Home Štítky Posts tagged with "mateřská škola"

mateřská škola

0

Ilustrační foto, zdroj: yummei.com

Blátoviště pro hry s vodou, hmyzí domečky, neobvyklé stromy, pouze přírodní materiály. Takové je zbrusu nové hřiště Baobab v areálu Mateřské školy Slovenská 1808. Otevírat se bude 1 října.

Mezi hřišti ve Zlíně je Baobab zcela jedinečný. „Nenajdete na něm žádný jiný materiál než přírodní, to byla naše podmínka. Také některé atrakce jsou výjimečné. Další podobné hřiště v našem městě není,“ upozornila ředitelka mateřské školy Jana Moučková.

Ze stavebního hlediska je hřiště hotové. Čas na dostatečné zakořenění nyní dostává nově zasetá tráva. K postavení hřiště výrazně přispěla dotace z Evropské unie. „Získali jsme z ní částku jeden a půl milionu korun. Určitě nám pomohla. Je dobře, že nemusíme spoléhat jen na vlastní zdroje,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek.

Inspirací k pojmenování hřiště byl dětmi oblíbený příběh Malý princ, v němž se Baobab také vyskytuje. Nové hřiště pomůže přispět také k poučení předškoláků. Dozví se na něm spoustu zajímavostí ze života hmyzu, a to díky hmyzím domečkům. V nich budou drobní tvorové žít a návštěvníci ho budou moci pozorovat v jejich přirozeném prostředí.

0

autor: Igor Dostál

Podávat elektronické registrace svých dětí do některé z mateřských škol, které zřizuje město Zlín mohou až do neděle 6. dubna zákonní zástupci. Město jim zpřístupnilo přihlašovací doménu.

Na uvedené webové adrese lze vytvořit profil dítěte a zaregistrovat jej do vybrané školky. Systém automaticky vygeneruje žádost pro každé zařízení ve formátu PDF. „Rodiče si vyplněnou žádost pro každou zaregistrovanou školku vytisknou, překontrolují správnost dat, podepíší a zajistí potvrzení od lékaře. Tato on-line registrace je však pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání v mateřské škole nemůže být zahájeno přijímací řízení,“ upozornila vedoucí Odboru školství magistrátu Iveta Žárská.

Elektronický zápis je letošní novinkou, která do značné míry sjednocuje a zjednodušuje proces přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Rodiče už například nemusí v případech, že hlásí své dítě do více školek, vypisovat několik žádostí, protože systém si informace předá. Díky těmto stránkám mohou také sledovat, v jaké fázi zpracování přihlášky jsou. „Systém přijímání se sjednotil, v rubrice statistiky lze sledovat počet přihlášených dětí, celkový počet přihlášek, přijatých či nepřijatých dětí. Statistika je zpřesněná i pro nás, budeme nyní například přesně znát zájem o jednotlivé školky. Systém pomáhá i ředitelkám, ty teď ví, které děti se hlásí k nim a zároveň i do jiných mateřských škol,“ podotkl primátor Miroslav Adámek.

Z dosavadních informací získaných elektronickým zápisem vyplývá, že největší zájem je o pět mateřských škol, které se nachází na sídlišti Jižní Svahy. Do nich zatím podali rodiče prostřednictvím nového systému cirka třicet pět procent z celkového počtu všech přihlášek. Díky novému systému má město také mnohem lepší přehled o dětech, které jsou přihlášeny do více školek. Dosavadním rekordmanem je předškolák, kterému rodiče vytvořili osmnáct registrací.

Do poloviny minulého týdne vzniklo osm set padesát jedna profilů dětí, zaregistrovaných dětí je osm set čtrnáct. Celkový počet registrací dosáhl počtu devatenáct set osmdesát devět.

Elektronický systém si rodiče zatím pochvalují, město ani ředitelky jednotlivých školek se nesetkaly se stížnostmi. „Naopak, mnozí rodiče novinku oceňují, především kvůli transparentnosti přijímacího řízení. Těm z nich, kteří nemají počítač a tiskárnu, pomáhají buď ředitelky školek, nebo mají možnost si žádosti vytisknout v informačním středisku na radnici či v krajské knihovně,“ uvedl zastupitel Michal Cholek, který se na zavedení elektronického zápisu podílí.

Kolik bude v městských školkách míst pro nové děti v nadcházejícím školním roce, zatím není jisté. K zápisu do první třídy přišlo z těchto zařízení celkem osm set sedmdesát devět předškoláků. Někteří z nich ale budou mít nástup do školy odložen.

„Fyzický“ zápis, při kterém rodiče přinesou vyplněné a lékařem potvrzené žádosti do mateřské školy, kam zaregistrovali své dítě, se bude konat v pondělí 7. dubna od 8 do 16 hodin.

0

V prostorách základní školy sídlící na ulici Mikoláše Alše Zlín – Podhoří vznikne třída pro děti předškolního věku. Půjde o odloučené pracoviště MŠ Slínová. Její kapacita bude dvacet osm míst, provoz v ní bude zahájen v únoru příštího roku.

„Míst ve školkách máme stále málo a proto hledáme možnosti, jak jejich počet zvýšit. Tohle je jedno z dílčích řešení, na dalších pracujeme,“ ujistil primátor Miroslav Adámek, do jehož kompetencí patří od září oblast školství.

Rodiče, kteří mají zájem umístit do této třídy své děti, musí navštívit ředitelku MŠ Slínová Marii Maulovou a to ve dnech 17. nebo 18. prosince v čase mezi 15 až 16:30. „Děti budou přijímány podle daných Kritérií pro přijetí, které budou zveřejněny na www.msslinova.estranky.cz  od 1. prosince,“ upřesnila Marie Maulová. Žádosti o přijetí si mohou rodiče vyzvednout v daném termínu v kanceláři této mateřské školy na adrese Slínová 4225.

Nová třída se začala budovat v listopadu, náklady za stavební práce dosáhnou výše cca 3,3 milionu korun. Investorem je město. „Prostory připravíme tak, aby ve chvíli, kdy nebude potřeba mít už tolik míst pro děti předškolního věku, mohly začít sloužit školákům,“ prohlásil Miroslav Adámek.

V příštím roce vzniknou dvě nové třídy i v samotné MŠ Slínová a to v rámci rekonstrukce celého zařízení. Nabídnou dalších 56 míst, do školky tak od září příštího roku bude moci chodit 112 dětí. Předpokládané náklady na rekonstrukci, kterou připravila radnice, jsou cca24 apůl milionu korun.

Problém s chybějícími místy v mateřských školách město intenzivně řeší. V loňském roce otevřelo čtyři nové třídy pro předškoláky, jednu z nich pro 24 dětí v zařízení zřizovaném Univerzitou Tomáše Bati, kde tak vzniklo odloučené pracoviště MŠ Dětská. Zásadním rozhodnutím bylo také vybudování nového zázemí pro MŠ Mladcová. Ta od letošního března  sídlí v zrekonstruovaném objektu na adrese na adrese Návesní č.p. 64, ve kterém se nachází dvě třídy pro celkem 50 dětí. K dispozici mají dvě hřiště, interiér je nově vybaven. Celkově šlo o investici za16 apůl milionu korun.

Město Zlín má v současnosti 24 mateřských škol s kapacitou cca 2 258 míst.