Home Štítky Posts tagged with "město"

město

0

Po dvou letech se do Otrokovic opět vrátí stanice na měření kvality ovzduší. Radnice totiž uspěla s  žádostí o dotaci u projektu „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“, jehož cílem je zabezpečit základní přímé informace o míře a vývoji stavu ovzduší ve městě.
„Monitoring imisí byl v  Otrokovicích na náklady města realizován nepřetržitě od roku 1996. Ke konci roku 2009 byla z  důvodu amortizace zrušena stanice na Baťově na ZŠ Mánesova a o rok později byl kvůli neopravitelnosti hlavních komponent ukončen provoz i druhé stanice umístěné na ZŠ Trávníky. Chtěli jsme pokračovat v měření kvality ovzduší, ale vzhledem k  finanční náročnosti projektu jsme se snažili zajistit spolufinancování. Zpracovali jsme projekt a čekali na vypsání vhodné výzvy, díky které bychom se mohli o dotaci ucházet,“ objasnil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. Celková výše rozpočtu projektu činí 2,95 milionu korun, 85% způsobilých výdajů projektu je hrazeno z Operačního programu Životní prostředí podporovaného z  Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze  Státního fondu životního prostředí. Z  dotace tak bude pokryto 90% způsobilých výdajů ve výši 2,37 milionů korun.
Území Otrokovic je v  rámci Zlínského kraje nejintenzivněji zastavěno objekty průmyslové výroby. Také proto je nezbytné zajištění aktuálních přímých informací o stavu ovzduší. „Otrokovice se dynamicky rozvíjejí a naším cílem je zajistit kvalitu života ve městě na vysoké úrovni. K  tomu nám mohou pomoci také relevantní informace o životním prostředí, na které budeme moci následně reagovat,“ doplnil otrokovický starosta Jaroslav Budek.
V  rámci projektu „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“ bude pořízena a instalována nová imisní monitorovací stanice včetně světelného zobrazovacího panelu pro poskytování informací občanům města. Měřené výstupy budou současně zobrazovány i na webových stránkách města. Naměřená data pak budou prostřednictvím ČHMÚ přebírána do centrální databáze ISKO (Informační systém kvality ovzduší) a následně budou zahrnuta do každoročního celorepublikového vyhodnocení stavu kvality ovzduší. „Předpokládáme, že měření kvality ovzduší bude možné v  říjnu 2013,“ informoval starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.

Projekt „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“:
Datum zahájení realizace projektu:01. 03. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 10. 2013
Celková výše rozpočtu projektu: 2  951  397,72 Kč
Celkové uznatelné náklady: 2 636 385,72 Kč (89 %)
Dotace EU z OPŽP: 2  240 518 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu: 131 795 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 264  072,72 Kč (20 %)

0

Dlouholetý ředitel Zoo Zlín Ivo Klika se stane držitelem Ceny města Zlína za rok 2012. Rozhodli o tom na dnešním zasedání zastupitelé. Ivo Klika splnil z navržených osobností jako jediný nominační kritéria, při samotném hlasování o udělení ceny dostal od zastupitelů třicet dva hlasů, tedy potřebný nadpoloviční počet.

„Ivo Klika si Cenu města Zlína určitě zaslouží, o tom není pochyb,“ prohlásil primátor Miroslav Adámek. K samotnému slavnostnímu předání ceny dojde 4. dubna v obřadní síni radnice.

Ivo Klika pracoval ve zlínské Zoo od roku 1967, z toho 20 let ve funkci ředitele. Pod jeho vedením prošla zoologická zahrada celou řadou změn. Byly postaveny například nové pavilony goril, tučňáků, afrických sudokopytníků, slonů a lachtanů, významným počinem bylo vybudování rozsáhlé expozice Amazonie. Stál také za vznikem tropické haly Yucatan. Vysoce hodnocená je i jeho odborná publikační činnost.

