Home Štítky Posts tagged with "škola"

škola

0

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín s ohledem na potřeby krajského zdravotnictví upravuje své studijní obory a od září 2019 zavádí nový čtyřletý maturitní obor Praktická sestra, který s rozšířenými pracovními pravomocemi navazuje na stávající obor Zdravotnický asistent. Vyšší odborná škola zdravotnická zároveň od září otevře nový obor Diplomovaná dětská sestra.

0

Jan Antonín Baťa se narodil 11. března 1898. Příští rok uplyne 120 let od jeho narození a k této příležitosti se uskuteční ve Zlíně, Otrokovicích a Uherském Hradišti několikadenní konference pod názvem „Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě“. Součástí pocty tomuto významnému podnikateli je vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky základních škol.

Přijďte fandit dětem při „Prázdninovém řádění“ projektu Zdravý pohyb do škol. Ve středu 21. června pořádají základní školy ve spolupráci s městem Otrokovice společně se zástupci sportovních klubů a oddílů pracujících s mládeží na území Otrokovic další ročník této sportovní události. Začíná se v 16:00 ve Sportovním areálu Baťov.

0

12509896_929699023764843_8256272216348864321_n

Už zítra se mohou zájemci o studium vypravit na den otevřených dveří na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati. Od 9:00 do 15:00 budou mít návštěvníci možnost dozvědět se potřebné informace o studiu, vysokoškolském životu a o bydlení ve Zlíně. Kromě toho si také užijí zábavu díky bohatému doprovodnému programu, v podobě hledání Laboratvora.

0

Přichází další školní rok a ve škole je potřeba překvapit nějakou novou hračkou, kterou ti budou ostatní závidět. S tím ti může pomoct finger-bike, se kterým můžeš každou přestávku trénovat nové triky přímo na lavici. Na výběr jsou tři kusy, každý jiné barvy: červený, modrý a fialový. Jsou k mání pro tři výherce, každý získá jednu barvu. Stačí opět správně odpovědět na soutěžní otázku:

Na jaké datum připadá letos Den české státnosti?

Odpověď na soutěžní otázku spolu s korespondenční adresou pro zaslání případné výhry a vybranou barvou finger-biku zašlete na email: soutez@zlinskynocnik.cz/web a do předmětu zprávy uveďte heslo „Bike“. V případě zaslání více odpovědí se stejnou korespondenční adresou budou do soutěže zařazeny jen dvě.

Vyhlášení vítězů se uskuteční v neděli 14. září. Jména výherců najdete na webu www.zlinskynocnik.cz/web v sekci Soutěže.

0

zdroj: Kola pro Afriku, o.p.s.

Zájem a ochota Zlíňanů pomoci lidem v africké Gambii darováním kol prudce roste. Zatímco během loňského prvního pokusu v rámci projektu Kola pro Afriku věnovali šedesát tři bicyklů, letos už to bylo dvě stě patnáct kol.

„S tak velkou ochotou jsme ani nepočítali, i když už napoprvé se ukázalo, že Zlíňané pomáhat umějí. Všem sto šestatřiceti dárcům moc děkujeme,“ vzkázal radní Josef Novák, do jehož kompetencí patří cyklodoprava.

Sběr nepotřebných, starých nebo nefunkčních bicyklů radnice opět pořádala ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Kola pro Afriku. Počet darovaných bicyklů byl nakonec tak velký, že pro ně musely jet Technické služby Zlín, které je bezplatně převážely z náměstí Míru k dočasnému uskladnění v areálu DSZO, hned několikrát. „Počítali jsme tak s jednou jízdou, ale nakonec bylo plných šest kontejnerů,“ spočítal ředitel Technických služeb Zlín František Kostelník.

