Home Štítky Posts tagged with "Malenovice"

Malenovice

0

Silnice I/49, která spojuje zlínsko-otrokovickou aglomeraci je od středy v plném provozu. Dokončena byla poslední ze tří etap prací, která začala v roce 2010. Dnes v poledne významné osobnosti místní politiky i dopravy slavnostně přestřihly pásku. Opravení posledního úseku v délce přes dva kilometry, kde se často tvořily kolony, vyšlo na přibližně pět set milionů korun.

„Na posledním úseku stavby jsme dokonce ušetřili. Nemáme to ještě celkově propočítáno, ale rozhodně jsme uspořili minimálně deset procent předpokládané ceny,“ uvedl ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Díky zvolení jiné technologie odstoupili postupem času stavitelé od záměru zbudování některých objektů, a to i kvůli průběžným změnám v zákonech a předpisech. Podařilo se také přinutit zhotovitele ke snížení jejich vnitřních nákladů. Tím se například při opravě dvou železničních přejezdů zkrátila výluka na trati a ušetřilo se několik milionů, které si účtovala Správa železniční dopravní cesty.

Rozšiřování dopravní tepny začalo už v roce 1994 v Loukách. Devatenáct let trvající práce provázela řada komplikací. Lidem, kteří bydlí v okolí silnice, vadil nárůst hluku, ten ale omezily protihlukové stěny. Velké problémy představovalo vykupování potřebných pozemků od soukromých majitelů. „Objevili se totiž i spekulanti, kteří vykupovali pozemky v klíčových křižovatkách a vyloženě vydírali. Bohužel, kvůli nastavení právního řádu toho zneužívat mohli,“ řekl zklamaně hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Celá stavba se tak podle něj prodražila. Často totiž nezbývalo nic jiného, než pozemky vykoupit i za vyšší cenu. V některých případech ale byla požadovaná částka natolik neúnosná, že stavaři zvolili náhradní řešení a silnici odklonili. „Trošku to i stírá radost z toho, že silnice je konečně plně průjezdná,“ dodal Mišák.

V okolí právě dostavěné části zbývá ještě dokončit terénní úpravy. „Dodělává se přeložka přilehlého potoka, odlehčovací koryto a další věci, které jsou až za železnicí a mimo komunikaci. Řidiče to už nijak omezovat nebude,“ ujistil Chudárek. Vše by mělo být hotovo do konce července.

0

Také letos připravují na zlínském hradu Malenovice oblíbenou prázdninovou atrakci – Noční prohlídky. Tak první připadne již na tuto sobotu 13. července od 21 do 23 hodin.

Už jen procházet hradem po setmění je velký zážitek, ale pořádající Muzeum jihovýchodní Moravy připravilo i tentokrát bohatý doprovodný program.

Příchozí se mohou těšit na velmi rozmanité zážitky. „O středověkou atmosféru se postarají ohňoví kejklíři ze skupiny Ardor Viridis, kteří pobaví jak návštěvníky čekající na prostranství před hradem, tak i na nádvoří, kde se budou střídat s orientálními tanečnicemi Belly Delly za zvukového podkresu bubnů skupiny MoNimba. Chybět nebudou ani šermíři skupiny Berendal nebo obrázky ze života šlechty,“ pozval kastelán Luděk Bubeník s tím, že v noci obývají hrad i postavy, které přichází s tmou samy, nikým nepozvány.

Navíc se návštěvníci mohou podle libosti bez průvodce toulat celým hradem a vychutnávat si jeho potemnělou krásu. Přístupná bude i nová expozice „Zvířata na Zemi a člověk“.

„Objednali jsme krásné počasí a také nezdražujeme oproti minulým letům vstupné – dospělí zaplatí 60 korun a děti od 6 do 15 let pak třicet korun. Rozhodnutí, zda s sebou vzít na Noční prohlídku děti mladší šesti let, ponecháváme na rodičích – my to příliš nedoporučujeme,“ uvedla Hana Čubanová ze zlínského muzea.

Pro hladové návštěvníky bude připraven i stánek s klobáskami, bramboráky, vařenou kukuřicí, pivem i limonádou před hradní hájenkou i nápojové automaty v pokladně hradu.

Druhá Noční prohlídka hradu Malenovice je plánována 17. srpna.

