Home Zprávy

0

Žádný neoznačený či závadný alkohol neodhalily kontroly, které v tomto týdnu podnikli pracovníci živnostenského odboru magistrátu a strážníci městské policie. Podnikli je v souvislosti s případy otrav metylalkoholem. V kontrolách budou pokračovat i po víkendu.

Živnostenský odbor se zaměřil na stánky, ve kterých je z nařízení vlády prodej tvrdého alkoholu zakázán. „Při kontrolách nebyl zjištěn prodej neznačeného alkoholu a ani porušování výše zmíněného zákazu rozlévání a prodeje lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad třicet objemových procent alkoholu,“ konstatovala Naděžda Hasíková, vedoucí živnostenského odboru magistrátu.

Strážníci kromě vlastní činnosti pomáhali i pracovníkům celní správy. Provedli také osvětu mezi lidmi bez přístřeší, kteří patří mezi skupiny ohrožené závadným alkoholem. „Obešli jsme místa, kde se zdržují. Rozdávali jsme jim také letáky s aktuálními informacemi a varováním, aby si při konzumaci alkoholu dávali velký pozor,“ sdělil Pavel Janík, zástupce ředitele Městské policie Zlín.

V souvislosti s případy otrav metylkoholem svolal primátor města Zlína Miroslav Adámek v úterý krizový štáb obce s rozšířenou působností. Na nebezpečný alkohol, jehož požití může skončit smrtí, veřejnost po dva dny upozorňovala hlášení Varovného informačního systému obyvatelstva (VISO) a hlášení strážníků z megafonů jejich vozů. „Vývoj situace stále pozorně sledujeme a jsme připravení na ni reagovat. Na pití zejména tuzemáku a vodky by si lidé měli dávat opravdu velký pozor. Může jít o život,“ konstatoval primátor a lékař Miroslav Adámek.

Ke spolupráci při odhalování škodlivého alkoholu město vyzývá i veřejnost. „Pokud má někdo doma alkohol, u kterého nezná přesně původ jeho výroby, měl by to nahlásit na linky městské policie nebo státní policie, tedy na čísla 156 a 158,“ uvedl náměstek primátora Ondřej Běták.

0

Kozí sýr, živé ryby, ovoce, mošt, valašské frgály, trdelníky a spoustu dalších tradičních výrobků a suroviny si mohli dnes dopoledne zakoupit návštěvníci domácích trhů v areálu základní školy ve Štípě. Zájem o trhy byl značný, takže brzy nebylo kde parkovat. Kromě potravin si mohli lidé vybírat i z výrobků z ovčí vlny nebo léčivých mastí. „S návštěvou jsme spokojení, ale stále je co zlepšovat. Pro příště přichystáme ještě pestřejší sortimetn a doufám, že přijde také více lidí,“ řekl jeden z pořadatelů, Lubomír Klátil. Příští termín trhů je plánován na 13. října na stejném místě.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

 

[fbphotos id=510587105637700]

0

Cenné archiválie firem Baťa a Svit už jsou uložené na nové adrese. Primátor Zlína Miroslav Adámek se dohodl s jejich vlastníkem, Moravským zemským archivem, že téměř všechny dokumenty budou z nevyhovujících prostor v budově číslo 32 bývalého baťovského areálu převezeny na zámek v Klečůvce, kde sídlí Státní okresní archiv Zlín. Dohodu hledalo město Zlín ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati téměř jeden rok.

Po přestěhování do nových prostor je tak definitivně zažehnána hrozba, že Zlín o oba velmi cenné archivy přijde. Moravský zemský archiv je totiž původně plánoval převést do svého sídla v Brně. „Jednání byla složitá, ale nepřipouštěli jsme si možnost, že bychom mohli o tyto archivy přijít. Jde o „rodinné stříbro“ našeho města, součást jeho historie. Jsem opravdu rád, že nám zůstávají,“ řekl Adámek. Dodal, že oceňuje přístup Státního okresního archivu Zlín, který vytvořil dostatečný prostor v zámku v Klečůvce pro uložení většiny z cenných dokumentů.

