Home Štítky Posts tagged with "kostel"

kostel

0

Víkend 9. a 10. září bude ve zlínské části Štípa patřit tradiční Hlavní pouti. Tamní farnost připravila na sobotu i neděli řadu bohoslužeb, soutěží, benefiční koncert nebo prohlídky gotického poutního kostelíka. Součástí nedělního programu bude navíc průvod dechové hudby Miklovci v čele s mažoretkami hlavními ulicemi Štípy.

0

autor: Jan Švec

Více než dvě stě let staré pozůstatky zemřelých, které byly uchované v gotickém kostelíku ve Štípě se přesunuly do farního kostela. Do tamního krypty byla uložena jedna rakev a jedna malá rakvička. Ceremoniál se mší svatou, při kterém v neděli dopoledne ostatky dostaly nové úložiště, se konal kvůli opravě starého kostelíka. „Poté, co jsme tam nechali opravit podlahu, je už tamní krypta zcela zasypaná. Archeologové došli k názoru, že mají být ty ostatky uložené na důstojném místě. Jaké je důstojnější místo, než náš kostel?“ položil si filozofickou otázku štípský farář František Sedláček, který sloužil mši za zemřelé.

0

autor: Jan Švec

Kostely po celé České republice se v pátek večer zaplnily zvídavými návštěvníky a Zlínsko nebylo výjimkou. Při šestém ročníku Noci kostelů se ve zlínském okrese otevřela veřejnosti všechna zákoutí osmadvaceti kostelů, kaplí a modliteben. Zájemci se mohli nechat průvodcem provést po útrobách duchovních staveb, dozvědět se něco o jejich historii, podívat se na okolí z výšky kostelní věže nebo rozeznít mohutné zvony. A to vše bez nutnosti mít s sebou peníze.

Pestré programy na jednotlivých zastávkách poutě zahrnovaly také hudební, pěvecké a varhanní koncerty, přednášky například o liturgických předmětech, čtení z bible, projekce fotografií a videí, výstavy a tvořivé aktivity. Někteří lidé si vychutnávali pohled na zdobené interiéry, jiní přišli nasát atmosféru kostelů za tmy. Každý návštěvník Noci kostelů si mohl na kterémkoli stanovišti vyzvednout poutnický pas se seznamem všech okolních kostelů zapojených do programu. V něm se mohl dočíst další informace o stavbách a u dobrovolníků, kteří pomáhali s organizací akce, si nechat do pasu vtisknout razítko jedinečné pro každý kostel.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před desíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první noc kostelů – Lange Nacht der Kirchen. V roce 2009 se tím inspirovali pořadatelé v Česku a v několika kostelech uspořádali první ročník Noci kostelů. Díky velkému zájmu veřejnosti se o rok později událost konala v celé České republice a vloni se zapojilo přes třináct set kostelů.

Noc kostelů je ekumenická, zapojuje se do ní tedy více církví najednou. Na Zlínsku své programy pravidelně nabízí církev římskokatolická, českobratrská evangelická, starokatolická a adventisté sedmého dne.

[youtube]http://youtu.be/Cv6BvHaYIU8[/youtube]

Komentovat, označit přátele a udělit like jednotlivým fotografiím můžete přímo v galerii na Facebooku.

[fbphotos id=868036783226062]

0

autor: Igor Dostál

Šestý ročník Noci kostelů se odehrajie v pátek 23. května v mnoha kostelech, modlitebnách a kaplích na Zlínsku. Cílem celorepublikové akce je seznámit návštěvníky s kulturní a společenskou hodnotou kostelů a s myšlenkami křesťanství. Tato akce láká stále více návštěvníků.

Otevřené budou kostely, modlitebny a kaple nejen ve Zlíně, ale také ve Fryštáku, Hvozdné, Tečovicích, Otrokovicích, Štípě, Zádveřicích – Rakové, Vizovicích, Jasenné a dalších obcích a městech. Takzvané podřevnické kostely opět vydají poutnický pas, do kterého budou návštěvníci sbírat razítka. Pořadatelé také vypraví autobus, který lidi přiveze zdarma přímo před kostely tak, aby si užili ty nejzajímavější části programů. Seznam zapojených kostelů a jejich programy a bližší informace najdete na webu události. Akce se již pravidelně účastní církev římskokatolická, českobratrská evangelická, řeckokatolická, starokatolická a adventisté sedmého dne.

Návštěvníky čekají hudební, pěvecké a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy a rukodělné aktivity. Návštěvníci si budou moci projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, třeba na věž nebo do podzemí. Mohou nahlédnout do starých kronik a matrik nebo se zúčastnit modlitebních chvilek, adorací, někde dokonce komentovaných bohoslužeb. Koho nezaujme nic z této nabídky, může si jen tak vychutnat atmosféru setmělého nočního kostela.

