Home Štítky Posts tagged with "peníze"

peníze

0

autor: Jan Švec

Otrokovická radnice podporuje nadanou mládež, která vyniká v oboru své činnosti. Pro letošní rok vyčlenila na udělování grantů talentované mládeži dvojnásobnou částku ve srovnání s loňskem, a to sto tisíc korun. Cílem je prostřednictvím finančního příspěvku usnadnit možnost prosadit se a zlepšit potřebné podmínky pro rozvoj osobnosti i nadání.

O grant může žádat občan města do věku dvacet šest let, který je vynikajícím studentem či žákem základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy a prokazuje předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých, sportovních nebo uměleckých cílů.

Výběrové řízení se koná jednou ročně a v daném roce se poskytují zpravidla dva granty. Z grantu je možné hradit výdaje související s danou činností zaměřenou na rozšíření znalostí v různých oborech vzdělávání a vědy nebo související s uměleckou či sportovní činností mladého talentu zaměřenou na zvýšení jeho schopností.

Do žádosti o grant musí žadatelé napsat napsat účel, k jakému grant použijí, požadovanou částku, svůj strukturovaný životopis, své dosavadní výsledky v daném oboru,  doporučení představitele příslušné školy, respektive doporučení reprezentačního nebo svazového trenéra reprezentace ČR.

Formulář žádosti a bližší informace je možné získat na odboru školství a kultury Městského úřadu Otrokovice. Projekt, na který žadatel grant dostane, se musí  uskutečnit v roce podání žádosti o grant. U víceletých projektů je nutné v žádosti jasně vyčíslit poměrnou část, od níž se odvíjí požadovaná částka pro daný rok tak, aby i zde byla splněna předchozí podmínka.

Žádosti přijímá odbor školství a kultury do pátku 9. května.

0

Město Otrokovice se připojilo k desítkám obcí, které svým dílem přispěly na konto obětí frenštátského neštěstí v únoru letošního roku. Rozhodnutím rady města půjde na zvláštní účet zřízený pro tyto účely dvacet tisíc korun. Lhostejní nezůstali ani zaměstnanci městského úřadu, kteří mezi sebou vybrali 6 300 korun. Otrokovice tak do Frenštátu pod Radhoštěm pošlou celkem 26 300 korun.

„Hrůzu z neštěstí, které postihlo obyvatele zničeného domu, si dokážeme jen těžko přestavit. Poskytnutí pomoci bylo okamžité a jednomyslné rozhodnutí. Také od zaměstnanců jsme měli signály, že by rádi pomohli a připojili se k daru. Sami jsme zažili vlnu solidarity při povodních v roce 1997 a víme, jak každá koruna může pomoci,“ míní starosta města Otrokovice, Jaroslav Budek.

0

 

Tentokrát se Inspektoři Nočníku vydali zjistit, jak to ve Zlíně vypadá s cenami kurzů pro získání řidičského oprávnění skupiny B, tedy pro osobní automobil. Výběr jednotlivých autoškol je v krajském městě poměrně velký a stejně tak i jsou velké i rozdíly v cenách. Nejběžnější cenou  je suma devět tisíc korun, ale jak je patrné z našeho grafu, řidičský průkaz je možné získat i o pět set korun dráž, ale také až o 1750,- korun levněji. Pro zajímavost si můžete vyzkoušet  online Test ze znalosti dopravních značek.

 

I u řidičského průkazu skupiny A se rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší autoškolou vyšplhal až ke dvěma tisícům korun. Obvyklá cena za kurz pro získán řidičského oprávnění na motorku se pohybuje mezi pěti a šesti tisíci korun.

