Home Authors Příspěcky odRedakce

Redakce

618 Příspěvky 0 COMMENTS

0

Malenovický hrad se v sobotu 1. září ve 20 hodin rozloučí s prázdninami speciální akcí – komentovanou přehlídkou historických oděvů a kostýmů, které mapují módu 14. až 18. století.

Přehlídka s názvem „Z truhel nejnádhernější šat“ je naplánována do prostor hradního nádvoří a v případě nepříznivého počasí se přesune do malovaného sálu.

Autoři oděvů, Hana Polášková Wincorová a manželé Martin a Martina Hřibovi, představí přes dvacet dámských i pánských modelů. „Vybírali jsme spíše ošacení bohatých vrstev a šlechty s malou vojenskou vsuvkou,“ pozvala Martina Hřibová. Téměř všechny oděvy jsou šity ručně, jako za starých časů a výroba jednoho kusu může trvat i několik let. „Třeba na šatech španělské královny Anny se zlatým a stříbrným vyšíváním z konce 16. století, které návštěvníci také uvidí, pracuji postupně už dva roky,“ uvedla Martina Hřibová.

Program večera bude tvořit komentovaná přehlídka modelů jak na figurínách, tak na živých modelech. A aby byla hradní atmosféra dokonalá, tak přehlídku doplní dvorným tancem i chrabrými souboji skupina historického šermu Solutus.

Vstupné na akci je šedesát korun, pro děti 6-15 let snížené na třicet korun.

0

Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s., začínají práce na výstavbě horkovodů a zateplení budov. Obě akce by měly být ukončeny v lednu 2013. Celkové náklady na stavební práce dosáhnou sedmadevadesáti milionů korun. Z větší části je hradí KNTB, zbytek pokryje dotace EU na úsporu energií a snížení emisí.

„Cílem uvedených prací je snížit náklady na energie. Zateplovat budeme celkem dvanáct budov hlavně ve staré, přední části areálu, a budovu porodnice. U rekonstrukce parovodů půjde o výměnu starých parních rozvodů uložených v tepelných kanálech za nové teplovodní rozvody, které budou uloženy do země. Stavební práce se dotknou komunikací pro pěší i pro dopravu. Pohyb osob a automobilů bude tedy výrazně omezen. Žádáme proto všechny, kteří se v areálu pohybují, aby byli opatrnější a dbali na svoji bezpečnost,“ sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal.

Dočasně bude dle potřeb výstavby omezeno parkování v areálu nemocnice u budov, kterých se bude stavební činnost týkat. Stavební firmy zabezpečí prostory a budovy tak, aby nedošlo k ohrožení osob, které se budou v okolí staveniště pohybovat. Prostory dotčené stavbou budou řádně zabezpečeny proti pohybu nepovolaných osob.

„Práce se týkají obvodových stěn a střešních plášťů a vyměníme také okenní otvory v obvodových stěnách budov,“ informoval Martin Nedbálek, vedoucí útvaru správy budov KNTB. Cena stavebních prací u zateplení budov je téměř čtyřicet milionů korun.

Kromě výstavby horkovodů bude opravena také centrální výměníková stanice a parní kotelna.

„Odběr tepla z centrálního zásobování zůstane zachován. Stávajících sedm výměníkových stanic nahradíme devatenácti novými objektovými předávacími stanicemi. Nově bude do terénu v areálu nemocnice položeno asi 5000 metrů potrubí a v kotelně bude instalován záložní plynový horkovodní kotel. Ten pokryje potřeby nemocnice při výpadcích dodávky tepla,“ upřesnil M. Nedbálek.

0

O víkendu mohli příznivci leteckých modelů navštívit již čtrnáctý ročník Čmelák model show. Akce se konala v Holešově na modelářském letišti. Přestože se počasí v sobotu příliš nevyvedlo a po celý den bylo zamračeno, návštěvnost byla přesto velká a zaručeně si všichni přítomní přehlídku modelů letadel užili.

Komentovat jednotlivé fotografie a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

[fbphotos id=496648760364868]

0

Občané krajského města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro město Zlín zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé získal Zlín certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř sto kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při třiceti cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 4 717ks  televizí, 1 926 ks monitorů a 37 050 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 1 905,25 MWh elektřiny, 83 330,52 litrů ropy, 8 634,38 m3 vody a 82,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 434,82 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1 696,65 tun“, popsala konkrétní úsporyVladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie.

0

Všechny tři betonové lávky přes řeku Dřevnici na území města Zlína se letos dočkají kompletní opravy. Měnit se budou plochy pro pěší, takzvané „mostovky,“ s potřebnými opravami se počítá i u nosných konstrukcí a spodních staveb. Podle  Jaroslava Kubáče z odboru realizace investičních akcí magistrátu by mohly být stavební práce zahájeny v měsíci září. „K rekonstrukcím musí dojít ještě za pěkného počasí. Opravy mostových konstrukcí jsou v tomto směru náročnější než třeba rekonstrukce chodníků,“ upozornil.

