Home Štítky Posts tagged with "neziskovka"

neziskovka

AKTUALIZACE 26. ÚNORA

Ne, nezapomněli jsme na plochy pod mapami, které stále zejí prázdnotou. Jedná se celkem o 43 ploch na území Zlína a radnice včera vyvěsila Záměr pro jejich pronájem. Naše úsilí se odrazilo zejména ve třetím bodě podmínek, který zní: V případě, že bude inzertní plocha volná, umožnit využití této volné plochy pro inzerci neziskových organizací působících na území statutárního města Zlína, které o toto zviditelnění projeví vlastní zájem, a to zdarma. Nezisková organizace si tak ponese náklady pouze na výrobu a instalaci inzerce. Zájemci o provozování těchto ploch mají čas na podání nabídky do 20. března. Vypadá to tedy, že směr je správný, situaci budu i dál sledovat a těším se, až uvidím na některých plochách první propagaci organizací, které ve Zlíně pomáhají.


AKTUALIZACE 22. ŘÍJNA:

Volali nám z magistrátu o vývoji ohledně situace kolem reklamních ploch pod mapami. Město se rozhodlo vypovědět smlouvu stávající agentuře, která dosud plochy nabízela. Aktuální smlouvy o pronájmu některých ploch doběhnou a následně se bude konat veřejná soutěž, ze které by měl vzejít nový provozovatel těchto ploch. Současně se podle radnice v nových podmínkách pro pronájem bude už nějak pamatovat i na možnost využití ploch neziskovými organizacemi.

Věc se tedy hýbe doufejme správným směrem. Ovšem vzhledem k trvajícím smlouvám se soutěž bude moct konat nejdříve na jaře, což by znamenalo dalších šest a více měsíců, kdy by nevyužité plochy ležely ladem. Apelovali jsme proto na magistrát, zda by nebylo možné najít operativní řešení, které by umožnilo tyto plochy využít co nejdříve.

O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.


AKTUALIZACE 2. ŘÍJNA:

Po dnešním telefonátu, jsme zjistili, že o věci se jedná a už prošla kanceláří primátora. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo, o dalším postupu budeme informováni.


PŮVODNÍ TEXT:

Nerad se dívám na ošklivé věci (proto nemám doma zrcadlo) a nerad vidím nevyužitý potenciál a plýtvání. Obojí se spojuje v desítkách reklamních ploch pod orientačními mapami ve Zlíně. Proto jsem dostal nápad (a není to poprvé, první pokus o toto řešení jsem provedl už před pár lety), jestli by nebylo možné pro tyto nevzhledné a komerčně dlouhodobě nevyužité plochy najít nějaké smysluplné využití.

0

zdroj: ČČK

Osobností nestátních neziskových organizací Zlínského kraje za rok 2013 se stal Miroslav Janík, předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka, vedoucí ekoporadny a pozemkového spolku Kosenka pro přírodu, krajinu a památky Valašskokloboucka. Zvítězil tak v prvním ročníku této ankety. Akci, která vyvrcholila slavnostním předáním ceny 27. března, organizuje Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.

„Pan Janík patří k nejpřednějším osobnostem neziskového sektoru Zlínského kraje už dlouhá léta. Jeho osobní nasazení v oblasti jíž se zaobírá je nezištné, příkladné a jedinečné,“ uvedl předseda ANNO ZK Dan Žárský.

Cílem ankety bylo nominovat a ocenit osobnosti z kraje, které svou prací a aktivitou v neziskovém sektoru přispěly k jeho rozvoji. Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje tak chtěla vyjádřit poděkování za přínos pro tuto oblast.

„Nominace mohly zasílat organizace i obce na začátku roku. Následně rozhodlo hlasování členů výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor, zastupitelstva Zlínského kraje a členských organizací ANNO ZK,“ doplnil Žárský.