Home Štítky Posts tagged with "omezení"

omezení

0

Dětská hřiště, pietní místa, kostely, zdravotnická zařízení či zařízení sociálních služeb, zoo, útulek, atd. To jsou jen namátkou místa, u nichž již nebude možné podle nové vyhlášky omezující pyrotechniku beztrestně rušit hlukem výbuchů a zapáchajícími zplodinami z takzvané zábavní pyrotechniky. Každé z míst má také ochranné pásmo, které je stanoveno od 50 metrů (v případě hřišť) až po 500 metrů, jako v případě zoo a útulku pro zvířata v nouzi. Vyhláška reaguje na zvyšující se počet stížností a podnětů občanů na neohleduplné chování.

0

V pátek se ve Zlíně uskutečnilo slavnostní zahájení již třetího ročníku Zlin Design Weeku. Osmidenní akce nabídne výstavy, konferenci, přednášky i workshopy na téma designu. Na závěr je pak připraven galavečere mezinárodní soutěže mladých designérů  Best in Design.

0

Od pondělí 14. října do neděle čekají opravy povrchu vozovku silnice č. I/55I v místě světelné křižovatky při výjezdu/vjezdu do Otrokovic ve směru z Tlumačova (ul. Komenského, Nadjezd a Přivaděč). Stavební práce spočívají ve frézování a pokládce nového povrchu. Provoz na této křižovatce bude řízen pomocí mobilních semaforových souprav. Po dobu stavebních prací bude uzavřen Přivaděč, tj. napojení na rychlostní komunikaci R/55 Otrokovice – Hulín. Dopravní omezení se nevyhne ani chodcům, kteří budou muset využít přechodu přes silnici v ul. Komenského blíže k centru města (ul. J. Žižky). Přechod pro chodce v blízkosti ul. Přivaděč bude dočasně uzavřen.

0

Míst, kde se na veřejnosti nesmí popíjet alkohol, bude ve Zlíně více. Rada města odsouhlasila doplnění příslušné vyhlášky od dalších pět lokalit. Ty se nachází jak v centru Zlína, tak v jeho místních částech Malenovice a Louky nad Dřevnicí. Rozhodnutí rady ještě musí posoudit zastupitelstvo. Pokud jej podpoří, bude ve Zlíně už třináct lokalit, kde není možné popíjet alkohol na veřejném prostranství.

Vyhláška zakazující požívání alkoholu na veřejnosti platí ve Zlíně od 23. června loňského roku. „Velmi se nám osvědčila. Z ulic, na které se vztahuje, se podařilo vytlačit osoby, které zde často opakovaně opíjeli. Strážníci na základě této vyhlášky provedli už tisíce kontrol. Praxe však ukázala, že platnost vyhlášky je nutné rozšířit na další lokality, což nyní děláme,“ sdělil náměstek primátora Ondřej Běták, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Dodal, že vyhláška zakazující požívání alkoholu na veřejnosti se nijak nedotýká provozů restauračních zařízení v daných oblastech.

Na tvorbě vyhlášky zakazující požívání alkoholu na veřejnosti koalice spolupracovala se zástupci opozice. „Chceme totiž, aby tato i další vyhlášky, na jejichž vzniku se opozice podílí, měly platnost řadu let, aby nebyly omezeny délkou volebního období. Když se s ní na jejich vytvoření dohodneme, je jasné, že tyto vyhlášky vítězové příštích voleb nebudou od základu měnit. Což vnáší do oblastí, ve kterých mají platnost, jasná pravidla. Spolupráce s opozicí není přitom vůbec formální, například zastupitel Marian Lehocký se aktivně podílel na tvorbě této vyhlášky i vyhlášky, která se týká loterií,“ konstatoval Běták.

Popíjení v oblastech, kde je to na základě jmenované vyhlášky zakázané, se trestá pokutami. S jejich vymáháním jsou často problémy. „Dostávají je totiž také lidé bez přístřeší nebo sociálně slabí, u kterých je vymahatelnost těchto pokut obtížná. Hlavního záměru, tedy toho, aby se na rušných veřejných prostranstvích a ulicích nepopíjel alkohol, se ale díky vyhlášce dosáhnout podařilo,“ těší Milana Kladníčka, ředitele zlínské městské policie.

