Hlavní stránka Lifestyle Projekt Kreativní Zlín má podpořit uplatnění tvůrčích lidí

Projekt Kreativní Zlín má podpořit uplatnění tvůrčích lidí

0

Ilustrační foto. zdroj: archiv Talent designu

Nadějným kreativním lidem, zejména absolventům Univerzity Tomáše Bati má pomoci otevřít dveře k slibné kariéře nová platforma Kreativní Zlín. Ta spojuje zástupce univerzity, města Zlína a významných kulturních institucí a firem z okolí. Jejím ústředním orgánem je pracovní skupina, jejíž členové si kladou za cíl stanovit vizi města Zlína jako líhně kreativců. Zároveň chtějí doporučovat dílčí kroky při jejím postupném naplňování.

„Posledních pět let jsme se setkávali s problémem, že lokální trh není schopný čerpat naše absolventy. Zejména naše Fakulta multimediálních komunikací generuje množství kreativních lidí, pro které zde není dostatek uplatnění,“ uvedl rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha s tím, že je potřeba vytvořit profesní okolí školy, které na ni bude navazovat. Jedním z prvních opatření univerzity bylo založení Job centra v roce 2012. Za dobu své existence díky němu našlo práci přes dvě stě studentů.

Pojem kreativní průmysly, na které se nová platforma zaměřuje, zahrnuje řadu oborů. „Jmenovitě se jedná o obory jako je design, architektura, hudební a filmový průmysl, výtvarné umění a další,“ vyjmenovala některé z nich konzultantka kreativních průmyslů Zdeňka Kujová, která se na podobném projektu podílela v Brně.

Vznik pracovní skupiny pro kreativní průmysly mimo jiné doporučovaly tvůrci závěrečné zprávy projektu Kvalitativní mapování města Zlína a Zlínského kraje pod vedením londýnské expertky Lii Ghilardi v roce 2013.

Jako hlavní úkoly si členové Kreativního Zlína stanovili spojovat aktéry působící v oblasti kreativních průmyslů, zamezit odlivu talentů a podpořit vznik start-upových firem na Zlínsku. V souvislosti s tím chtějí také posílit kreativní infrastrukturu a zkvalitnit kulturní vyžití pro lidi mezi pětadvaceti a čtyřiceti lety. V čele skupiny stojí Jan Blažek z komunikační agentury Little Greta. Mezi dalšími členy jsou europoslankyně Martina Dlabajová, Radka Hašková z Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Radekl Hegmon ze společnosti mmcité, děkanka Fakulty multimediálních komunikací Jana Janíková, Čestmír Vančura za Zlínský zámek nebo Zlín Film Festival a mnozí další.

Napomoci vzniku start-upových firem má také vznik Kreativního centra při univerzitě. To má začít fungovat od března v budově univerzity U11 v ulici Nad Ovčírnou. Prostory se tam uvolní díky odstěhování vědecko-výzkumných pracovišť do nového Centra polymerních systémů. Kreativní centrum by mělo sloužit především studentům a absolventům zlínské vysoké školy. „Primárně se soustředíme na naše studenty. Nevylučujeme však možnou spolupráci s filmovou školou na Kudlově, případně s uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti. Záleží na zájmu, způsobu financování i spolupráci s městem Zlínem,“ řekla děkanka Janíková.

V první fázi vznikne Kreativní centrum na ploše čtyři sta metrů čtverečních. Bude sestávat z centra designu, audiovizuálního centra a reklamní a marketingové „laboratoře“. Vybudování bude stát 2 miliony korun ze zdrojů Fakulty multimediálních komunikací. Zázemí v něm najde asi pět start-up firem, které vytvoří zhruba třicet až čtyřicet pracovních míst. Za zvýhodněných podmínek budou moci využívat kanceláře, dílny a konferenční prostory. „V budoucnu bychom chtěli vybudovat také výstavní a prodejní prostory – například designový obchod. Dále počítáme s multimediálním sálem a kavárnou, dodala Janíková.

V Kreativním centru najdou zájemci také právní a administrativní podporu a pomoci při hledání finančních zdrojů. Centrum bude spolupracovat s Technologickým inovačním centrem Zlín a bude zajišťovat stálou komunikaci s výrobním a uživatelským sektorem.