0

Žáci Základní umělecké školy z Malenovic připravili pod vedením Miroslava Hromádky artrockový muzikál s názvem Hra s osudem.V inscenaci zní řada autorských písní. Hudebně představení zajišťují žáci umělecké školy pod taktovkou dirigenta Václava Maňase. V úlohách ústřední dvojice představil student konzervatojře Jaroslava Ježka Matěj Tauš a Tereza Kutrová. Celkově se na představení podílí desítky lidí. Děj vychází ze známé pohádky Tři zlaté vlasy děda vševěda. Nutno řící, že celková kvalita představení není vůbec špatná a jedná se v regionu o ojedinělý projekt s takto mladými účinkujícími. Nejbližší repríza se chystá 21. června ve Vizovicích.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NOuprHEOa4Q[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KbZttK633RM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MLGw97fHDFc[/youtube]

0

Již tradičně se se včera 24. května uskutečnila noc kostelů. Letos otevřelo své brány dvaadvacet kostelů ve zlínském okresu. Účastníci této akce měli možnost navštívit i jindy nepřístupná zákoutí kostelů.

Kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku připravil pro návštěvníky volnou prohlídku kostela a kostelní věže s odborným výkladem, literárně dramatické pásmo inspirované příchodem Cyrila a Metoděje na Moravu a jejich literárním odkazem, pásmo anglické duchovní poezie a barokní hudby v provedení členů Rapsodického divadla Olomouc a další.

Hlas zvonů, které zvoní již od roku 1598, slavnostní zapálení ohně Noci kostelů s fanfárou, soutěžní hry pro malé i velké a volná prohlídka kostela se uskutečnila ve hvozdenském kostele Všech svatých. Lidé mohli také navštívit poustevnu, v níž se do poustevnického hábitu převlékl sám starosta obce Miroslav Válek.

V Otrokovickém kostele svatého Vojtěcha jste se mohli zúčastnit pěveckého vystoupení děvčat od 6 do 13 let, videoprezentace, která seznámila lidi s tím, jak se odkaz obou bratří, Cyrila a Metoděje, projevuje v životě současné společnosti, také volné prohlídky kostela a  zpěvů církevního roku v podání pěvecké skupiny mladých. „Noci Kostelů se účastním každý rok od doby, co se to rozšířilo i do Otrokovic. Jsem rád, že se mi nabídne příležitost prohlídnout si v klidu celý kostel a dokonce jsem dostal i plánek, abych se třeba neztratil,“ dodal k prohlídce návštěvník kostela, Ondřej Horák.

Ve Štípe jste mohli navštívit kapli Kristova vzkříšení a kostel Narození Panny Marie. Zde bylo na programu například koncert ZUŠ Morava, tvořivá aktivita s názvem Po stopách Cyrila a Metoděje, komentovaná prohlídka kostela či varhanní koncerty. „Cílem je, aby lidé viděli, že kostel je nejen místem modlitby. Rozhodně je touto akcí možné oslovit i nevěřící. Mnozí na bohoslužby nepřijdou. Je to historické a posvátné místo, kam se lidé přichází podívat, ale nemají vždycky možnost a odvahu. Někdy přijdou jen na svatbu nebo pohřeb či nějaký liturgický úkon, ale to je moc málo. Zde ve Štípě mluví jak dějiny, tak i novodobé myšlení – přicházejí sem lidé z různých společenství,“ sdělil farář místního kostela František Sedláček.

Ve Zlíně se pro návštěvníky otevřely kostely Panny Marie Pomocnice křesťanů, Českobratrské církve evangelické, svatého Filipa a Jakuba. Byla zde připravena například  přednáška na téma Svatý Cyril a Metoděj a současné misijní dílo v Bulharsku, atraktivní prohlídka kostela s historií a ukázkou hry na varhany, písečné animace Mariky Koňařové jsou příběhy vytvořené jen pomocí světla a písku za doprovodu hudby a speciální mše.

