Home Příroda

0

Původní a vzácné stromy se vrátí do beskydských lesů. Postará se o to rožnovská organizace Českého svazu ochránců přírody Salamandr. Snahou organizace je pomoci obnovit původní složení lesů v cenných částech Beskyd, které byly v minulosti pozměněny lesním hospodařením a kde některé druhy dřevin chybí. Složení beskydských lesů se totiž v posledních dvou stoletích výrazně změnilo. Jedlobukové lesy tvořící většinu rozlohy vystřídaly v průběhu času smrkové monokultury, výskyt původních druhů stromů se tak snížil až o 63%.

Výsadba nových sazenic začne na konci října ve vybraných lokalitách. Beskydské lesy tak znovu ožijí díky jedlím, bukům a obtížně pěstovatelným, zato dlouhověkým tisům v celkovém počtu více než deset tisíc stromů. Zároveň se navazuje na již dříve prováděné ochranné nátěry stromků, aby se tak zabránilo okusování nových sazenic zvěří. Tuto ochranu získá na třicet tisíc stromků. Všechny tyto aktivity navazují na dlouhodobou snahu organizace pomoci zachovat takové složení lesů v Beskydech, na které jsou vázány vzácné druhy rostlin a zvířat.

ČSOP Salamandr provádí výsadby obvykle na jaře na vybraných místech v nejcennějších částech Chráněné krajinné oblasti Beskydy. „Letos máme výsadby naplánovány v oblasti Smrku, Travného a Lysé hory, vzhledem k velkému jarnímu suchu jsme je raději přesunuli na podzim“, řekl Vojtěch Bajer, předseda organizace.

Pro tento rok se prozatím organizaci podařilo na výsadbu a ochranu původních dřevin v Beskydech získat podporu od několika velkých sponzorů. „Jsme rádi, že v době omezování veřejných výdajů na ochranu přírody, se nám podařilo získat více peněz, než v minulém roce. Máme tak větší možnost pečovat o cenné lesy Beskyd a zachovat jejich pestrost“, dodal Bajer.

Zdeňka Vaníčková

0

Občané krajského města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro město Zlín zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé získal Zlín certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř sto kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při třiceti cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 4 717ks  televizí, 1 926 ks monitorů a 37 050 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 1 905,25 MWh elektřiny, 83 330,52 litrů ropy, 8 634,38 m3 vody a 82,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 434,82 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1 696,65 tun“, popsala konkrétní úsporyVladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie.

0

Databáze zdravotního stavu zlínských stromů, Stromy pod kontrolou, se rozrostla o dalších 3 516 dřevin. Zájemci se tak můžou v současnosti dozvědět informace o více než deseti a půl tisících stromech, které rostou na území města. Vstoupit do databáze lze „kliknutím“ na zelený banner Stromy pod kontrolou, který je umístěný vlevo na hlavní stránce městského webu. Po zadání klíčového slova Zlín se objeví fotografická mapa s červenými kolečky, které po „rozkliknutí“ ukáží údaje o konkrétním stromu či stromech.

Nově zmapované dřeviny se nachází v lokalitách Jižní Svahy – Slunečná, Malenovice – sídliště, Podhoří – sídliště, Obeciny I –XIX a Padělky – sídliště. Hodnocení vypracovala odborná firma, se kterou radnice dlouhodobě spolupracuje. „Z nich vyplynul zdravotní stav, vitalita a provozní bezpečnost dřevin. Nevyhovující stromy byly doporučeny ke kácení, celkem bude nutné postupně kvůli špatnému stavu pokácet ve výše uvedených lokalitách 269 kusů dřevin,“ upozornila Věra Jašková, která za odbor městské zeleně portál aktualizuje.

Unikátní projekt Stromy pod kontrolou zlínská radnice zpřístupnila veřejnosti letos v březnu. V konečné fázi by v něm měli obyvatelé města nalézt informace o každém z asi sto tisíc stromů, které na území Zlína rostou. „Než zmapujeme všechny stromy, tak to bude ještě několik let trvat. Rozhodně je to ale náš cíl,“ potvrdil Ivo Divoký, vedoucí odboru městské zeleně magistrátu.

