Hlavní stránka Lifestyle EKOTIP (7): Nepalte odpadky

EKOTIP (7): Nepalte odpadky

0

Pálení obsahu košů v kamnech nebo ohništích nejen zamořuje okolí nepříjemným zápachem, ale také se tím do ovzduší uvolňují škodlivé dioxiny a další karcinogenní látky. Navíc je takové nakládání s odpadem v České republice trestné a hrozí při něm i několikatisícová pokuta.