 

0

Zamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou Charita pořádala již čtrnáctým rokem. V sobotu 5. ledna vyrazili koledníci (Tři králové) se zapečetěnými pokladničkami opatřenými logem Charity, aby popřáli lidem šťastný nový rok, podarovali je zpěvem i drobným dárkem a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky. „Když člověk jde poněkolikáté stejný obvod, už to není obyčejné koledování, ale setkání se starými známými. Už na nás čekají. Jedna paní se v sobotu ráno vrátila z noční, a když si uvědomila, že přijdou koledníci, utíkala hned do obchodu koupit ořechový likér, aby nám ho mohla nalít, tak jako to dělá každý rok“, konstatovala jedna z vedoucích skupinky.

Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese zvláštní kouzlo, které je umocněno skutečností, že koledníci vše dělají bezplatně a dobrovolně, navíc ve svém volném čase. Přestože počasí koledníkům zrovna nepřálo, statečně koledovali. Ať už jde o něco k snědku, kousek cukroví či jiné laskominy, v chladnějším počasí pak hrnek horkého čaje, či něco ostřejšího – vše je nabízeno s dobrým úmyslem a velkou dávkou upřímnosti. Děkujeme všem koordinátorům, koledníkům za jejich pomoc a dárcům za štědrý příspěvek.

Otrokovice 251.153,- Kč  – 34 skupinek
Napajedla 141.543,- Kč  – 36 skupinek
Spytihněv 42.181,- Kč  – 11 skupinek
Tlumačov 43.349,- Kč  – 12 skupinek
Komárov 10.724,- Kč  – 2 skupinky
Halenkovice 44.612,- Kč  – 11 skupinek
Žlutava 22.797,- Kč  – 7 skupinek
Oldřichovice 9. 978,-Kč  – 2 skupinky
Pohořelice 22.025,- Kč  – 4 skupinky

Celkem 588.362,- Kč  – 119 skupinek

0

 

Významné podpoře se těší sportovní organizace v Otrokovicích. Radnice je ročně dotuje milionovými částkami. Otrokovičtí radní schválili vyplacení další části dotací v celkové výši 153 458 korun.

Poskytnuté dotace slouží organizacím na úhradu materiálu a služeb, které souvisí s pořádáním konkrétních věcně a časově vymezených jednorázových sportovních akcí. Ze získaných peněz tak mohou hradit například pronájem za prostor, kde se akce pořádá nebo náklady na materiál a technické zabezpečení. Finanční prostředky je možné využít také na úhradu cestovních nákladů, ubytování a startovné při účasti příjemce dotace na takových akcích.

Dotace na jednorázové akce byly v letošním roce vypláceny dosud do výše 75% ze schválené částky. Nyní radní rozhodli o doplacení peněz do celkové výše poskytnuté dotace. Protože celková výše poskytnuté dotace pro TJ Jiskra Otrokovice přesáhla částku padesát tisíc korun, bude o jejím poskytnutí rozhodovat zastupitelstvo 15. listopadu 2012. Stejně je tomu u neinvestičních dotací na cestovné organizacím hrajícím nejvyšší celorepublikovou soutěž. V Otrokovicích jsou v současné době dva, a to TJ Jiskra Otrokovice, oddíl házené –  první liga házené žen a Florbalový klub Panthers Otrokovice – extraliga mužů. Důvodem pro poskytnutí této dotace jsou zvýšené finanční náklady na zajištění účasti v nejvyšších soutěžích a přepravu týmů na zápasy. Oba celky se zúčastňují zápasů po celé republice, kde propagují dobré jméno Otrokovic.

Otrokovičtí radní chtějí také ještě v letošním roce poskytnout mimořádnou dotaci pro vzdělání, výchovu, kulturu a sport. Realizace tohoto záměru je však závislá na mimořádných nerozpočtovaných příjmech ze zákonného odvodu z loterií a jiných podobných her a udržení vyrovnaného závěrečného účtu města. V případě, že radnice získá z hazardu na konci roku více než deset milionů korun, které má ve svém rozpočtu, domluvila se koalice ve vedení města na poskytnutí části peněz pro sport a kulturu ještě v letošním roce. Reálně by se mohlo jednat až o jeden milion korun. V případě, že radnice plánované peníze z hazardu letos nezíská, žádné mimořádné dotace nepřidělí.

