků se táhl desítky metrů od brány památky. Před vstupem předváděli své umění s ohněm členové skupiny Ardor Viridis, v prostorách hradu pak mohli návštěvníci kromě historických interiéru obdivovat také šermířské umění uskupení Berendal za zvuku bubnů skupiny Monimba. Jedinečný zážitek z noční prohlídky mají lidé možnost zakusit ještě 18. srpna.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.  

 

[fbphotos id=483802288316182]

0

Mysločovické pivní slavnosti se uskutečnily v sobotu v areálu místní sokolské zahrady. Návštěvníci této akce mohli ochutnat pět druhů piva a zúčastnic se připravených aktivit jako byl například pivní slalom, nejsilnější tuplař, velká soutěž v pojídání párků či hod prázdným sudem do dálky. Odpolende zpestřila i doprovodná kapela Tři na Tři band. V průběhu odpoledne dvakrát vystoupila taneční skupina Effect proof. I přes nepříznivé počasí se všichni dobře bavili a šéfredaktor Nočníku se umístil ve dvou disciplínách.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.  

[fbphotos id=483357571693987]

0

Desítky dětí si v sobotu užily zábavné odpoledne s pohádkovými postavami. Čerti a hastrmani čekali na svých stanovištích se soutěžemi o ceny, a celé rodiny navzdory horkému počasí, prožily osvěžující odpoledne. Akce se uskutečnila v režii obce, hasičského sboru a mateřské školy.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

 

[fbphotos id=467787573250987]

0

Ve Zlíně se včera konal Dětský den, který doprovázela i prezentace Policie České republiky. Děti si mohly vyzkoušet helmy, obušky, nasednout na motorku či do policejního auta. Bylo k vidění i hasičské auto nebo historický policejní vůz. V rámci dětského dne vystoupila šermířská skupina Valmont a návštěvníci zhlédli ukázku profesionální sebeobrany i zadržení nebezpečného pachatele. Děti si zaskákaly v nafukovacím hradě a na trampolíně, vyzkoušely si simulátor nárazu nebo rotaci auta při nehodě. Podpisy na akci rozdával Antonín Tlusťák, vícemistr Evropy v Rally.

0

Celkem šestnáct velmi frekventovaných přechodů pro chodce bude ještě v letošním roce nasvíceno, pohyb po nich se tak stane výrazně bezpečnějším. Projekt realizuje město Zlín.

Nenasvícené nebo nedostatečně osvětlené přechody pro chodce jsou v současnosti ve Zlíně velkým problémem. Chodci, kteří se po „zebře“ pohybují, jsou v noci špatně vidět, což ohrožuje jejich bezpečnost. „Proto je potřeba přechody důkladně nasvítit. V případě dlouhých přechodů i z obou stran. Pro bezpečnost přecházejících je potřeba udělat maximum,“ nepochybuje první náměstek primátora Jiří Kadeřábek, do jehož kompetencí patří doprava.

Přechody se budou nasvětlovat pomocí výbojkových svítidel s bílou barvou světla, umístěných na sloupě nebo sloupech. Jejich reflektory budou přímo namířené na „zebry“. „Takto nasvícené máme už přechody například na sídlišti Podhoří, ulici Sokolská nebo na Cigánově. Efekt je na první pohled zřetelný, chodci jsou pro řidiče výrazně lépe viditelní,“ konstatoval Michal Zlámal z odboru realizace investičních akcí magistrátu.

Pro letošní rok vybraných šestnáct přechodů tvoří pouze první etapu projektu, ten bude v příštích letech pokračovat. „Letos jsme na něj vyčlenili až půldruhého milionu korun. Se zahájením realizace začneme v srpnu,“ dodal Kadeřábek.

Ve Zlíně je celkem více než 240 přechodů. O tom, že pohyb po nich může být velmi nebezpečnou záležitostí, svědčí statistika dopravních nehod na přechodu na ulici Dlouhá v centru města, který byl k 15. prosinci loňského roku zrušen. V roce 2011 zde došlo k šesti nehodám, při kterých bylo zraněno pět chodců. Smutný rekord drží rok 2006, kdy se zde odehrálo patnáct nehod, ve třech případech byli zraněni chodci.

Seznam přechodů, které budou letos nasvíceny:

ul. Mostní (u školy)

ul. Březnická (u Velkého kina)

ul. Březnická (u Zimního stadionu)

ul. Sokolská (u fotbalového stadionu)

Tř. T. Bati (u IGTT)

Tř. T. Bati (za č.s. AGIP)

Tř. T. Bati (u křižovatky s ul. Lorencova)

Tř. T. Bati (u křižovatky s ul. Díly IV – areál SOLE)

ul. Kvítková (kruhový objezd)

ul. Kvítková (u ZDŠ)

ul Kvítková (u ZLINNEONu)

ul. Pasecká (u Bosche)

ul. Pasecká (u IDEMy)

ul. Pasecká (Pod Mokrou)

ul. Okružní (Pod školou)

ul. Okružní (u točny)