Hlavní stránka Lifestyle Rozhovor s manažerkami Cen Salvator

Rozhovor s manažerkami Cen Salvator

0

Foto: archiv Ceny Salvator

Blíží se galavečer a předání Cen Salvator 2014, kterými hejtman Zlínského kraje oceňuje každoročně hrdinské činy. Ceremonilá, který se uskutenčí v pátek v 18:00  v univerzitní aule, bude poprvé přístupný i veřejnosti. Projekt po pořadatelské stránce zajišťují vždy studenti Univerzity Tomáše Bati. O tom, jak náročný úkol to je, o chystaném galavečeru i o plánech do budoucna se rozhovořily manažerky letošního ročníku Tereza Mynaříková a Martina Kalinayová.

Jaká část organizace cen Salvator byla nejkomplikovanější?

Martina: Samotný Galavečer, který je naším nejdůležitějším výstupem. Je na očích všem a je třeba řídit činnost dvaceti lidí, to vám někdy nedá spát.

Tereza:  Souhlasím s tím, že zkoordinovat galavečer je velmi náročné, každopádně pro mě osobně bylo nejnáročnější období, než jsem se trochu rozkoukala v tom, jak to všechno chodí. Ze školy jsme věděli, jak pracovat se sponzory, novináři, tiskovými mluvčími nebo smlouvami, nicméně „na ostro“ si to člověk stejně musí prožít sám.

Na co se mohou lidé na galavečeru těšit?

Program bude letos opět dost kulturní, k této události to patří. Lidé se mohou těšit na dvě hudební vystoupení v podání absolventů zlínské Základní umělecké školy a jedno taneční.

Jaké změny zaznamenala Cena Salvator proti loňskému roku?

Martina: Nejvýraznější změnou je, že jsme Galavečer udělali přístupný i pro veřejnost. Doposud to byla událost pouze pro zvané. Myslíme si, že je důležité ocenit hrdiny nejen před jejich kolegy, ale i před veřejností Zlínského kraje.

Tereza: Otevření galavečera pro veřejnost je podle mě tou nejdůležitější změnou. Jsme cena hejtmana Zlínského kraje, kdo jiný, než zlínská veřejnost by měl být srdečně vítán.

Kolik lidí se na organizaci akce podílí a jak dlouho trvají přípravy?

Martina: Celý náš tým má asi třicet členů. Naše práce není jen Galavečer, je to spoust aktivit jemu předcházejících, jako je organizace nominačního a hlasovacího období. Já s Terezou jsme projekt začaly plánovat už v létě, ale tým nám vzniknul až v říjnu. Od té doby bylo stále co na práci.

Co vám to jako manažerkám dalo?

Martina: Za sebe mohu říci, že určitě spoustu energie a nových přátelství, ale proto to neděláme. Myslím si, že ta největší odměna přijde až na samotném galavečeru, kdy uvidím, jak si výherci přebírají cenu. To, že jsou tyto hrdinské skutky vyzdviženy k následování ostatním, určitě zachrání mnoho dalších životů.

Tereza: Je těžké odpovědět už před galavečerem, ale zatím mi projekt dal především pocit hrdosti na celý náš tým, který celý rok pracoval na více než sto procent v dobrém i zlém.  Jsem ráda, že jsem mohla stát v čele týmu tak parádních lidí.

Proč by se podle vás měli lidé zajímat o Cenu Salvator, hlasovat a posílat příběhy?

Martina: Osobně si myslím, že důležitost tohoto projektu je v tom, šířit povědomí o hrdinských činech mezi obyvatele Zlínského kraje. Je důležité, aby lidé věděli, že dobré skutky se dějí každý den. Čím více lidí o nás bude vědět, tím více jich bude motivováno, aby se zachovali správně v kritické situaci.

Tereza: Myslím si, že je důležité i změnit pohled veřejnosti na složky IZS – spousta z nás umí brilantně zkritizovat něčí práci, všichni známe spoustu různých vtipů, ale ne všichni si do důsledků uvědomují, že tito lidé jsou často bez váhání ochotní pracovat nad rámec svých povinností. To dokazují příběhy, které každoročně prezentujeme.

Setkaly jste ve svém životě s příkladem takového lidského hrdinství, jaké vyzdvihuje právě Cena Salvator?

Martina: Bohužel nebo možná spíš bohudík ne. Jsem ale přesvědčená, že já i mí známí by jistě s pomocí neváhali ani vteřinu.

Tereza:  Je důležité zmínit, že Cena Salvator vyzdvihuje veškeré dobré skutky a s těmi se přeci setkáváme každý den. Pro mě jsou hrdinové i ti, kteří dokážou vystoupit z pohodlí lhostejného „kolemjdoucího“ a pomůžou člověku, který to potřebuje.

Jaký je historický vývoj této akce? Přibývá nominovaných, hlasujících, zvyšuje se zájem veřejnosti?

Martina: Cena Salvator se vyvíjí a posouvá, na letošní výběrové komisi, kde jsou volení výherci v kategoriích složek Integrovaného záchranného systému, jsme diskutovali o výraznějších změnách pro příští ročník. Letos jsme také zaznamenali opravdu velké množství hlasů, více než sedm tisíc. Svědčí to o tom, že lidem není lhostejný osud druhých.

Tereza: Důležité je ještě zmínit, že letošní ročník je již dvanáctý a posun od varianty alternativního poděkování IZS až do dnešního poprvé otevřeného ročníku je obrovský – každý z minulých manažerů na projektu zanechal vlastní stopu.

A jaké změny se chystají na příští rok?

Martina: Na výběrové komisi padaly nápady na sloučení některých kategorií. Kategorie Občan se změny dotýkat nebudou, ale kategorie složek Integrovaného záchranného systému se budou možná slučovat.

Tereza: Sloučení kategorií se však musí velmi dobře promyslet, aby bylo pro projekt smysluplné. Tohle rozhodnutí ale už bude na příštích manažerech.

Galavečerem to nekončí, 30. dubna se koná už tradiční Den Salvatora, jaký bude program?

Martina: Den Salvatora se bude konat již tradičně na Štěrkovišti. Děti budou mít možnost opět vidět práci hasičů při vyprošťování, přijede Celní správa se psy a určitě se zase budou moci projet v policejním člunu po nádrži.