Hlavní stránka Zprávy 11. ročník udělování cen Salvator začíná

11. ročník udělování cen Salvator začíná

0

Již 11. ročník udělování cen Salvator ve Zlínském kraji právě začal. Tento ročník se pyšní podtitulem – praví hrdinové nepotřebují plášť, žijí mezi námi! Cena se bude udělovat letos již po jedenácté a její nositelé jsou hrdinové běžného života, kteří zachránili lidské životy, či majetek a přitom nasadili vlastní kůži.

Adepti jsou nominování v několika kategoriích. O oceněných z řad hasičů, policistů, zdravotníků, ostatních složek integrovaného záchranného systému a také o cenění za dlouhodobou činnost rozhodne nestranná komise. O kategorii občan bude rozhodovat široká veřejnost v hlasování na internetových stránkách www.cenasalvator.cz. O dětské ceně bude rozhodovat krajský parlament dětí a mládeže.

Nominace na ocenění začínají 8. ledna pokračují až téměř do konce měsíce, tedy do 30. ledna. Můžete tak učinit elektronicky na internetových stránkách, nebo v psané podobě v knihovně Františka Bartoše v  14|15 Baťově institutu, kde bude umístěna nominační schránka včetně nominačního formuláře. Svého adepta můžete nominovat do libovolné kategorie. Od 8. února pak můžete hlasovat o vítězi v kategorii občan stránkách ceny. Hlasování bude probíhat až do 20. února. Slavností vyhlášení a předávání cen proběhne 19. března . Celou akci uzavře na konci dubna den Salvatora, což je akce zaměřená hlavně na děti a mládež, kde se prezentují složky záchranného systému.

Historie udělování cen za činy nad rámec běžné práce a života sahá až do roku 2003. Duchovním otcem projektu je Vlastimil Taťák v té době pedagog na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Již v roce 2004 se rozdávaly první ceny a nyní je udílení těchto cen pod taktovkou studentů UTB.