Komentovat a udělit like jednotlivým fotografiím můžete přímo v galerii na Facebooku.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1YHq1lJ-pdI[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4D6v-Dquxcs[/youtube]

 [fbphotos id=645310118832064]

 

0

V pátek 24. května se uskuteční v mnoha kostelech, modlitebnách a kaplích na Zlínsku pátý ročník Noci kostelů. Cílem akce je seznámit návštěvníky kostelů s kulturní a společenskou hodnotou kostelů a s myšlenkami křesťanství. Tentokráte se u 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu bude připomínat také význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Otevřené budou kostely nejen v krajském městě Zlíně, ale také ve Fryštáku, Hvozdné, Lhotě u Malenovic,  Zlíně – Malenovicích, Tečovicích, Otrokovicích, Štípě a Vizovicích. Dále také v Pozlovicích a Slavičíně. Nově se letos připojí také evangelický kostel v Zádveřicích – Rakové a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově. Noc kostelů se samozřejmě bude pořádat ve stejný den také v okolních okresech a v celé ČR, stejně jako v Německu, Rakousku, Estonsku, Slovensku a v Nizozemí. Akce se zúčastňuje nejen římskokatolická církev – svůj kostel či modlitebnu otevře v okrese Zlín také církev evangelická, řeckokatolická, starokatolická, baptistická a adventisté sedmého dne. Pro kostely na území zlínského a vizovického děkanátu proto opět vznikla koordinační ekumenická skupina, která se zaměřuje na zajištění hladkého průběhu Noci kostelů, její propagaci a společnou koordinaci. Samozřejmostí bude také oblíbený poutnický pas, do kterého návštěvníci mohou sbírat razítka. Programy jednotlivých kostelů a další informace o Noci kostelů lze získat na www.nockostelu.cz.

Na všech místech se chystá zajímavý program. Pro návštěvníky jsou připraveny hudební, pěvecké a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy a rukodělné aktivity. Návštěvníci si budou moci projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, např. na věž nebo do podzemí. Mohou nahlédnout do starých kronik a matrik nebo se zúčastnit modlitebních chvilek, adorací, někde dokonce komentovaných bohoslužeb. Koho nezaujme nic z této nabídky, může si jen tak vychutnat atmosféru setmělého nočního kostela. V letošním roce je novinkou vypravení autobusu, který některé z kostelů objede a zájemci se tak mohou zdarma podívat i tam, kam by se jim třeba jet nechtělo. Autobus financuje Statutární město Zlín a pojede po trase Zlín – Malenovice – Tečovice – Jižní Svahy – Štípa – Zlín. Záštitu nad akcí již převzali kromě hejtmana Zlínského kraje také primátor města Zlína a starostové některých obcí.

Organizátoři Noci kostelů jsou vedeni přáním rozsvítit nejen světla všech kostelů, ale také světlo v srdcích návštěvníků, aby ho všichni v sobě odnesli ostatním.

I přes obecnou nevoli občanů k církevním restitucím a církvím obecně každoročně celorepublikově i na Zlínsku stoupá návštěvnost. Při loňské Noci kostelů bylo v ČR již otevřeno více než 1200 kostelů a modliteben a proběhlo více než 400 000 návštěvnických vstupů. Letošním mottem je citát ze Zachariáše 14,7: „Potom už nebude den ani NOC, ale v čase večera bude světlo.“

 

0

Málokdo tuší, že ve sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se nacházejí desítky zajímavých exponátů z oblasti zoologie. O vzniku zoologické expozice se proto uvažovalo už řadu let. Letos úvahy vyústily v činy a nová expozice bude k vidění v prostorách malenovického hradu.

Už začátkem devadesátých let se v Muzeu jihovýchodní Moravy objevila velká výstava nazvaná Zvířata světa. Nápad uspořádat stálou zoologickou expozici ale vznikl zhruba před deseti lety. „Když ještě sídlilo pracoviště přírodovědného oddělení muzea na zámku v ZOO Lešná, fungovala tam expozice Příroda jihovýchodní Moravy,“ popisuje zoolog Dušan Trávníček z Muzea jihovýchodní Moravy. „Pak jsme se ale přestěhovali a výstavní prostory se nepodařilo obnovit. Proto jsme začali uvažovat o tom, že bychom novou expozici vytvořili na malenovickém hradě.“

Protože je však v muzejních sbírkách mnoho zoologických exponátů z celého světa, nechtěli se už muzejníci věnovat pouze přírodě jihovýchodní Moravy. „Expozic regionální přírody je u nás poměrně hodně. Česká republika je navíc malé území, takže příroda se u nás nijak dramaticky nemění. Rozhodli jsme se proto, že vytvoříme pohled na zvířenu světa,“ konstatuje Dušan Trávníček.

