Home Štítky Posts tagged with "povodně"

povodně

0

autor: Jan Švec

Velké nadšení ve fanoušcích letectví vyvolává speciálně upravené letadlo vyrobené firmou Zlin s baťovskými kořeny. Tento malý letoun může totiž nést kamery a pomáhat armádě nebo při živelných katastrofách. První z pěti kusů, které budou sloužit ve střední a Jižní Americe, v sobotu absolvoval poslední zkušební let. Pilotovala ho přitom legenda akrobatických letců Jiří Kobrle. A byl spokojený. „Se Zlínem se lítá vždycky vynikajícím způsobem. To je prostě radost z lítání. To omládnete o řadu, o řadu let, což já už občas taky potřebuju,“ usmíval se osmdesátiletý pilot.

0


Zajímavou sérii fotografií dokumentujících průběh ničivých povodní v Otrokovicích v roce 1997 obdržela otrokovická radnice od pana Josefa Dvorského. Při osobním setkání za účasti kronikářky paní Věry Kramářové a dalších zástupců města poděkoval panu Dvorskému za tento pro město cenný dar místostarosta Otrokovic Milan Plesar.

Pan Dvorský se hned v úvodu setkání rozpovídal o tom, jak se k fotografiím dostal. „Velmi se zajímám o historii, vždy se snažím získávat a rád si schovávám různé zajímavosti. Pan Josef Snášel fotografoval povodně v Otrokovicích. Sám mám na Trávníkách garáž, která byla zatopena. Voda sahala metr nad střechu vozidla. Oslovil jsem pana Snášela, zda nemá z této doby fotografie garáží, které bych si mohl založit. Měl a souhlasil, že mi nějakou poskytne. Bohužel mezitím pan Snášel zemřel, a když jsem jednou asi po roce náhodně potkal jeho sestru, zmínil jsem se o naší domluvě. Vyšla mi vstříc a nad všechna má očekávání mě obdarovala celým albem, zachycujícím průběh povodní v Otrokovicích v roce 1997. Moc jsem jí děkoval, ale nechtěl jsem, aby mi album leželo doma v šuplíku. Usoudil jsem, že pro město bude zajímavější, a kontaktoval jsem pana místostarostu, který projevil zájem a zorganizoval předání,“ zavzpomínal Josef Dvorský se skromným tvrzením, že hlavní zásluhu na daru, který nyní náleží městu, má právě sestra pana Snášela, která kolekci fotek uchovala a následně věnovala.

„Jedná se o fotografie, které nejsou nikde dokumentovány a v mnoha ohledech jedinečným způsobem zachycují dobu před více než patnácti lety. Jsem velmi rád, že se i dnes mezi námi najdou lidé jako pan Dvorský a podělí se s námi o historické materiály, které jsou z pohledu historie města drahocenné. Velmi si toho vážíme. Fotografie budou sloužit nejen pro potřeby města, ale prostřednictvím paní kronikářky Věry Kramářové i všem lidem v Otrokovicích,“ uvedl otrokovický místostarosta Milan Plesar, na kterého navázala Věra Kramářová se svou představou o využití fotografií. „O tomto daru bude zmínka v kronikářském zápise za rok 2013, ale hodit se bude také k zápisu z roku 2012, kdy jsme si připomněli 15 let od povodní. Obrázky pana Snášela dokumentují mimo jiné situaci na Trávníkách, což je jedinečné. Tomuto místu se věnovalo jen málo fotografů. Navíc fotografie se nám budou moc hodit pro besední účely, protože historické snímky jsou již v archivu na Klečůvce,“ podotkla kronikářka města Otrokovice Věra Kramářová.

0

Majitelé nemovitostí ve Zlíně můžou být varováni před povodněmi formou bezplatně zasílané SMS. Tuto nabídku jim nově dává magistrát. Potřeba je pouze vyplnit formulář, který je umístěn na titulní straně webu města www.zlin.eu pod odkazem VAROVÁNÍ PŘED POVODNĚMI. Po vyplnění bude následně odeslán na e-mail robertnavratil@muzlin.cz a zpracován.

Standardním varováním před povodněmi je dosud takzvaný jednotný systém varování, což je běžná siréna v místě hrozící povodně, případně VISO (varovný a informační systém obyvatelstva), který může fungovat také jako místní bezdrátový rozhlas. „Výhodou varování formou SMS je, že majitel ohrožené nemovitosti se o hrozící povodni dozví, i když se zrovna nachází mimo své bydliště. Jejich zasílání je bezplatné,“ sdělila Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Formulář, na jehož základě budou varovné SMS zasílány, můžou majitelé nemovitostí případně vyplnit i osobně na Odboru životního prostředí a zemědělství (budova Zarámí 4421, 3. posch., kanc. č. 325), kontaktní telefon: 577 630 972.

Nabídku bezplatného zasílání varovných SMS nabízí magistrát v rámci projektu „Snížení rizika povodní – zlepšení povodňové služby města Zlína,“ jehož realizaci připravuje. Jeho součástí bude také převedení Povodňového plánu města Zlína z listinné do digitální podoby. „Tyto povodňové plány obsahují základní údaje o počtu osob bydlících v nemovitosti, jejich věku, dále o obydlenosti přízemí nebo sklepních prostor, kde by hrozilo zaplavení při povodni. Nejdůležitějším údajem je právě kontaktní telefonní číslo mobilního operátora, na které je možno poslat varování před hrozící povodní ve formě SMS,“ prozradila Vladimíra Pavlovová.