 

Dotace na jednorázové akce v roce 2012 v oblasti sportu

název organizace Vyplacená záloha Doplatek dotace Poskytnutá dotace v r. 2012
TJ Jiskra  Otrokovice 176 807 63 146 (ZMO15.11.) 239 953
FC Viktoria Otrokovice 15 328 5 475 20 803
FK PANTHERS OTROKOVICE 8 795 3 141 11 936
ŠSK při ZŠ Mánesova 908 14 803 5 287 20 090
Speedskating club Otrokovice 15 016 5 362 20 378
SK Baťov 30 811 11 003 41 814
ostatní 15 000 10 025 25 025
celkem 276 561 103 438 379 999

 

Neinvestiční dotace na úhradu cestovného

název organizace Vyplacená záloha Doplatek dotace Poskytnutá dotace v r. 2012
TJ Jiskra  Otrokovice – házená 70 000 25 000 (ZMO15.11.) 95 000
FK PANTHERS OTROKOVICE 70 000 25 000 (ZMO15.11.) 95 000
celkem 140 000 50 000 190 000

 

0

Otrokovičtí radní chtějí ještě v letošním roce poskytnout mimořádnou dotaci pro vzdělání, výchovu, kulturu a sport. Realizace tohoto záměru je však závislá na nerozpočtovaných příjmech ze zákonného odvodu z loterií a jiných podobných her.

V případě, že radnice získá z hazardu na konci roku více než deset milionů korun, které má ve svém rozpočtu, domluvila se koalice ve vedení města na poskytnutí části peněz pro sport a kulturu ještě v letošním roce. Reálně by se mohlo jednat až o jeden milion korun. V případě, že radnice plánované peníze z hazardu letos nezíská, žádné mimořádné dotace nepřidělí.

Změna legislativy v oblasti daní z loterií letos významně ovlivnila činnost sportovních, kulturních i humanitárně zaměřených organizací, jejichž projekty, akce i činnost byly často dotovány přímo od loterijních společností či jimi založenými dotacemi. „Tento stav si uvědomujeme a víme, v jak nelehké situaci se sportovní i kulturní organizace v současné době nachází. Rozhodli jsme se jim podat pomocnou ruku, a i když dnes sami nemáme dostatek volných finančních prostředků, rádi bychom při splnění výše uvedených podmínek na konci letošního roku pomohli mimořádnou dotací tisícům aktivních sportovců všeho věku i stovkám dobrovolníků zajišťujícím kulturu ve všech jejich podobách na území města Otrokovice,“ objasnil otrokovický místostarosta Milan Plesar s tím, že radnice zájmové organizace podporuje dlouhodobě. „Zavedli jsme pravidelná setkání, kde se snažíme o dialogy se zástupci sportovních organizací a klubů s cílem nalezení co nejširší shody a spolupráce,“ pokračoval ve výčtu aktivit radnice Plesar. Jen v letošním roce bylo na dotacích v oblasti sportu vyplaceno bezmála pět milionů korun. Dotace na činnost a jednorázové akce organizací v oblasti kultury činila téměř 450 tisíc korun.