Zdrojem muzejních zoologických exponátů jsou částečně sbírky hraběte Seilerna, z velké části ovšem také sbírky někdejších baťových studijních ústavů. Některé exotické „kusy“ ale pocházejí také z dob, kdy mělo muzeum úzké vztahy se zoologickou zahradou Lešná, a tak některá uhynulá zvířata skončila v muzeu. Raritou je slon, přesněji slonice Sumatra, která zahynula v roce 1959. „Tehdejší muzejní preparátor tak dostal zajímavý úkol – vypreparovat kostru slona. Neměl žádnou pořádnou výbavu a u potoka v areálu zoo odřezával maso od kostí a čistil je,“ říká s úsměvem Dušan Trávníček a dodává: „Paradoxně však nikdy nenastala možnost kostru sestavit a celou vystavit. Kosti tehdy uložili do dvou beden a dali do depozitáře. Teď tedy bude součástí expozice – jediná veřejně přístupná kostra slona v České republice.“

Expozice nazvaná „Zvířata na Zemi a člověk“ čítá na 150 exponátů a bude rozdělena podle oblastí formou panelů, fotografií a trojrozměrných preparátů. Její otevření proběhne v závislosti na stavebních úpravách, které na malenovickém hradě probíhají. Pokud vše půjde podle plánu, dočkají se návštěvníci již během května.

0

 

Aktuální rozhovor jsme připravili s výtvarníkem Miroslavem Miklíkem, jemuž zítra začíná výstava, a to vernisáží v Dílně 9472 v Městském divadle Zlín. Studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti, na pedagogické fakultě v Olomouci a na University of art v Helsinkách. Nyní vyučuje na základní škole v Malenovicích. Tento umělec který pochází z Veselí nad Moravou, prý ve škole nijak zvlášť ve výtvarné výchově nevynikal. Jeho jediným snem do budoucna je mít možnost i nadále tvořit a prezentovat svoje výtvory lidem, kteří o to mají zájem.

Jak ses dostal právě k tvoření obrazů a grafik?

Jde o postupný vývoj a snažení od základní školy, přes gymnázium až po vysokou školu, kde jsem studoval pedagogickou fakultu se zaměřením na matematiku a výtvarnou výchovu.

Matematika a výtvarná výchova jsou od sebe docela odlišné, myslíš si, že by se i tak mezi nimi dalo najít spojení?

Spojení se dá najít zajisté. Diplomovou práci jsem dělal z figurální malby (ale v úplně jiném stylu, než tvořím nyní) a v průběhu studií jsem se propracoval k počítačové grafice. Mnoho abstraktních tvůrců vychází ze zákonitostí matematiky, například Victor Vasarely. Celé perspektivní zobrazování je postavené na matematice.

Co ve své tvorbě zachycuješ?

Moje obrazy popisují imaginární technicko-digitální svět podobný našemu v tom, že v něm figuruje fauna i flóra. Liší se ale v pojetí vzhledu a některých základních principech. Vycházím při tom z pečlivého pozorování a pochopení přírody.

Jakou technikou pracuješ?

Své obrazy vytvářím kombinovanou technikou, při níž používám zejména materiály, se kterými pracujeme například s dětmi v hodinách výtvarné výchovy. Jsou to tuše, nitě, bavlnky, gelové fixy a podobně.

Myslíš si, že můžeš oslovit další mladé lidi, aby se zajímali o umění a netrávili čas na ulicích poflakováním?

Mám pocit, že záleží vždy na člověku, jestli se chce zajímat o banálnosti nebo se něčím obohatit. Kdyby mladí trávili víc čas poflakováním po ulicích, tak by to bylo lepší než, když tráví čas poflakováním doma. Samozřejmě, pokud má díla někomu otevřou oči, tak mě to potěší.

Jak sis stál na základní škole ve výtvarné výchově? Poznala na tobě paní učitelka už tenkrát skrytý talent?

Já nevím, jestli jsem talent a už vůbec skrytý. Mám to trochu víc vydřené, takže témata, která mi nesedla, se mi většinou ani moc nepovedla.

Jsi připravený na možný nával fanynek?

Jo, ale je otázka, jestli je na ně připravená moje přítelkyně.

Máš čas i na něco jiného než na svou tvorbu? Dokážeš ocenit i jiné než výtvarné umění?

