Home Štítky Posts tagged with "Baťa"

Baťa

0

Jan Antonín Baťa se narodil 11. března 1898. Příští rok uplyne 120 let od jeho narození a k této příležitosti se uskuteční ve Zlíně, Otrokovicích a Uherském Hradišti několikadenní konference pod názvem „Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě“. Součástí pocty tomuto významnému podnikateli je vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky základních škol.

0

V rámci oslav 1. Máje zavítá do Zlína a na otrokovické letiště baťovský letoun Lockheed Electra OK-TCB, se kterým Jan Antonín Baťa před osmdesáti lety dokončil svou mezikontinentální obchodní cestu. Tuto jedinečnou příležitost občanům zprostředkovává Nadace Tomáše Bati a město Otrokovice.

0

12509896_929699023764843_8256272216348864321_n

Už zítra se mohou zájemci o studium vypravit na den otevřených dveří na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati. Od 9:00 do 15:00 budou mít návštěvníci možnost dozvědět se potřebné informace o studiu, vysokoškolském životu a o bydlení ve Zlíně. Kromě toho si také užijí zábavu díky bohatému doprovodnému programu, v podobě hledání Laboratvora.

0

foto: Suport.cz

Není to tak dávno, kdy se studenti Univerzity Tomáše Bati vydali na východ a představili svou práci na Tokyo Design Weeku. Domů si mladí průmysloví designéři přivezli dvě prestižní ceny. Nyní se cesta Tomáše Bati posouvá na jih od japonských ostrovů. UTB otevřela své centrum ve Vietmanu.

0

Ilustrační foto

Členové klubu mají v plánu pořádat pravidelné besedy a workshopy se zajímavými osobnostmi. Ty mají studenty inspirovat svými profesními příběhy a zkušenostmi z různých oborů lidské činnosti. Setkání se budou konat jednou za měsíc v Baťově vile pod Jižními Svahy. Každé z těchto akcí se bude moct zúčastnit patnáct až třicet studentů v závislosti na tom, jestli půjde o workshop, nebo besedu. Podmínkou k účasti je pouze předchozí rezervace, poplatky pořadatelé vybírat nebudou.

Organizátoři Baťova klubu, kteří jsou sami studenty středních nebo vysokých škol, cílí na středoškoláky, kteří si kladou důležité otázky ohledně své budoucí kariéry. Jim se budou snažit najít odpovědi v rámci svých pořadů. Účastníci se budou moct významných hostů ptát na konkrétní otázky z jejich profese. „Celkově jde o přípravu mladých lidí na život. Ujasnit si, co v životě chtějí a uvědomit si, jaké mají v dnešní době možnosti. To, že hranice v podstatě neexistují, podtrhuje i naše heslo inspirace/motivace/podnikavost,“ vysvětlila iniciátorka založení klubu Nina Apolena Křemenová studentka Univerzity Palackého v Olomouci.

První událost klubu se koná 26. března pod názvem Dobrý nápad je polovina úspěchu. Vystoupí na něm čtyřiadvacetiletý podnikatel Martin Vítek, který s podobně mladými partnery založil v Chicagu společnost Fundchaser. Ta pomáhá kreativcům z kterékoliv části světa získávat prostředky na své projekty. Pomohla třeba i Marku Hubáčkovi ze Želechovic, se kterým jsme na podzim vedli rozhovor. Vítek absolvoval gymnázium na Lesní čtvrti a poté DePaul University v americkém Chicagu.

Garanci projektu poskytuje ředitel Nadace Tomáše Bati ve Zlíně Pavel Velev. Pro tuto organizaci se jedná o další z projektů zaměřených na vzdělávání a udržení baťovských tradic.  Společně s Křemenovou se do založení klubu pustila Anežka Adamíková studující Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, která se s dalšími členy realizačního týmu stará o koordinaci projektu. Klub založili v malém kruhu lidí, ale počítají s jeho nárůstem a ustálením. Tým by pak měli tvořit především středoškoláci. Informace o jednotlivých akcích klubu mohou zájemci najít na jeho facebookové stránce.