Home Štítky Posts tagged with "kraj"

kraj

Již popáté ocenil Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně práci veřejných knihoven.Jde o poděkování jejich zástupcům za významný přínos k rozvoji knihovnických služeb, podporu čtenářství i mimořádné aktivity. Uznání obdržely i další čtyři pracovnice knihoven a předáno bylo také jedno mimořádné osobní ocenění. 

0

1200x900

Neděle 14. února patřila nejen svátku všech zamilovaných, ale také startu hlasovacího období projektu Cena Salvator 2015 – Cena hejtmana Zlínského kraje. Od tohoto dne může široká veřejnost hlasovat o tom, kdo se stane největším hrdinou Zlínska. Cena Salvator je totiž ocenění pro skutečné hrdiny – ty, kteří zachránili v roce 2015 lidský život. Projekt každoročně organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB.

0

gelrie

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně odkrývá veřejnosti další kusy ze své sbírky. Tentokrát z let šedesátých.  Výstava české grafiky a kresby začala vernisáží dnes v 17:00 v Grafickém kabinetu galerie, kde pronese úvodní slovo Václav Mílek, ředitel galerie. Díla, která mapují období uvolnění českého národa a svobodně se nadechující společnosti, budou k vidění až do 13. září ve druhém podlaží Baťova institutu.

0

Nesouhlas mezi učiteli i žáky dvou zlínských gymnázií vyvolalo rozhodnutí krajských radních snížit od příštího školního roku počet otevíraných tříd. Gymnázium na Lesní čtvrti i gymnázium na náměstí T. G. M. mají místo čtyř otevřít jen tři třídy čtyřletého gymnázia. Po internetu už kolují dva podpisové archy ke společným stanoviskům, které mají pomoci omezení zvrátit. Za jednou iniciativou stojí učitelé, za druhou pak žáci obou dotčených škol, kteří spojili síly a sbírají podpisy veřejnosti.

„Byla to spontánní reakce několika učitelů na naší škole a následně jsme se dostali do kontaktu s kolegy z druhého gymnázia. Sepsali jsme společné stanovisko a dva otevřené dopisy a díky zapojení IT expertů přes TGM vznikla internetová výzva,“ vysvětlil jeden z iniciátorů učitelské odezvy Tomáš Danielis z gymnázia na Lesní čtvrti. Oba otevřené dopisy i s podpisy předají krajským orgánům a následně 18. prosince, kdy je na programu jednání krajského zastupitelstva, přijdou o problému jednat. Podobný záměr mají se svou výzvou i žáci.

Krajský radní pro školství Petr Navrátil se dnes sešel se studenty na sněmu Krajského parlamentu dětí a mládeže, kde o rušení tříd diskutovali. „Určitě se předloženými argumenty budeme zabývat. Nicméně plánovaná redukce pro příští školní rok byla velmi zodpovědně posuzována včetně jejich dopadů na obě školy. Tady se se studenty v názorech částečně rozcházíme,“ konstatoval Navrátil.

Obě gymnázia jsou prestižní i pro svou nabídku jazykových seminářů a možnost složit mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Proto i ve svém společném stanovisku učitelé upozorňují, že snížení počtu tříd by tuto nabídku mohlo omezit. „Snížení počtu studentů znamená s jistotou ztrátu některých seminářů, jazykových skupin či jazyků jako takových!“ stojí v prohlášení. Žáci si mimo jiné všímají možných finančních komplikací.Neboť škola dostává peníze na hlavu žáka, došlo by k výraznému snížení rozpočtu a tím omezení možností studijních aktivit i zneefektivnění provozu budovy,“ píší.

V čase zveřejnění této zprávy učitelskou výzvu elektronicky podepsalo 850 lidí a žákovskou 579 a jejich počet stále přibývá. „Po zveřejnění naší výzvy jsme po pětačtyřiceti minutách nasbírali asi tři sta dvacet podpisů,“ řekla předsedkyně studentské rady gymnázia na náměstí T. G. M. Magdalena Chudá. Podpisy na jednotlivých arších se často překrývají, proto i přispěvatelé na facebookových stránkách studentské výzvy spekulují, zda má smysl předkládat dvě petice. Danielis ale v tomto problém nevidí. „Žáci alespoň mají příležitost vyzkoušet si obhajovat veřejně svůj názor a střetávat se se staršími lidmi s názory opačnými. Myslím si proto, že jejich aktivita je v pořádku,“ tvrdí učitel.

Ředitelé obou dotčených škol do výzvy nezasahují. „Tato výzva jde zcela mimo mě. Panu hejtmanovi, radnímu a vedoucímu odboru školství jsme však společně s ředitelkou druhého gymnázia Alenou Štachovou poslali své společné stanovisko,“ uvedl ředitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť Jan Chudárek.

Snížení počtu gymnaziálních tříd ve Zlíně by se mohlo projevit zvýšením zájmu o studium na jiných gymnáziích a odborných školách v okolí. To je ostatně i záměr krajských radních. Za jednu z výhod pro vlastní školu to považují i ředitelé některých z těchto škol. „Naší škole by to určitě mohlo pomoci. Ačkoli nemíváme problémy s naplněním kapacity, pravděpodobně si tak budeme moci více vybírat z lepších uchazečů. Jak se ale tato změna projeví do budoucna, to nemám kompetence posoudit,“ uvedl ředitel Obchodní akademie Tomáše Bati Pavel Hýl.