Celková cena za opravy bude známa po ukončení výběrových řízení. Předpokládá se, že by neměla přesáhnout částku tři miliony korun bez DPH. Investorem bude město.

Během příprav oprav betonových lávek magistrát pracoval se dvěmi variantami. Podle první by byly opravené pouze „mostovky,“ druhá počítala s kompletní opravou včetně nosných konstrukcí a spodní stavby. „Nakonec se přistoupilo k provedení kompletních oprav, aby se již v následujících letech nemuselo do těchto mostních objektů zasahovat,“ konstatoval Kubáč.

Betonové lávky přes řeku Dřevnici, které budou letos opravené:

  • lávka Z7 mezi Benešovým a Fügnerovým nábřežím (u obchodu)
  • lávka Z9 mezi Benešovým a Tyršovým nábřežím (u Čepkova)
  • lávka Z89 mezi Benešovým a Tyršovým nábřežím (u Máců)

 

0

Stálá expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly byla po šestnácti letech existence ukončena letos v únoru. Trojrozměrné předměty si převzali muzejní konzervátoři, aby je připravili na novou instalaci v chystané expozici Princip Baťa ve čtrnácté budově, která bude mít část věnovanou cestovatelství. Tato část budoucí expozice bude zahrnovat sbírkové předměty nejen z cest Hanzelky a Zikmunda, ale i z fondů dalších cestovatelů – Ingriše, Škuliny a Šťastné. Na zlínský zámek ovšem stále míří návštěvníci speciálně právě kvůli odkazu H+Z. „Aby nevážili svou cestu, většinou z velké dálky, do Zlína zbytečně, připravil Archív H+Z do přednáškového sálu výstavu několika fotografií z cest H+Z i model Tatry 87,“ uvedla Magdalena Preiningerová z Archívu H+Z a dodala, že od září bude výstava fotografií H+Z, doplněná i archívními materiály a trojrozměrnými předměty, k vidění v Městské galerii v Kladně.

0

Travnatá mez uprostřed města, zastrčená i vyzývavě otevřená autoodpočívadla, veřejné záchodky… Milenci často provozují na Zlínsku sex i na velmi neobvyklých místech. Podle sexuologů jde o výstřelek, policisté ještě nikoho při pohlavním aktu nezadrželi. „Dělala jsem to na lavičce na Jižních Svazích s výhledem na město,“ prozradila mladá žena S. z největšího zlínského sídliště. „My jsme se s přítelem milovali na mělčině na Štěrkáči v Otrokovicích,“ zavzpomínala dívka L. z Pohořelic. „A já viděl souložící pár v pokladně cirkusu!“ trumfoval pan I. ze Zlína.

Podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny je sex na veřejných místech jakýmsi adrenalinovým sportem spojeným s exhibicionismem. „Lidé jsou často vzrušení i z toho, jestli někam spadnou nebo jestli je někdo uvidí. Sám jsem třeba zažil souložící pár ve vlaku. Pacienti se mi také svěřili, že se často milovali i na schválně neuzamčených veřejných záchodcích a samozřejmě v zaparkovaných vozech,“ vyjmenoval nejčastější exotická místa pohlavního styku sexuolog.

Oblíbenou lokalitou zlínských milenců souložících v automobilech je například zastrčené odpočívadlo mezi sídlištěm Jižní Svahy a Útulkem pro zatoulaná a opuštěná zvířata na Vršavě. Pohádkový výhled desítky kilometrů daleko naopak nabízí další oblíbená milenecká autolokalita, na hřebenu kopce u lesa mezi Machovou a Kurovicemi.

Reportéři Deníku v minulosti odhalili sexuální výstřelek, kdy v těsné blízkosti státem chráněné památky – malenovického hradu, úspěšně fungoval erotický klub. Jestli v něm ale někdo skutečně provozoval pohlavní styk nikdo nikdy oficiálně neprozradil. „Museli bychom přistihnout ženu při souloži a jak dostává od někoho za služby peníze,“ pokrčila rameny policejní mluvčí Jana Macalíková.

Dva rozvášnění milenci, tentokrát už zcela beze studu a strachu z odhalení, souložili před časem na mezi – na poli, přímo pod okny Krajského soudu ve Zlíně – Loukách. Jejich fotografie se stala hitem na internetu a sociálních sítích.