Daňové odvody z výnosů loterijních společností sice od ledna putují od státu přímo do rozpočtů měst a obcí, ale příjmy nejsou naplňovány tak, jak bylo avizováno. „Predikce Ministerstva financí nám při sestavování rozpočtu slibovala příjem z loterií ve výši dvacet milionů korun. Po pečlivých ekonomických analýzách vypracovaných vedoucím ekonomického odboru radnice, jsme se zachovali obezřetně a v příjmové stránce rozpočtu pro rok 2012 počítali pouze s poloviční částkou. Ta sice byla v posledních týdnech téměř naplněna, ale finanční prostředky přišly s velkým zpožděním. Může se také reálně stát, že platby za třetí a poslední čtvrtletí roku 2012 doputují na účet města až v roce 2013,“ uvedl Plesar. Skutečný vývoj příjmů z videoloterijních terminálů a loterií bude otrokovická radnice znát nejdříve na konci listopadu. V tu dobu bude jasno také o celkovém vývoji čerpání rozpočtu a možných úskalí zejména na jeho příjmové straně. „Vše se bude odvíjet od aktuálního vývoje. Chceme udržet vyrovnaný závěrečný účet a dále nově nezadlužovat město. Zvažovaná dotace není nároková a její přiznání bude závislé na mimořádném, nerozpočtovaném příjmu města z hazardu. Pevně však věřím, že vývoj bude pozitivní a před koncem roku přistoupíme k rozdělení mimořádných dotací všem, kteří nás o to požádají,“ dodal místostarosta Otrokovic s tím, že o poskytnutí dotace se rozhodne v prosinci na zasedání Rady a poté Zastupitelstva města Otrokovice.

0

Radnice prodá dva služební automobily značky VW Passat CC. Důvodem jsou vysoké náklady na jejich provoz a údržbu. Místo nich pořídí dva vozy Škoda Superb, s největší pravděpodobností půjde o referenční vozy. Záměr už odsouhlasila rada města. Oba passaty jsou identické výbavy a mají stejné benzínové motory o obsahu 3 600 cm3, v současnosti má každý z nich najeto kolem 60 tisíc kilometrů. Tehdejší vedení radnice je pořídilo v roce 2009, každé z aut stálo 1,065 tisíc korun. „Jejich hlavní nevýhodou je spotřeba, která ve městě stoupá až ke čtrnácti litrům na sto kilometrů. Auta s takto silným motorem a nákladným provozem nepotřebujeme,“ konstatoval náměstek primátora Ondřej Běták, který prodej passatů inicioval.

Nabídku na prodej obou vozidel už radnice rozeslala prodejcům ojetých aut z celé České republiky. Předpokládá se, že za každý z nich utrží 500 až 600 tisíc korun. Tyto peníze použije na zakoupení dvou superbů. „Passaty jsme chtěli prodat už v loňském roce, tehdy by se to ale vzhledem k jejich stáří a technickému stavu nevyplatilo, nabídky na odkup nebyly adekvátní. Nejvyšší nabídnutá cena byla tehdy 550 tisíc korun,“  řekl Ondřej Běták.

Vozy Škoda Superb, které chce radnice pořídit, budou mít naftové motory o obsahu 2000 cm3, se spotřebou sedm až devět litrů na 100 kilometrů. Náklady na jejich provoz tedy budou výrazně nižší než u prodávaných passatů. Protože půjde o referentské vozy, budou mít najeto maximálně do 30 tisíc kilometrů. „Cenu u každého z nich předpokládáme do 700 tisíc korun. Většinu této částky tedy pokryjí peníze utržené za prodej passatů,“ uvedl Ondřej Běták.

Radnice má v současné době k dispozici 31 služebních aut. Nejčastěji jsou využívané na šetření v terénu, služební cesty, kontroly či na zajištění akcí pořádaných městem Zlínem nebo krajskými či státními orgány. „Za nákup pohonných hmot do těchto vozidel radnice ročně zaplatí milion korun,“ sdělil Marcel Červený z odboru kanceláře primátora, který má služební vozidla zlínské radnice na starosti.

Do většiny těchto vozidel hodlá magistrát nakoupit zařízení GPS, která umožní sledovat jejich pohyb a dokáže i zpětně monitorovat trasy služebních cest. „Ze zkušeností z měst i firem, kde tato zařízení GPS používají, vyplývá, že došlo ke snížení počtu najetých kilometrů a tedy k úsporám, často i velmi výrazným,“ uvedl Ondřej Běták.