Zdeněk Dvořák

0
Informace o dění v Útulku pro zvířata v nouzi na Vršavě můžou zájemci nově získat i z vitríny, která se nachází naproti bižuterie Perla, v samotné blízkosti náměstí Míru. Její obsah bude pravidelně aktualizován a to přibližně ve dvoutýdenních intervalech. „Nyní si lidé mohou ve vitríně přečíst Prosbu o pomoc při umísťování starých psíků,“ prozradila Jolana Michenková z odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu, který s útulkem aktivně spolupracuje.
Nové informace z útulku, zejména nabídku psů vhodných k převzetí do pěstounské péče, bude možné už brzy získat i během návštěvy nákupního centra Čepkov. Inzerovaní psi i samotný útulek zde budou představováni prostřednictvím reportáží vysílaných na čtyřech LCD obrazovkách.
O dění v útulku je možné se pravidelně dočíst i v Magazínu Zlín, který začal vydávat rubriku Okénko z útulku. Zprávy ze zařízení, které pomáhá opuštěným, zraněným nebo nechtěným zvířatům, se objevují i na městském webu www.zlin.eu.
Útulek pro zvířata v nouzi na Vršavě se dlouhodobě potýká s přeplněností. V současné době se zaměstnanci zařízení, které zřizuje město, starají o přibližně stovku psů, celková kapacita je přitom pouze 80 míst.
Útulek lze nyní podporovat i dobrovolnými finančními příspěvky. „Tyto peníze budou použity na zkvalitnění života zvířat, o která se staráme. Třeba na nákup vakcín, operace nebo nákup krmiva. Samozřejmě ale budeme rádi za jakoukoliv pomoc,“ sdělila Danuše Šmigurová, vedoucí zařízení.
Zdeněk Dvořák

0

Majitelé psů po celé České republice mohou využít bezplatné kontroly psího chrupu v rámci pátého ročníku akce „Měsíc zdravého chrupu“. Pojízdná veterinární poradna navštíví v polovině června i Zlínský kraj – žlutý karavan bude stát na místech hojně navštěvovaných pejskaři v Uherském Hradišti, Zlíně a Kroměříži. Studenti veterinární medicíny psy zdarma prohlédnou a vysvětlí jejich majitelům, jak se účinně starat o psí chrup. Vloni zde tým veterinárních mediků zkontroloval zuby 327 psům – zatímco v Kroměříži mělo zdravý chrup jen necelých 17 % psů, ve Zlíně bylo psů se zdravým chrupem téměř 30 % (v Uherském Hradišti zhruba 23 %).

Psi jsou oběťmi lidského šlechtění plemen. Zejména malá plemena mají zuby blíže u sebe než jejich předchůdci, takže se mezi nimi množí bakterie podporující vznik zubního plaku. Zpočátku se plak hromadí na povrchu zubu nad dásní, ale poté přechází i pod dáseň. Do plaku se ukládají minerální látky ze slin, a tím se vytváří zubní kámen, který vyvolává podráždění a zánět dásní. „Zánět dásní pozná majitel podle nepříjemného zápachu z ústní dutiny psa (halitosis) a kroužkovitého zčervenání dásně v místě, kde dáseň přiléhá ke korunce zubu. Zřetelným znakem zánětu je podobně jako
u člověka zvýšená krvácivost dásní. Neléčený zánět dásně a závěsného aparátu (periodontitis) může končit vypadnutím zubu, ale také rozšířením zánětu krví do důležitých orgánů a v nejhorším případě i smrtí,“ varuje zlínský veterinář MVDr. Jaroslav Brychta a dodává: „pokud majitelé příznaky přehlížejí, dochází k rychlému zhoršování zdravotního stavu a léčba je pak obtížnější a dražší.“

Podle statistik má více než 80 % psů ve věku 20-27 měsíců některé z příznaků onemocnění dásní. Loňská akce „Měsíc zdravého chrupu“ ukázala, že zdravý chrup má v Čechách pouze 19 % psů.
„K nejčastějším stomatologickým problémům u psů patří zánět dásní, zánět závěsného aparátu zubu a zánět měkkých tkání v dutině ústní. Tyto problémy jsou důsledkem nadměrného hromadění zubního plaku. Na rozdíl od člověka psi netrpí tak často zubním kazem. To ovšem neznamená,
že psům není třeba čistit zuby,“ říká MVDr. Rudolf Mac z Veterinární kliniky v Otrokovicích. „Stomatologická onemocnění jsou pro zvířata velmi bolestivá a mají závažné následky na celkový zdravotní stav. Přitom jim lze předcházet pravidelným čištěním zubů a podáváním dentálních pamlsků,“ radí veterinář Mac.