Jsem milovník filmů, hudby, komiksů a právě tady hledám inspiraci.

Tvoje nejoblíbenější muzika?

Poslouchám vše od vážné hudby přes Beatles a folklór až po taneční hudbu. Teď rád poslouchám rap říznutý jazzem, progres, alternativní rock a liquid drum and bass.

Čím to, žes zakotvil práve ve Zlíně?

Pocházím z Veselí nad Moravou a do Zlína jsem se dostal jednoduše, našel jsem si tady zaměstnání a hlavně jsem se zamiloval do zlínské  architektury a atmosféry.

Pracuješ jako učitel na základní škole na druhém stupni, zaujmout dnešní děti není snadné, máš na to tajný recept?

Snažím se k žákům přistupovat vždy lidsky, to je můj hlavní recept. Nenásilnou formou se jim snažím ukazovat zajímavé klipy, architekturu nebo filmy.

Když jsi začínal podporovala tě tvoje rodina?

Naši mě podporovali a chválili, ale bohužel jsem nikdy nechodil do žádného výtvarného kroužku.

 

Máš pro páteční vernisáž připravený nějaký bonus?

Pokud vše klapne, tak se na výstavě objeví i díla mých studentů z volitelného předmětu: Užitá grafika

0

Tereza Kutrová má v patnácti letech našlápnuto ke slibné kariéře jako zpěvačka a klavíristka. Pochází z Mysločovic, kde žije na statku s domácímí zvířaty, a kde také navštěvuje devátou třídu základní školy. V příštím roce se chystá nastoupit na gymnázium do Zlína nebo Otrokovic. Na základní umělecké škole studuje více než sedm let hru na klavír a sólový zpěv. V poslední době je ji hodně vidět a slyšet na nejrůznějších akcích ve Zlíně a okolí.

 

Jak jsi se dostala ke zpěvu?
Zpívám už opravdu dlouho. Moje rodina totiž říká,  že jsem zpívala ještě dřív, než jsem uměla mluvit. Dokonce už v osmi měsících jsem zpívala  “lalala“,  a když mi byl jeden rok, uměla jsem už celou písničku od Luneticů  –  Máma. Ale pokud mám být trochu konkrétnější,  na základní umělecké škole se učím zpívat od druhé třídy, díky mojí starší sestře, která mě přihlásila.

Podporuje tě rodina?
Samozřejmě. A rozhodně ne málo, jsou na každém mém vystoupení. Práce na písničkách a nahrávání zabírá spoustu času,  a tak  nestíhám věci, které jsou pro ostatní naprostou samozřejmostí a moje rodina na to bere ohled. Moc si toho vážím. Dělají pro mě opravdu první poslední, snad jim to někdy oplatím.

Absolvovala jsi nějaké soutěže ve zpěvu?
Ano, ale daly by se spočítat na prstech jedné ruky. Vždycky jsem postoupila, ale nikdy jsem nebyla absolutní vítězkou.

A nelákaly tě televizní soutěže?
Často, ale nikdy jsem se neodhodlala přihlásit. Většinou jsem ale stejně na takovou soutěž byla příliš mladá.

Co na tvoji začínající kariéru říkají spolužáci?
Moji spolužáci jsou úžasní. Už jsme spolu celých devět let, sice  někdy slyším takové to “ten a ten o tobě říkal to a to“, ale je to opravdu jen zřídka. Například v hudebce zpíváme s kytarou moje písničky, a to je třeba jeden z nejhřejivějších pocitů u srdce. Když vidíte, že to, co děláte má cenu a podporují vás v tom vaši blízcí. Mám je všechny moc ráda.

Kdo ti skládá hudbu a píše texty?
Hudbu i texty si skládám sama, maximálně mi někdo pomůže s úpravou. Skládání jako takové je pro mě asi největším koníčkem.

Plánuješ do budoucna zpívat i v angličtině?
Ještě jsem o tom moc nepřemýšlela, ale v angličtině jsem dřív skládala. Moje první písnička V představách byla vlastně  původně Dream song. Takže je dost možné, že v budoucnosti budu skládat i anglicky.

Kam bys to chtěla v pěvecké kariéře dotáhnout?
Mým snem je umístit se v Českém slavíkovi. A pokud by se mi podařilo dostat se i do zahraničí, tak bych byla asi nejšťastnější člověk. Ale stejně, největší sen je prostý, dělat hudbu pro lidi. Předávat své city pomocí hudby a textů, dělat to srdcem a ne pro peníze ani pro slávu, ale pro lidi.

