Home Štítky Posts tagged with "zdravotnictví"

zdravotnictví

0

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín s ohledem na potřeby krajského zdravotnictví upravuje své studijní obory a od září 2019 zavádí nový čtyřletý maturitní obor Praktická sestra, který s rozšířenými pracovními pravomocemi navazuje na stávající obor Zdravotnický asistent. Vyšší odborná škola zdravotnická zároveň od září otevře nový obor Diplomovaná dětská sestra.

0

Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s., začínají práce na výstavbě horkovodů a zateplení budov. Obě akce by měly být ukončeny v lednu 2013. Celkové náklady na stavební práce dosáhnou sedmadevadesáti milionů korun. Z větší části je hradí KNTB, zbytek pokryje dotace EU na úsporu energií a snížení emisí.

„Cílem uvedených prací je snížit náklady na energie. Zateplovat budeme celkem dvanáct budov hlavně ve staré, přední části areálu, a budovu porodnice. U rekonstrukce parovodů půjde o výměnu starých parních rozvodů uložených v tepelných kanálech za nové teplovodní rozvody, které budou uloženy do země. Stavební práce se dotknou komunikací pro pěší i pro dopravu. Pohyb osob a automobilů bude tedy výrazně omezen. Žádáme proto všechny, kteří se v areálu pohybují, aby byli opatrnější a dbali na svoji bezpečnost,“ sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal.

Dočasně bude dle potřeb výstavby omezeno parkování v areálu nemocnice u budov, kterých se bude stavební činnost týkat. Stavební firmy zabezpečí prostory a budovy tak, aby nedošlo k ohrožení osob, které se budou v okolí staveniště pohybovat. Prostory dotčené stavbou budou řádně zabezpečeny proti pohybu nepovolaných osob.

„Práce se týkají obvodových stěn a střešních plášťů a vyměníme také okenní otvory v obvodových stěnách budov,“ informoval Martin Nedbálek, vedoucí útvaru správy budov KNTB. Cena stavebních prací u zateplení budov je téměř čtyřicet milionů korun.

Kromě výstavby horkovodů bude opravena také centrální výměníková stanice a parní kotelna.

„Odběr tepla z centrálního zásobování zůstane zachován. Stávajících sedm výměníkových stanic nahradíme devatenácti novými objektovými předávacími stanicemi. Nově bude do terénu v areálu nemocnice položeno asi 5000 metrů potrubí a v kotelně bude instalován záložní plynový horkovodní kotel. Ten pokryje potřeby nemocnice při výpadcích dodávky tepla,“ upřesnil M. Nedbálek.