Hlavní stránka Sport Propojení Zlína s okolím prostřednictvím cyklostezek se blíží

Propojení Zlína s okolím prostřednictvím cyklostezek se blíží

0

Celkem 29,5 milionů korun, dotaci v této výši z Regionálního operačního programu Střední Morava aktuálně získal Zlín na výstavbu cyklostezek. Propojení krajského města s Otrokovicemi a jeho napojení na Lukov prostřednictvím komunikací pro cyklisty je tak nyní už velmi reálné.

„Získat dotaci třicet milionů korun je velký úspěch. Ukázalo se, že naše žádosti byly velmi kvalitně připravené,“ uvedl Josef Novák, do jehož kompetencí patří výstava cyklostezek.

Dvacet milionů korun ze získané dotace je určených na cyklostezku mezi Zlínem a Otrokovicemi, pokryjí asi dvě třetiny plánovaných nákladů. Už v říjnu začne výstavba úseku Louky – OBI – Malenovice, zahrádky. „Naváže na už postavenou cyklostezku, která vede podél řeky Dřevnice od Intersparu k mostu v Loukách,“ upřesnil Martin Habuda, projektový manažer oddělení koordinace projektů magistrátu a městský cyklokoordinátor. Dodal, že práce budou hotové ke konci listopadu, v tomto případě budou použity i prostředky z Státního fondu dopravní infrastruktury.

V případě posledního úseku o délce téměř čtyři kilometry, který vede od malenovických zahrádek k hranici katastru Otrokovic, je zpracována projektová dokumentace a probíhají výkupy pozemků. Na jejich získání město vynakládá peníze ze svého rozpočtu, dotace k tomuto účelu nejde použít. Pokud se podaří potřebné plochy zakoupit a město získá stavební povolení, proběhnou práce v termínu od června příštího roku do listopadu 2014. Cyklostezka naváže na úsek budovaný Otrokovicemi o délce téměř tři kilometry.

Vybudování páteřní cyklostezky spojující Zlín s Otrokovicemi je jednou z priorit současného vedení radnice. „Naším záměrem je zlepšit možností cyklodopravy na Zlínsku, proto je dokončení tohoto projektu  nutností,“ potvrdil první náměstek primátora Jiří Kadeřábek. Stejně k této stavbě přistupují i Otrokovice. „Na projekt máme schválenou a přislíbenou dotaci a uděláme vše proto, abychom investici ve výši zhruba sedmnáct milionů korun realizovali v optimálním termínu. Jedná se o úsek na hranici katastru Otrokovic, jehož délka je přibližně tři kilometry,“ uvedl otrokovický místostarosta Milan Plesar.

Budovat se bude i cyklostezka z místní části Lešná do Lukova, úsek je dlouhý 1 322 metrů. Náklady jsou spočítané na 11,2 milionů korun, 9,5 milionu tvoří dotace z ROP Střední Morava, zbytek dofinancuje ze svého rozpočtu město. „V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci k této stavbě, před dokončením jsou jednání s majiteli potřebných pozemků,“ sdělil Josef Novák. Dodal, že pokud vše půjde podle plánu, bude cyklostezka postavena v termínu od května příštího roku do listopadu 2014.

Cyklostezka naváže na konec stávajícího úseku, který vede z centra Zlína k ZOO Lešná. Vedena bude podél jejího areálu, dále okrajem lesa, kolem lomu, sestoupí do údolí Lukovského potoka, kde se na konci areálu ZOO napojí na silnici III/49015 vedoucí do Lukova. „Zde naváže na souběžně připravovanou stavbu cyklostezky vedoucí podél Lukovského potoka do centra obce, jejíž délka je více než půldruhého kilometru,“ popsal trasu Habuda. Realizace tohoto úseku cyklostezky je provázána s realizací rekonstrukce souběžně vedené silnice III/49015 podél areálu ZOO Lešná.

Nově budované úseky cyklostezek budou splňovat nejpřísnější kritéria pro tento typ komunikací. Jejich základní šířka bude od tří do tří a půl metru, povrch bude asfaltový, takže jej budou moci využívat i příznivci in-line bruslení.