Stěhování z dosavadních prostor zaplatí město Zlín. Do prostor v Klečůvce se přesunul kompletní baťovský archiv a téměř všechny dokumenty týkající se firmy Svit. „Je to opravdu hodně materiálu. Jen baťovský archiv má kolem půl kilometru dokumentů,“ prozradil David Valůšek, ředitel zlínského archivu.

0

V souvislosti s přibývajícími případy otravy metylalkoholem zřídila zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), konzultační telefonní číslo 57 755 2287 a informuje o tom veřejnost i na svých internetových stránkách www.kntb.cz.  Současně na internetu zveřejnila informace k situaci týkající se rostoucích případů otravy metylalkoholem, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Krajská hygienická stanice Zlínského kraje.

„Na konzultační telefonní číslo se mohou lidé obracet při zdravotních potížích souvisejících s podezřením na otravu závadným alkoholem. Zároveň však veřejnost žádáme, aby toto telefonní číslo nezneužívala,“ sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal. V KNTB je v současnosti hospitalizováno osm osob s otravou po požití závadného alkoholu, z toho jsou čtyři muži a stejný počet žen. Tři osoby jsou v kritickém stavu – dva muži a jedna žena. Zdravotní stav ostatních je vážný, ale ne kritický, s výjimkou jednoho muže, který je celkově v dobrém stavu.

Prvního pacienta přijala KNTB v pondělí večer a druhého v úterý ráno. Jsou to muži ve věku 48 a 58 let, oba jsou stále v kritickém stavu a v umělém spánku. V úterý bylo hospitalizováno ještě dalších pět osob – 37letý a 69letý muž a ženy ve věku 58, 62 a 63 let. Ve středu dopoledne byla přijata 35letá žena, je v kritickém stavu.

0

Důrazné varování před konzumací alkoholu nejasného původu bude znít městem Zlínem i dnes. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu lidí, kteří se otrávili metylalkoholem, o tom rozhodl primátor Miroslav Adámek. Hlášení prostřednictvím VISO (Varovný informační systém obyvatelstva) se rozezní ve 12:30 a 17:30, ulicemi budou projíždět i tři vozy městské policie s megafony.

„Situace se neuklidňuje, spíše naopak. Budeme proto apelovat na veřejnost, aby byla při požívání alkoholu maximálně opatrná, zejména tuzemáku a vodky. Může jít opravdu o život a zdraví,“ sdělil primátor Miroslav Adámek. Ten je připravený v případě nutnosti opět svolat krizový štáb obce s rozšířenou působností.

Od pondělí probíhají ve Zlíně kontroly provozoven, kde se prodává alkohol. Provádí je i pracovníci živnostenského odboru magistrátu a strážníci městské policie, kteří spolupracují s celní správou. Řada kontrol se uskutečnila i v noci na středu.Podle informací, které má magistrát k dispozici, dosud zemřeli ve Zlíně po požití závadného alkoholu dva lidé, dalších osm má velké zdravotní problémy.

0

Ve středu krajské metropole čeká na zlíňany od středy do pátku v odpoledních hodinách kejklířský jarmark. Těšit se můžete na bubble show, živé sochy, kejklíře Vítka a jeho žonglérská vystoupení a představení na chůdách, cikánky, skupinu historického šermu Memento Mori, animační program pro děti s kouzelníkem Jiřím Hadašem, kapelu Bandaband, flašinetáře. Program začíná již zítra od 16 hodin.

0

V souvislosti s případy otravou metylalkoholem zasedl dnes dopoledne ve Zlíně Krizový štáb obce s rozšířenou působností. Pokyn k jeho svolání dal primátor Miroslav Adámek. Podle dnešních informací, které má magistrát k dispozici z médií, se ve Zlíně potýkají s otravou metylalkoholem tři lidé.

„Vyzývám veřejnost k opatrnosti, nikdo by za této situace neměl pít rozlévaný alkohol nebo alkohol s nejasným původem, který může být distribuován i v lahvích. Provozovatelé restaurací či prodejních stánků s tímto zbožím by měli prodej přerušit  a to i ve vlastním zájmu,“ upozornil primátor Miroslav Adámek. Dodal, že nebezpečný alkohol se v tuto chvíli vyskytuje v podobě tuzemáku a vodky, prokázaným místem jeho prodeje je obchod u I. segmentu na sídlišti Jižní Svahy, pravděpodobná jsou však i další místa.