Pojízdná veterinární poradna Pedigree bude ve Zlínském kraji zájemcům k dispozici mezi čtrnáctou a jednadvacátou hodinou na těchto místech: 

 

15. 6. 2012 Uherské Hradiště ulice Štěpnická, u řeky
16. 6. 2012 Zlín Jižní svahy, Na Podlesí I.
17. 6. 2012 Kroměříž parkoviště poblíž Erbenova nábřeží a ulice Spáčilova

Čtyřnohé pacienty čeká nejen odborné vyšetření, ale i chutná a zdravá odměna v podobě dentálního pamlsku, určeného k samočištění zubů.
Více informací včetně termínů všech třiačtyřiceti zastávek žlutého karavanu najdete na www.peceopsa.cz.

0

V úterý dopoledne byl městské policii ohlášen výskyt včelího roje na pozemku ve vlastnictví města. Hlídce strážníků se podařilo operativně vyhledat nejbližšího včelaře. Ten následně velmi ochotně a navíc s odborným komentářem včelí roj odchytil, za což mu patří naše poděkování.

V období od konce května a začátku léta je možné se poměrně často setkat se silně bzučícím útvarem visícím v koruně stromu či na keři. Včelí roj, který opustil svůj původní úl nebo hnízdní dutinu je velmi působivý a v mnoha lidech, kteří neměli možnost dovědět se o životě včel více, vyvolává obavy a pocit nebezpečí. Proto je dobré připomnět a vysvětlit, co to vlastně rojení včel je.

Jak uvádí např. web vcelky.cz, rojení včelstev je doprovodným projevem jejich množení. V určitém okamžiku začne být včelám úl nebo u divokých včel hnízdní dutina malá. Včely proto vystaví buňky pro budoucí matky. To, že se z vajíčka a následně larvičky stane matka a ne dělnice, je zásluha včel, které larvičce nabízejí nadbytek kvalitní potravy – mateří kašičky.
Současně včely přestávají krmit původní matku, která proto přestává klást vajíčka a stává se letuschopnou. Když je buňka s larvou budoucí matky zavíčkována, včelstvo se vyrojí. Znamená to, že zhruba polovina včel všech „profesí“ (létavky, kojičky, stavěčky, strážkyně, pátračky…) spolu se starou matkou vyletí. Těsně předtím si všechny odlétající včely naplní medné váčky („bříška“) medem z plástů – zásobí se na cestu. Matka je ale ještě špatný letec – usadí se někde poblíž úlu – na větvi. Včely se k ní srotí – vytvoří rojový hrozen. Ten na místě vydrží většinou několik hodin, ale stane se, že zůstanou den i dva. Včely pátračky mezitím hledají novou dutinu pro hnízdění. Jsou si schopné vzájemně „popsat“ jak která vypadá, jak je daleko a vyberou tak nejlepší možnou. Do té se pak celý roj přemístí a usadí se zde.

Pro laickou veřejnost je důležitá informace, že jsou včely v době rojení poměrně klidné a nemají tendenci bodnout.

Včely nebodají:

  • protože mají plné medné váčky (nasycený jedinec je klidnější)
  • protože nemají hnízdo, které by bránily (i jiní živočichové důrazně hájí hnízdo s potomky – mimo hnízdo jsou pak klidní)

Není-li člověk silně alergický je proto zcela zbytečné se rojících se včel bát, a to ať jsou ještě rozlítané či už semknuté do hroznu. Roj nakonec vždy sám odletí. Pokud se bojíte, nepřibližujte se k němu a pozorujte jej z povzdálí. Pokud vás zvědavost přemůže, pohybujte se pomalu a rozvážně.

Znáte-li včelaře ve vašem okolí, můžete jej o odchycení roje požádat. Informovat samozřejmě můžete pracovníky městského úřadu nebo služebnu městské policie, kteří ochotně poradí nebo v případě potřeby vše potřebné zajistí. Hasiče volejte jen v případě zcela výjimečné situace představující akutní ohrožení. A hlavně mějte vždy na paměti, že včela medonosná je nejdůležitějším opylovačem na zeměkouli, který si zaslouží naši péči a všemožnou ochranu. Bez včel by byl nejen náš svět, ale v prvé řadě i výběr ovoce a ostatních potravin nepředstavitelně chudší.