0

Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s., začínají práce na výstavbě horkovodů a zateplení budov. Obě akce by měly být ukončeny v lednu 2013. Celkové náklady na stavební práce dosáhnou sedmadevadesáti milionů korun. Z větší části je hradí KNTB, zbytek pokryje dotace EU na úsporu energií a snížení emisí.

„Cílem uvedených prací je snížit náklady na energie. Zateplovat budeme celkem dvanáct budov hlavně ve staré, přední části areálu, a budovu porodnice. U rekonstrukce parovodů půjde o výměnu starých parních rozvodů uložených v tepelných kanálech za nové teplovodní rozvody, které budou uloženy do země. Stavební práce se dotknou komunikací pro pěší i pro dopravu. Pohyb osob a automobilů bude tedy výrazně omezen. Žádáme proto všechny, kteří se v areálu pohybují, aby byli opatrnější a dbali na svoji bezpečnost,“ sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal.

Dočasně bude dle potřeb výstavby omezeno parkování v areálu nemocnice u budov, kterých se bude stavební činnost týkat. Stavební firmy zabezpečí prostory a budovy tak, aby nedošlo k ohrožení osob, které se budou v okolí staveniště pohybovat. Prostory dotčené stavbou budou řádně zabezpečeny proti pohybu nepovolaných osob.

„Práce se týkají obvodových stěn a střešních plášťů a vyměníme také okenní otvory v obvodových stěnách budov,“ informoval Martin Nedbálek, vedoucí útvaru správy budov KNTB. Cena stavebních prací u zateplení budov je téměř čtyřicet milionů korun.

Kromě výstavby horkovodů bude opravena také centrální výměníková stanice a parní kotelna.

„Odběr tepla z centrálního zásobování zůstane zachován. Stávajících sedm výměníkových stanic nahradíme devatenácti novými objektovými předávacími stanicemi. Nově bude do terénu v areálu nemocnice položeno asi 5000 metrů potrubí a v kotelně bude instalován záložní plynový horkovodní kotel. Ten pokryje potřeby nemocnice při výpadcích dodávky tepla,“ upřesnil M. Nedbálek.

0
Omezení venčících dnů v Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně vyvolalo mezi veřejností negativní ohlasy, avšak ošetřovatelé útulku vidí tento krok jako smysluplný počin. Venčení útulkových psů pro veřejnost bylo dříve možné šest dní v týdnu. Pro provoz útulku byla taková četnost velmi vyčerpávající. Mnohdy nezbýval čas na kvalitní instruktáž, zájemci o adopci museli dlouho čekat a v neposlední řadě se museli ošetřovatelé potýkat s častými střevními komplikacemi psů po návratu z procházky způsobené krmením i přes výslovný zákaz. Tyto a další faktory vedly k rozhodnutí omezit venčení pro veřejnost na středu a dobu víkendu.
Zlínský útulek chce plnit svou úlohu svědomitě, změna by měla zvířatům přinést více pozornosti ošetřovatelů a také by se měl zvýšit zájem o adopci. I když byly návštěvní dny omezeny, jedná se stále o raritu služeb nabízených útulku pro zvířata. Venčení ve většině podobných zařízení není vůbec přípustné.
Útulek nově zavedl i dobrovolné příspěvky, které půjdou na zkvalitnění života zvířat. „Příspěvky jsou naprosto dobrovolné. Návštěvníci se nemusí bát, že by jim pejsek nebyl zapůjčen, pokud nepřispějí určitým finančním obnosem. Samozřejmě budeme rádi za jakoukoli pomoc,“  komentovala zavedení příspěvků provozovatelka zlínského útulku Danuše Šmigurová. Finanční prostředky budou užívány např. na nákup vakcín, operace, nebo nákup krmiva. Vedení zlínského útulku doufá, že příspěvky pomohou překonat nižší rozpočet a rostoucí DPH.
Tereza Vojáčková