Hrozbou otravou metylalkoholem se magistrát zabývá z vlastní iniciativy od pondělí. Oficiálně i  informován nebyl. Pracovníci živnostenského odboru zkontrolovali stánky na trhu Pod kaštany, ve třech z nich zjistili prodej rozlévaného alkoholu a následně jej zakázali. V kontrolách provozoven na území města, kde se alkohol prodává, pokračují dnes ve spolupráci s celní správou. Tu včera vyzval telefonicky i písemně ke kontrolám primátor Miroslav Adámek. Kontroly provádí i policie a další orgány státní správy.

Krizový štáb se sešel dnes v 11 hodin, kromě zástupců magistrátu jej tvoří i záchranáři, hasiči, policisté a Technické služby. „Jedním z prvních rozhodnutí je to, že budeme varovat obyvatele před konzumací rozlévaného alkoholu i alkoholu nejasného původu v lahvích prostřednictvím systému VISO a megafony městské policie,“ sdělil náměstek primátora Ondřej Běták, člen krizového štábu.

0

Nedělní dopoledne na Mariánském náměstí ve Štípě patřilo hudbě a tanci. Kapela Kněžpolanka spolu s Fryštáckými mažoretkami vystoupila v ponděkud bojových podmínkách narozkopaném prostranství před kostelem. Malé mažoretky s muzikanty celé dopoledne putovaly Štípskými ulicemi a na několika zastávkách předvedly vystoupení. Po polední mši v kostele pak získaly početně publikum v podobě věřících, kteří vyšli z chrámu.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

 

[fbphotos id=508443472518730]

0

Fryštácké náměstí v sobotu zaplnili řemeslníci, chovatelé a pěstitelé, kteří zde nabízeli své produkty. Nechyběl prodej domácích výrobků ani dražba koňského hnoje. „Na trhy do Fryštáku jezdím často, protože u nás ve městě nic podobného není a myslím, že by to  spousta lidí uvítala,“ řekla Ivona Vávrová, vedoucí Divadla 6. května v Holešově. Ve středu náměstí se mohly děti zúčastnit připravených aktivit, jako například žonglování, jízdy na koni nebo chůze po laně. Milovníci zvířat si mohli také pohladit ovce, kozy nebo telata.

„Dnes tu máme také den splněných přání. Každý si může napsat na papír svoje přání, a ta pak v demižonu zakopeme pod trnku, kterou zasadíme u školy,“ sdělil pořadatel akce, Tomáš Černý. Ve školním foyer si mohli zájemci zakoupit zdravé občerstvení, které připravili žákyně zdejší základní školy. „S děvčaty z kurzu vaření jsme využily příležitosti těchto trhů. Dívky připravily různé zdravé a studené pokrmy, které si tu mohou zkusit samy prodat,“ doplnila učitelka ZŠ Fryšták, Sylva Knedlová. O hudební kulisu se postarala kapela Pass. Součástí programu bylo i recesistické „otevření cyklostezky“, na kterou místní sportovci zatím marně čekají. Pořadatelé připravili i koutek s automaty,který měl upozornit na nebezpečí snadné dostupnosti hazardu ve městech.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

[fbphotos id=508129219216822]

 

0

Částku dva miliony 735 tisíc korun si vyžádá rekonstrukce budovy knihovny a jídelny ve Zlíně-Mokré. Práce začaly v pátek sedmého září a zahájil je náměstek primátora Miroslav Kašný. Po rekonstrukci bude budova sloužit jako multifunkční objekt, ve kterém bude mít zázemí jídelna Charity Zlín, kancelář místní části a také pobočka krajské knihovny. „Vnitřní modulární uspořádání bude rovněž umožňovat využití pro soukromé akce občanů dané místní části statutárního města Zlína. Doufáme také, že v ní začne působit i místní klub seniorů, pro jehož činnost bude vhodný víceúčelový sál,“ sdělil Miroslav Kašný. K užívání bude objekt předán začátkem dubna příštího roku.