0

Nabídku psů z Útulku pro zvířata v nouzi na Vršavě, kteří jsou vhodní k převzetí do pěstounské péče, bude možné od příštího měsíce vidět i v nákupním centru Čepkov. Inzerovaní psi i samotný útulek budou představováni prostřednictvím reportáží, vysílaných na čtyřech LCD obrazovkách, které jsou umístěné v interiérech nákupního centra.

„Od kampaně si slibujeme zvýšený zájem o psy, kteří se z různých důvodů ocitli v útulku, přitom by jim bylo lépe u nových majitelů,“ sdělila Vladimíra Pavlovová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu, která za město připravuje smlouvu s provozovatelem těchto LCD televizí.

Novinky z útulku budou k vidění na čtyřech obrazovkách v čase od 8:00 do 22:00. Spoty budou mít délku do dvaceti vteřin a budou se průběžně aktualizovat. Společností, která tyto obrazovky provozuje, je garantováno až sedm tisíc promítnutí měsíčně. Město Zlín za tento způsob inzerce, který potrvá půl roku, zaplatí částku 38 000 bez DPH. „Pokud se spolupráce osvědčí a zvedne se zájem o psy z útulku, určitě zvážíme další pokračování kampaně,“ uvedla Pavlovová.

Útulek pro zvířata v nouzi na Vršavě se dlouhodobě potýká s přeplněností. V současné době se zaměstnanci zařízení, které zřizuje město, starají o přibližně stovku psů, celková kapacita je přitom pouze osmdesát míst. Ve snaze pomoci vyřešit problém s přeplněností začal od května uveřejňovat nabídku vhodných psů k převzetí i Magazín Zlín, měsíčník vydávaný městem. Nový seriál se jmenuje Okénko z útulku.

Pro převzetí do pěstounské péče je vhodná většina psů z útulku. Kdo má zájem o získání nového zvířecího kamaráda, měl by se určitě na Vršavu vypravit. S sebou je potřeba pouze občanský průkaz a také pět set korun pro případ, že si zájemce vybere psa s aplikovaným čipem. „S potencionálním novým majitelem si popovídáme o tom, jaké podmínky pro převzetí pejska má, podle toho mu také poradíme, jakého si vybrat. Do paneláku se samozřejmě hodí jiný pejsek než na zahradu k domku. Pokud bude vše v pořádku, může si zájemce vybraného pejska hned ten den odvést. Je s ním sepsán Protokol o předání a převzetí psíka do pěstounské péče, kde jsou v úvodní části uvedeny kompletní kontaktní informace o pěstounovi a podrobný evidenční a poznávací záznam předávaného psíka,“ popsala Danuše Šmigurová. Dodala, že do vlastnictví nového majitele pes definitivně přejde po zkušebním půl roce, pokud je soužití v pořádku.

Zájemci si ale můžou vybraného psa i opakovaně „otestovat“. „To znamená, že vybraného pejska opakovaně navštěvují, venčí ho, poznávají se spolu. Pokud se majitel rozhodne, že si ho chce ponechat, vyplníme předávací protokol a začne běžet půlroční zkušební lhůta,“ uvedla Šmigurová. Z útulku psi odchází k novým majitelům ve výborném zdravotním stavu, samozřejmostí je zbavení blech, vší a klíšťat a odčervení trávícího traktu.

Útulek na Vršavě lze nově podporovat dobrovolnými finančními příspěvky. „Tyto peníze budou použity na zkvalitnění života zvířat, o která se staráme. Třeba na nákup vakcín, operace nebo nákup krmiva. Samozřejmě ale budeme rádi za jakoukoliv pomoc,“ sdělila Šmigurová.

Zdeněk Dvořák

0

Malé „úderné“ skupinky doprovolníků pod vedením členů zlínského Junáku  se v sobotu vydaly do několika lokalit krajské metropole, aby je zbavily odpadků. Akce se uskutečnila v rámci festivalu Zlínské jaro. Účastníci v rukavicích sbírali do plastových pytlů veškeré odpadky, na něž narazili. Den pracovní je především symbolický způsob, jak aktivně a dobrovolnicky pomoci své obci. Cílem bylo posílit v lidech pocit odpovědnosti, propojit jednotlivé organizace a komunity a propagovat dobrovolnictví. Inspirací byl organizátorům projekt „72 hodin bez kompromisu“, který se již deset let realizuje v mnoha zemích Evropy.