Také ředitel otrokovického gymnázia Ivo Kramář situaci vidí podobně. „My budeme moci v příštím školním roce přijmout maximálně o tři žáky víc, proto výrazný příliv uchazečů neočekávám. Mohla by se ovšem zvýšit kvalita přijatých uchazečů,“ předjímal Kramář s tím, že pro rozhodnutí radních hovoří i nepoměr mezi snižováním počtu středoškoláků ve Zlíně a přibýváním gymnaziálních tříd. „V době, kdy bylo osm tisíc sto patnáctiletých žáků, Zlín měl sedm gymnaziálních tříd a dnes je žáků asi o tři tisíce míň a tříd je jedenáct. Ten vývoj tedy neodpovídá demografické křivce,“ vypočítával. Otrokovické gymnázium už v minulých letech snížilo počet svých tříd ze čtyř na dvě a na výběr volitelných předmětů to nemělo vliv. I proto, že jejich systém má vyřešený jinak než zlínské školy.

O propadu počtu žáků středních škol se mluví už delší dobu. Zaměstnanci ministerstva školství v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2011–2015 upozorňují, že zatímco ve školním roce 2006/07 nastupovalo na střední školy asi sto čtyřicet tisíc žáků, za pět let se jejich počet snížil zhruba o třicet tisíc. „Zásadní propad ovšem nastane v následujících letech, kdy počet žáků klesne pod hranici sto tisíc nových žáků a pod touto hranicí se udrží až do roku 2017,“ předpokládají demografická data.

O záměru snížit počet tříd od příštího školního roku se ředitelé gymnázií dozvěděli na osobním jednání s radním Navrátilem 6. listopadu. Předcházela tomu několikatýdenní příprava na odboru školství. „V rámci této přípravy se vypořádávají žádosti ředitelů středních škol o změny a reaguje se na situaci z předchozího roku a na  výstupy z dalších odborných jednání kraje,“ přiblížil Navrátil.

[youtube]f4X-R4Dm5ps[/youtube]

0

I v Muzeu Kroměřížska se oslavovaly v sobotu už třinácté narozeniny Zlínského kraje. Kostýmované prohlídky, kvízy, rébusy i nepřístupné prostory byly připravené pro návštěvníky akce. Oslavy Dne kraje započali na Velkém náměstí Biskupští manové z Kroměříže. „Všem jasně dali najevo, že program začíná a to slavnostní salvou,“ řekl ředitel muzea Jiří Stránský.

V budově muzea byly lidem zdarma přístupné všechny aktuální výstavy. „Navštívit jste mohli výstavu Umění je stav duše, Krása rokokové módy, Antonín Machourek a také všechny stálé expozice muzea,“ vypočítal Stránský. Nešlo jen o prosté procházení expozic. „Návštěvníci procházeli muzeem společně s Biskupskými many v rámci kostýmovaných prohlídek, děti luštily kvízy a řešily rébusy,“ podotkl Stránský. Otevřena byla i konzervátorská dílna, která je nedílnou součástí muzea.

Opomíjeným skvostem muzea je odborná knihovna. „Moc lidí ji nenavštěvuje, pokud tedy přímo nestudují historii. Je však zajímavá pro všechny návštěvníky, máme více než čtyřicet tisíc svazků, což je na poměry regionálního muzea obsáhlá sbírka,“ uvedl Stránský.

Odpoledne završilo vystoupení cimbálové muziky Bukovina z Bystřice pod Hostýnem.

0

Už třetí charitativní koncert pro děti z dětských domovů ve Zlínském kraji uspořádal  ve spolupráci se sponzory a partnery kouzelník a moderátor Jiří Hadaš. Desítky dětí prožily odpoledne ve zlínském zábavním centru, kam je dopravily speciálně vypravené autobusy. V průběhu celé akce čišela ze všech dětí ryzí radost z pohybu a z vítaného rozptýlení, kdy mohli na několik hodin zapomenout na všechyn starosti. „Je to tady super. Moc se mi tu líbí a je to velmi příjemné zpestředí programu,“ pochvalovala si Simona Kováčová z dětského domova ve Vizovicích. Na koncertě vystoupili finalisté z televizní soutěže Hlas Československa, mezi nimi nechyběl Daniel Mrózek, Brunno Oravec a rapper Kelso, Juraj Zaujec, Kristýna Daňhelová nebo Veronika Vrublová. „Jsem rád, že i v letošním roce se nám podařilo vykouzlit pro děti alespoň na jeden den opět nevšední zážitek. Potěšily mě ohlasy dětí přímo na místě a jejich pozvánky na vánoční setkání. Jen mě mrzí, že na všechny se mi určitě nepodaří přijet. Ale slíbil jsem, že udělám vše proto, aby se uskutečnil i IV. ročník, který bude tentokrát opravdu kouzelný,“ zhodnotil iniciátor akce, Jiří Hadaš. Jednotlivé skupiny z různých domovů si také odvezly drobné dárky. Zlínský nočník byl s radostí mediálním partnerem akce.

Komentovat, sdílet, označit přátele a udělit like jednotlivým fotografiím můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

 

[fbphotos id=553249964704747]