Home Stavitelé africké školy naplnili Zelenáčovu šopu Foto: archiv o.s. Kedjom Keku

Foto: archiv o.s. Kedjom Keku