Konkrétně se jednalo o tyto lokality:

1 Jižní Svahy – „biocentrum“ za terasovým domem na ul. Podlesí u „terasáku“ na okraji parkoviště u domu
2 Jižní Svahy – Středová, žleb pod ul. Budovatelskou a koupalištěm Panorama za supermarketem Billa, ul. Středová parkoviště na ul. Budovatelská
3 Jižní Svahy – nad Čepkovem, podél terasových domů křižovatka ulic nad Stráněmi a Slunečná na konci ulice Nad Stráněmi
4 Stezka Vršava-Kostelec u tenisových hal u tenisových hal
5 Centrum města – parčík kolem Benešová nábřeží od pizzerie k vl. Nádraží(od podjezdu k ul. Vodní) před Pizzerií u Čápa u křižovatky ulic Bartošova,Vodní, Trávník (k ÚAN)
6 Centrum města – Kudlovský potok ulice Kvítková až po řeku Dřevnici křížení ulice Santražiny a Kudlovského potoka
7 Slanický potok – Podhoří točna MHD točna MHD
8 Okolí Gymnázia Lesní čtvrť u gymnázia zastávka MHD Gymnázium Lesní čtvrť

 

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

[fbphotos id=438414089521669]

0
Celkem 139 kusů stromů bude ve Zlíně odborně ošetřeno v příštích týdnech. Práce začaly na konci dubna a skončí koncem května. „Lokality, ve kterých rostou stromy určené k odbornému ošetření, už máme vytipované. Samotné zásahy provedou pracovníci specializovaných firem,“ sdělil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetencí patří životní prostředí.
Z naplánovaných lokalit byly už odborně ošetřeny stromy na náměstí Míru. Následovat budou dřeviny na těchto místech:
* ulice 2. května
* Nábřeží – Zálešná a Podvesná
* park u autobusového nádraží
* ulice Březnická (převážně levá strana)
V průběhu příštích tří let dojde ve Zlíně k odbornému ošetření asi tří tisíc stromů. Odborných zákroků bude asi čtyři tisíce. „Na některých stromech počítáme s více zákroky,“ doplnil Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně magistrátu, který se péčí o dřeviny ve městě zabývá. Ošetřena bude i památná lípa, která roste ve Štípě u kostela, jde o jedince, který vyhrál první ročník ankety Strom města Zlína 2011.
Zdeněk Dvořák

0
Omezení venčících dnů v Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně vyvolalo mezi veřejností negativní ohlasy, avšak ošetřovatelé útulku vidí tento krok jako smysluplný počin. Venčení útulkových psů pro veřejnost bylo dříve možné šest dní v týdnu. Pro provoz útulku byla taková četnost velmi vyčerpávající. Mnohdy nezbýval čas na kvalitní instruktáž, zájemci o adopci museli dlouho čekat a v neposlední řadě se museli ošetřovatelé potýkat s častými střevními komplikacemi psů po návratu z procházky způsobené krmením i přes výslovný zákaz. Tyto a další faktory vedly k rozhodnutí omezit venčení pro veřejnost na středu a dobu víkendu.
Zlínský útulek chce plnit svou úlohu svědomitě, změna by měla zvířatům přinést více pozornosti ošetřovatelů a také by se měl zvýšit zájem o adopci. I když byly návštěvní dny omezeny, jedná se stále o raritu služeb nabízených útulku pro zvířata. Venčení ve většině podobných zařízení není vůbec přípustné.
Útulek nově zavedl i dobrovolné příspěvky, které půjdou na zkvalitnění života zvířat. „Příspěvky jsou naprosto dobrovolné. Návštěvníci se nemusí bát, že by jim pejsek nebyl zapůjčen, pokud nepřispějí určitým finančním obnosem. Samozřejmě budeme rádi za jakoukoli pomoc,“  komentovala zavedení příspěvků provozovatelka zlínského útulku Danuše Šmigurová. Finanční prostředky budou užívány např. na nákup vakcín, operace, nebo nákup krmiva. Vedení zlínského útulku doufá, že příspěvky pomohou překonat nižší rozpočet a rostoucí DPH.
Tereza Vojáčková