Noc kostelů se v České republice stala již tradiční událostí, vyhledávanou mnoha tisíci zájemců vždy na přelomu května a června. V loňském roce Noc kostelů přilákala v olomoucké arcidiecézi více než sedmdesát jedna tisíc lidí, což je o čtyři tisíce více než předloni. Zvýšil se také celkový počet zapojených kostelů, kaplí a modliteben na sto devadesát sedm. V celé republice se zapojilo více než třináct set kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na osm tisíc programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než čtyři sta padesát tisíc návštěvnických vstupů zaznamenaných za večer a noc. Na Slovensku bylo v rámci Noci kostolov otevřeno několik desítek kostelů. Noc kostelů Kirikute  öö se v roce 2013 konala také v Estonsku.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před desíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – Lange Nacht der Kirchen. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.

0

Již tradičně se se včera 24. května uskutečnila noc kostelů. Letos otevřelo své brány dvaadvacet kostelů ve zlínském okresu. Účastníci této akce měli možnost navštívit i jindy nepřístupná zákoutí kostelů.

Kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku připravil pro návštěvníky volnou prohlídku kostela a kostelní věže s odborným výkladem, literárně dramatické pásmo inspirované příchodem Cyrila a Metoděje na Moravu a jejich literárním odkazem, pásmo anglické duchovní poezie a barokní hudby v provedení členů Rapsodického divadla Olomouc a další.

Hlas zvonů, které zvoní již od roku 1598, slavnostní zapálení ohně Noci kostelů s fanfárou, soutěžní hry pro malé i velké a volná prohlídka kostela se uskutečnila ve hvozdenském kostele Všech svatých. Lidé mohli také navštívit poustevnu, v níž se do poustevnického hábitu převlékl sám starosta obce Miroslav Válek.

V Otrokovickém kostele svatého Vojtěcha jste se mohli zúčastnit pěveckého vystoupení děvčat od 6 do 13 let, videoprezentace, která seznámila lidi s tím, jak se odkaz obou bratří, Cyrila a Metoděje, projevuje v životě současné společnosti, také volné prohlídky kostela a  zpěvů církevního roku v podání pěvecké skupiny mladých. „Noci Kostelů se účastním každý rok od doby, co se to rozšířilo i do Otrokovic. Jsem rád, že se mi nabídne příležitost prohlídnout si v klidu celý kostel a dokonce jsem dostal i plánek, abych se třeba neztratil,“ dodal k prohlídce návštěvník kostela, Ondřej Horák.

Ve Štípe jste mohli navštívit kapli Kristova vzkříšení a kostel Narození Panny Marie. Zde bylo na programu například koncert ZUŠ Morava, tvořivá aktivita s názvem Po stopách Cyrila a Metoděje, komentovaná prohlídka kostela či varhanní koncerty. “Cílem je, aby lidé viděli, že kostel je nejen místem modlitby. Rozhodně je touto akcí možné oslovit i nevěřící. Mnozí na bohoslužby nepřijdou. Je to historické a posvátné místo, kam se lidé přichází podívat, ale nemají vždycky možnost a odvahu. Někdy přijdou jen na svatbu nebo pohřeb či nějaký liturgický úkon, ale to je moc málo. Zde ve Štípě mluví jak dějiny, tak i novodobé myšlení – přicházejí sem lidé z různých společenství,” sdělil farář místního kostela František Sedláček.

Ve Zlíně se pro návštěvníky otevřely kostely Panny Marie Pomocnice křesťanů, Českobratrské církve evangelické, svatého Filipa a Jakuba. Byla zde připravena například  přednáška na téma Svatý Cyril a Metoděj a současné misijní dílo v Bulharsku, atraktivní prohlídka kostela s historií a ukázkou hry na varhany, písečné animace Mariky Koňařové jsou příběhy vytvořené jen pomocí světla a písku za doprovodu hudby a speciální mše.

Komentovat a udělit like jednotlivým fotografiím můžete přímo v galerii na Facebooku.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1YHq1lJ-pdI[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4D6v-Dquxcs[/youtube]

 [fbphotos id=645310118832064]

 