Kola ze Zlína nyní prohlédnou a případně opraví a dovybaví technici, poté je čeká odeslání do Gambie. Tam je dostanou děti, které bydlí daleko od svých škol. „Děti si darovaná kola půjčují od školy, v jejímž majetku bicykly zůstávají. Vzdálenosti do školy, které se jeví bez kola jako nepřekonatelné, jsou v rozmezí od osmi do patnácti kilometrů.  Bez kol by se do školy dostávali žáci těžko,“ upozornil ředitel společnosti Kola pro Afriku Roman Posolda.

0

Občanská iniciativa Skutečně zdravá škola představuje komplexní koncepci rozvoje školního stravování, která stojí na třech základních pilířích. Jsou jimi revize Vyhlášky o školním stravování, aktualizace Výživové pyramidy a zavedení programu Skutečně zdravá škola na jednotlivých mateřských a základních školách.

 „Cílem iniciativy Skutečně zdravá škola je vytvořit a zajistit udržitelnost široké sítě Skutečně zdravých škol, na kterých se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, že děti dostávají chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářejí se u nich základy příjemné, zdravé kultury stravování,“ uvedl koordinátor Bohuslav Sedláček.

Členové iniciativy chtějí, aby školy dětem pomáhaly získat představu o tom, odkud potraviny pochází, jak se pěstují a vyrábí a porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. „Děti by si ze školy měly odnášet informace, umožňující jim v dospělosti volit taková rozhodnutí, která jim zajistí výběr zdraví prospěšných potravin a schopnost sami si připravit chutný a zdravý pokrm,“ upřesnil Sedláček.

Vize iniciativy by měla dojít naplnění třemi postupnými kroky:

1. Revize Vyhlášky o školním stravování: iniciativa požaduje vytvoření pracovní skupiny sestavené ze zástupců Ministerstev školství, zdravotnictví a zemědělství, odborníků na problematiku výživy dětí a školního stravování, a občanských iniciativ, s cílem revize Vyhlášky o školním stravování tak, aby odrážela nové poznatky v oblasti výživy dětí a aby dětem zajistila možnost volby pokud možno co nejzdravějších pokrmů.

 2. Aktualizace Výživové pyramidy: výživová neboli potravinová pyramida je nástroj či vodítko, které ukazuje, jak by se měl člověk správně stravovat a v jakém poměru by měly být různé potraviny na jeho stole zastoupeny. Česká výživová pyramida nebyla, na rozdíl od zahraničních, dosud aktualizována podle nových výživových poznatků.  „O změnu výživové pyramidy, to znamená doporučení pro všechny obyvatele, usilujeme s cílem zajištění zdravé stravy pro děti nejen ve školách, ale i doma,“ říká odbornice na zdravotní prevenci a výživu a odborný garant Iniciativy Margit Slimáková.

 3. Vytvoření a zavedení programu Skutečně zdravá škola: ve spolupráci s širokou základnou iniciativ a odborníků připravují a chtějí prosadit do co největšího počtu škol program Skutečně zdravá škola. Ve Skutečně zdravých školách budou školní jídelny nabízet zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních produktů nakoupených od zemědělců nebo potravinářů z regionu, kteří hospodaří šetrným a udržitelným způsobem, a angažovat děti a žáky k účasti na praktickém vzdělávání v oblasti jídla. Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný do života celé školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu vážící si, vychutnávající a učící o jídle, odkud pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola také inspiruje děti a jejich rodiny k vaření chutných a zdravých pokrmů doma.

„Neoznačujeme současný systém školního stravování za špatný, nýbrž navrhujeme změny, které jej mohou zásadně vylepšit,“ upozorňuje Sedláček.

0

Ilustrační foto

Primátor Zlína Miroslav Adámek opět otevře na nejbližším zasedání zastupitelů Zlínského kraje téma rušení dvou tříd pro studenty prvních ročníků na zlínských gymnáziích na Lesní čtvrti a TGM. Toto rozhodnutí krajské rady nadále považuje za nehorázné.