Kdo je tvým hudebním vzorem?
Alicia Keys. Obdivuju její vystupování.  Hraje famózně na klavír, má charakter a krásný hlas, chytlavé písničky. Je jedním z mých největších vzorů.

Jaký typ hudby je tvůj nejoblíbenější?
Nejblíž je mi asi R’n’B , pop a rock. Ale poslouchám od každého něco. Nejsem konzervativní člověk, mám ráda poznávání nových věcí.

S kterým interpretem by ses toužila setkat na jevišti?
Umělců se kterými bych se chtěla setkat je dost, kromě už zmíněné Alicie Keys by to byla ještě Mariah Carey, Avril Lavigne  a z českých rozhodně Tomáš Klus.

Míváš trému?
Ach ano, trému mívám. Ale jen když se mám u zpěvu sama doprovázet na klavír, věčně se bojím, že to spletu. Naštěstí se to stává jen zřídka. Mnohem radši zpívám, když jsme na jevišti jako tým, ne jen já sama. Navíc to i zní mnohem líp.

Máš ještě jiné představy o budoucnosti kromě zpěvu?
Jistě. Ráda bych dál pokračovala i jako skladatelka nebo moderátorka v rádiu. A kdyby nevyšlo ani to, mohla bych učit děti  hudbu a zpěv.

Co děláš ve volném čase?
I když ho moc nemám, většinu svého volného času věnuji kamarádům a rodině. Jsem ráda ve společnosti a největším trestem pro mě je sedět doma na zadku. Pořád potřebuji něco dělat. Miluji i zvířata, mám dva německé ovčáky a  modrého britského kocoura, jsou to moji největší miláčci. Bohužel se jim nevěnuji tolik, jak bych chtěla.

Kde tě můžou fanoušci v nejbližší době vidět?
V pátek 29. března večer budu zpívat na vernisáži výstavy Miroslava Miklíka, kterou pořádá Zlínský nočník v klubu Dílna v budově Městského divadla Zlín. Nebo také 26. dubna v muzikálovém představení pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda, kde hraji princeznu Kláru, v Kině Květen , v Malenovicích.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hOSK6_dia8k[/youtube]

 

1.

0

Malenovický hrad se v sobotu 1. září ve 20 hodin rozloučí s prázdninami speciální akcí – komentovanou přehlídkou historických oděvů a kostýmů, které mapují módu 14. až 18. století.

Přehlídka s názvem „Z truhel nejnádhernější šat“ je naplánována do prostor hradního nádvoří a v případě nepříznivého počasí se přesune do malovaného sálu.

Autoři oděvů, Hana Polášková Wincorová a manželé Martin a Martina Hřibovi, představí přes dvacet dámských i pánských modelů. „Vybírali jsme spíše ošacení bohatých vrstev a šlechty s malou vojenskou vsuvkou,“ pozvala Martina Hřibová. Téměř všechny oděvy jsou šity ručně, jako za starých časů a výroba jednoho kusu může trvat i několik let. „Třeba na šatech španělské královny Anny se zlatým a stříbrným vyšíváním z konce 16. století, které návštěvníci také uvidí, pracuji postupně už dva roky,“ uvedla Martina Hřibová.

Program večera bude tvořit komentovaná přehlídka modelů jak na figurínách, tak na živých modelech. A aby byla hradní atmosféra dokonalá, tak přehlídku doplní dvorným tancem i chrabrými souboji skupina historického šermu Solutus.

Vstupné na akci je šedesát korun, pro děti 6-15 let snížené na třicet korun.

0

Tradiční noční prohlídka přilákala v sobotu na hrad do Malenovic doslova davy lidí. Zástup nedočkavých návštěvníků se táhl desítky metrů od brány památky. Před vstupem předváděli své umění s ohněm členové skupiny Ardor Viridis, v prostorách hradu pak mohli návštěvníci kromě historických interiéru obdivovat také šermířské umění uskupení Berendal za zvuku bubnů skupiny Monimba. Jedinečný zážitek z noční prohlídky mají lidé možnost zakusit ještě 18. srpna.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.  

 

[fbphotos id=483802288316182]