0

V pátek 24. května se uskuteční v mnoha kostelech, modlitebnách a kaplích na Zlínsku pátý ročník Noci kostelů. Cílem akce je seznámit návštěvníky kostelů s kulturní a společenskou hodnotou kostelů a s myšlenkami křesťanství. Tentokráte se u 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu bude připomínat také význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Otevřené budou kostely nejen v krajském městě Zlíně, ale také ve Fryštáku, Hvozdné, Lhotě u Malenovic,  Zlíně – Malenovicích, Tečovicích, Otrokovicích, Štípě a Vizovicích. Dále také v Pozlovicích a Slavičíně. Nově se letos připojí také evangelický kostel v Zádveřicích – Rakové a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově. Noc kostelů se samozřejmě bude pořádat ve stejný den také v okolních okresech a v celé ČR, stejně jako v Německu, Rakousku, Estonsku, Slovensku a v Nizozemí. Akce se zúčastňuje nejen římskokatolická církev – svůj kostel či modlitebnu otevře v okrese Zlín také církev evangelická, řeckokatolická, starokatolická, baptistická a adventisté sedmého dne. Pro kostely na území zlínského a vizovického děkanátu proto opět vznikla koordinační ekumenická skupina, která se zaměřuje na zajištění hladkého průběhu Noci kostelů, její propagaci a společnou koordinaci. Samozřejmostí bude také oblíbený poutnický pas, do kterého návštěvníci mohou sbírat razítka. Programy jednotlivých kostelů a další informace o Noci kostelů lze získat na www.nockostelu.cz.

Na všech místech se chystá zajímavý program. Pro návštěvníky jsou připraveny hudební, pěvecké a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy a rukodělné aktivity. Návštěvníci si budou moci projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, např. na věž nebo do podzemí. Mohou nahlédnout do starých kronik a matrik nebo se zúčastnit modlitebních chvilek, adorací, někde dokonce komentovaných bohoslužeb. Koho nezaujme nic z této nabídky, může si jen tak vychutnat atmosféru setmělého nočního kostela. V letošním roce je novinkou vypravení autobusu, který některé z kostelů objede a zájemci se tak mohou zdarma podívat i tam, kam by se jim třeba jet nechtělo. Autobus financuje Statutární město Zlín a pojede po trase Zlín – Malenovice – Tečovice – Jižní Svahy – Štípa – Zlín. Záštitu nad akcí již převzali kromě hejtmana Zlínského kraje také primátor města Zlína a starostové některých obcí.

Organizátoři Noci kostelů jsou vedeni přáním rozsvítit nejen světla všech kostelů, ale také světlo v srdcích návštěvníků, aby ho všichni v sobě odnesli ostatním.

I přes obecnou nevoli občanů k církevním restitucím a církvím obecně každoročně celorepublikově i na Zlínsku stoupá návštěvnost. Při loňské Noci kostelů bylo v ČR již otevřeno více než 1200 kostelů a modliteben a proběhlo více než 400 000 návštěvnických vstupů. Letošním mottem je citát ze Zachariáše 14,7: „Potom už nebude den ani NOC, ale v čase večera bude světlo.“

 

0

Nedělní dopoledne na Mariánském náměstí ve Štípě patřilo hudbě a tanci. Kapela Kněžpolanka spolu s Fryštáckými mažoretkami vystoupila v ponděkud bojových podmínkách narozkopaném prostranství před kostelem. Malé mažoretky s muzikanty celé dopoledne putovaly Štípskými ulicemi a na několika zastávkách předvedly vystoupení. Po polední mši v kostele pak získaly početně publikum v podobě věřících, kteří vyšli z chrámu.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

 

[fbphotos id=508443472518730]

0

Když se před dvěma lety Josef Psík rozhodl, že uspořádá sbírku na nové zvony pro Hostýn, ani sám nevěřil, že se jich podaří zaplatit rovnou sedm. Iniciátor myšlenky spolu s Maticí Svatohostýnskou a věřícími měli v neděli 6. května důvod k radosti – novým zvonům požehnal arcibiskup Jan Graubner.

„Aby jejich hlas byl srozumitelný všem, kteří ho uslyší, aby jejich srdce souzněla s hlasy zvonů,“ zaznělo při kázání arcibiskupa. V roce jubilea korunovace Panny Marie se po dlouhých létech vracejí zvony na věže svatohostýnské baziliky. Staré hostýnské zvony, Neposkvrněné početí Panny Marie a Matky Boží Marie doplní sedmero originálů nesoucí jména Panna Maria Nanebevzatá, Svatý Jan Sarkander, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý Ignác a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan.

„Poděkování patří všem větším i menším dárcům, protože Bůh nehledí na velikost daru, jako na velikost lásky. Zvony jsou radostnou zvěstí o vaší víře a lásce k Panně Marii a velkodušnosti a touze oslavit Boha na tomto krásném a promodleném mariánském místě,“ vyzdvihl rektor baziliky, Jiří Šolc. Současně dodal, že dílo bude dokončeno až po zavěšení zvonů, kdy se naplno rozezní při hlavních oslavách v srpnu.

Posvěcení šesti zvonů, sedmý je třeba ulít znovu, přihlížely davy věřících. „Pro nás to moc znamená, panenku Marii máme rádi. Hostýn nás přitahuje, strašně se nám tady líbí, “ vyznala se Anna Tomisová z Hulína.

Eva Mikešková