Zlínští Městští policisté se ale přímo s páry, provozujícími sex na veřejných místech, nikdy osobně nesetkali. „Zkušenosti s tím nemáme. Mohly bychom ale takový pohlavní styk klasifikovat jako přestupek nebo dokonce i trestný čin, pokud by to byla hrubá neslušnost nebo výtržnost,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie Zlín Šárka Škubalová.

0

O víkendu se do Holešova sjelo dvanáct lakrosových týmů, aby se zúčastnily mistrovství České republiky v lakrosu. Tento neobvyklý sport vznikl v Severní Americe v oblasti Velkých jezer, vymyslel ho kmen Irokézů, kteří jej používali jako alternativu k válce při řešení sporů, ale i k udržení kondice. Jméno lakros však až později vymysleli francoužští misionáři. Tento název má původ ve francouzském „la crosse“ , což v překladu znamená biskupská berla.

Holešov o víkendu hostil čtyři ženské a osm mužských týmů, které bojovaly o republikový titul. Jedním ze zápasících družstev byli i borci z holešovského Iktočante, kteří loni získali bronz. Letos to ale týmu Iktočante nevyšlo a ve výsledku bohužel skončili na pátém místě. V základní skupině prohráli o jediný gól s Lily Benešov poměrem 9:10. Z mužských društev vyhráli Gusano Rojo Praha, kteří ve finále porazili Tal Praha těsným skóre 12:11. V ženské kategorii po utkání s týmem Tyšunky Sedlice vyhrály členyk družstva Paka Praha.

Konečné pořadí

 

Muži:

1. Gusano Rojo Praha
2. Tal Praha
3. Fabiáni Strašice
4. Lily Benešov
5. Iktočante Holešov
6. Kivi Benešov
7. Gorby Olomouc
8. Sabres Praha

Ženy:

1. Paka Praha
2. Tyšunky Sedlice
3. Trilobit Beta Praha
4. Cinzano lacrosse

[fbphotos id=472137679482643]

0

Základní škola Trávníky je od loňska pilotní školou kin-ballu, nové netradiční míčové hry, která se hraje s obrovským míčem. Není divu, že žáci oslavili den dětí ve společnosti tohoto zajímavého sportu, kde jde především o týmovou spolupráci a taktiku. První červnový den se v rámci slavení Dne dětí na ZŠ Trávníky uskutečnil první turnaj v kinballu, kterého se zúčastnilo šest školních týmů. „Nová hra se ve škole doslova ‚chytla‘. Zkusit ji může opravdu každý, důležitý je nejen pohyb, ale hlavně týmová spolupráce a správná taktika,“ přiblížila ředitelka Základní školy Trávníky Jana Večeřová.

V kin-ballu proti sobě hrají vždy tři družstva po čtyřech hráčích. Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabránit tomu, aby se míč dotkl země. Hrají ale tři týmy takže ten kdo odpaluje balón, zakřičí barvu týmu, který má balón chytit. Pokud ho tým na příjmu chytí stává se útočícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu, který má míč chytit. Tak je to až do doby, kdy dojde k chybě a tým na příjmu nechytí míč.

„Družstva byla velmi vyrovnaná, bojovalo se i taktizovalo, ale hlavní bylo, že pohyb s kin-ballem všechny moc bavil,“ uzavřela Večeřová.

0
Zlaté medaile z Primátorek, populárních pražských veslařských závodů osmiveslic, dovezli otrokovičtí veslaři.  Celkem 102 osmiveslic se představilo o uplynulém víkendu na Vltavě při 99. ročníku Primátorek ČSOB Pojišťovny. Po sobotních rozjížďkách se do nedělních finálových jízd probojovali otrokovičtí závodníci ve čtyřech závodech. Hned v první jízdě nedělního programu byla úspěšná osmiveslice starších žáků, která v premiéře tohoto závodu zvítězila. Vítězná posádka měla po čtyřech závodnících z Otrokovic a Olomouce. Za Otrokovice startovali Petr Skalník, Filip Novotný, Jan  Šamánek a Vojtěch Nájemník, loď kormidloval Radim Húsek. Další zlato vybojovala osma dorostenců složená z moravských závodníků – Otrokovice reprezentovali Martin Svízela a Jan Solař, obtížnou zatáčku úspěšně projedl kormidelník Robert Janda.
Třetí osmiveslicí ve finále byla posádka juniorů složená z otrokovických závodníků a závodníků Bohemians Praha. Za Otrokovice startovali Martin Omelka, Jan Vodinský, Jan Ševčík a Tom Svoboda. Posádka obsadila ve finále čtvrté místo.
Stupně vítězů měl na dosah i skifař Petr Čabla, který dojel na čtvrtém místě v nejstarším veslařském Jarním skulérském závodě Rosslera Ořovského, což lze pokládat rovněž za velký úspěch.