Debatu o záměru krajské rady zrušit na každém ze zlínských gymnázií jednu třídu vyvolal zlínský primátor už prosinci. „Chci dosáhnout toho, aby radní svůj záměr vzít dvě třídy gymnáziím na Lesní čtvrti a TGM zrušili. Obě tyto prestižní školy každoročně řeší přetlak zájemců o studium a řadu z nich musí odmítat. Je tedy nesmysl jim ještě tímto způsobem snižovat kapacity,“ vzkázal představitelům Zlínského kraje.

V rámci svého vystoupení na březnovém krajském zastupitelstvu se chce Adámek radních kraje zeptat, proč neakceptovali společnou dohodu gymnázií v regionu snížit počet studentů prvního ročníku. „Tuto dohodu uzavřely ve snaze pomoci zlínským kolegům. Kraj by ji měl akceptovat. Místo toho ale trvá na svém rozhodnutí, které obě školy ze Zlína poškozuje. Podle mých informací je to i tím, že většina krajských radních se o návrhu gymnázií od svého kolegy, který má školství na starosti, ani nedozvěděla. Což mi přijde hodně podivné,“ upozornil Adámek. Ten už ve věci rušení tříd na zlínských gymnáziích opakovaně jednal s hejtmanem Stanislavem Mišákem i krajským radním pro oblast školství Petrem Navrátilem.

Existenci dohody mezi gymnázii ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a oběma zlínskými gymnázii potvrdil Dalibor Sedláček, předseda Asociace ředitelů gymnázií Zlínského kraje. Tyto školy se podle něj dohodly na tom, že v tomto roce dohromady sníží počet studentů přijímaných do prvních ročníků o celkem 48. Pokud by kraj tento návrh akceptoval, nemusela by zlínská gymnázia přijít o dvě své třídy. „Radní Navrátil na společném jednání s řediteli tento návrh nepřijal. Nadále tak platí, že kraj trvá na zrušení dvou tříd na zlínských gymnáziích,“  přiznal Sedláček. „Návrh gymnázií je přitom velmi dobrý, je v něm hodně selského rozumu. Může zabránit rušení tříd a ještě dává čas na vytvoření krajské koncepce školství, která citelně chybí,“ uvedl Adámek.

Záměr snížit počet přijímaných studentů do prvního ročníku na gymnáziích na Lesní čtvrti a TGM by neměl dopad jen na uchazeče o studium na těchto prestižních školách, ale také na samotné pedagogy. Snížení počtu žáků by pocítili na svých mzdách. „Přitom už nyní mají učitelé na gymnáziích normativně nastaven o tři sta korun nižší plat než jejich kolegové na odborných školách, u nepedagogických pracovníků to je o osm set korun méně,“ upozornil Sedláček.

Podporu ve své iniciativě má primátor mezi řadou krajských opozičních zastupitelů. „Tyto výběrové školy musí kvůli značnému zájmu uchazeče odmítat a kraj jim přitom nařizuje počet přijímaných studentů snížit. To nemá logiku. Přitom máme v kraji střední školy, které v nesmyslných oborech produkují další nezaměstnané. Jejich situaci ale krajští radní neřeší. Je tedy potřeba hlasitě žádat o vysvětlení,“ je přesvědčen krajský zastupitel a místopředseda Parlamentu ČR Petr Gazdík.

Rozhodnutí zrušit dvě třídy na prestižních gymnáziích na Lesní čtvrti a TGM vyvolalo ve Zlíně řadu negativních reakcí. Přehodnocení tohoto záměru důrazně požadují obyvatelé města i samotní gymnazisté. Ti se už setkali i s primátorem Adámkem. „Naše stanoviska jsou jednotná. Shodujeme se na tom, že rušit třídy na školách, jejichž absolventi v drtivé většině úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách, je nesmyslné. Společně jsme si slíbili, že budeme nadále proti tomuto rozhodnutí bojovat,“ sdělil zlínský primátor.