0

Až do pátku 11. listopadu má veřejnost možnost navštívit výstavu s názvem Rozkvetlé město. Umístěná je v přízemí radnice na náměstí Míru. Návštěvníci výstavy uvidí obrázky květinových výzdob předzahrádek, oken, balkónů a okolí baťovských domků všech přihlášených účastníků a to jak z jarní, tak letní části soutěže. „Kromě obrázků jsou k dispozici i výsledky a to včetně účastníků, kteří obdrželi nejvyšší vyznamenání – umístění do Síně Slávy,“ sdělila Kristýna Králová z odboru městské zeleně magistrátu, který soutěž Rozkvetlé město pořádá. Rozkvetlé město je druhou výstavou, která je v současné době k vidění v  prostorách radnice. V galerii II. patro lze navštívit fotografickou výstavu nazvanou Romano gav – Romské osady. Černobílé fotografie, které doprovází vysvětlující texty, přibližují prostředí romských osad ze západního, středního a východního Slovenska, ale také z Prahy. Výstava bude k vidění do soboty 29. září.

0

Celkem šestnáct velmi frekventovaných přechodů pro chodce bude ještě v letošním roce nasvíceno, pohyb po nich se tak stane výrazně bezpečnějším. Projekt realizuje město Zlín.

Nenasvícené nebo nedostatečně osvětlené přechody pro chodce jsou v současnosti ve Zlíně velkým problémem. Chodci, kteří se po „zebře“ pohybují, jsou v noci špatně vidět, což ohrožuje jejich bezpečnost. „Proto je potřeba přechody důkladně nasvítit. V případě dlouhých přechodů i z obou stran. Pro bezpečnost přecházejících je potřeba udělat maximum,“ nepochybuje první náměstek primátora Jiří Kadeřábek, do jehož kompetencí patří doprava.

Přechody se budou nasvětlovat pomocí výbojkových svítidel s bílou barvou světla, umístěných na sloupě nebo sloupech. Jejich reflektory budou přímo namířené na „zebry“. „Takto nasvícené máme už přechody například na sídlišti Podhoří, ulici Sokolská nebo na Cigánově. Efekt je na první pohled zřetelný, chodci jsou pro řidiče výrazně lépe viditelní,“ konstatoval Michal Zlámal z odboru realizace investičních akcí magistrátu.

Pro letošní rok vybraných šestnáct přechodů tvoří pouze první etapu projektu, ten bude v příštích letech pokračovat. „Letos jsme na něj vyčlenili až půldruhého milionu korun. Se zahájením realizace začneme v srpnu,“ dodal Kadeřábek.

Ve Zlíně je celkem více než 240 přechodů. O tom, že pohyb po nich může být velmi nebezpečnou záležitostí, svědčí statistika dopravních nehod na přechodu na ulici Dlouhá v centru města, který byl k 15. prosinci loňského roku zrušen. V roce 2011 zde došlo k šesti nehodám, při kterých bylo zraněno pět chodců. Smutný rekord drží rok 2006, kdy se zde odehrálo patnáct nehod, ve třech případech byli zraněni chodci.

Seznam přechodů, které budou letos nasvíceny:

ul. Mostní (u školy)

ul. Březnická (u Velkého kina)

ul. Březnická (u Zimního stadionu)

ul. Sokolská (u fotbalového stadionu)

Tř. T. Bati (u IGTT)

Tř. T. Bati (za č.s. AGIP)

Tř. T. Bati (u křižovatky s ul. Lorencova)

Tř. T. Bati (u křižovatky s ul. Díly IV – areál SOLE)

ul. Kvítková (kruhový objezd)

ul. Kvítková (u ZDŠ)

ul Kvítková (u ZLINNEONu)

ul. Pasecká (u Bosche)

ul. Pasecká (u IDEMy)

ul. Pasecká (Pod Mokrou)

ul. Okružní (Pod školou)

ul. Okružní (u točny)