Home Štítky Posts tagged with "řeka"

řeka

Foto: I. Dostál

S nástupem jarních teplot se v korytě Dřevnice v centru Zlína začaly opět objevovat nutrie. Kolemjdoucí se zastavují, aby je pozorovali a často je krmí pečivem nebo zeleninou. Otázka položená v titulku nemá zcela jednoznačnou odpověď a ani není možné ji položit tak černobíle. Problematika výskytu nepůvodních druhů, jako jsou nutrie, je komplexní a zahrnuje řadu často netušených aspektů.

0

autor: Simona Hlaváčová

Světový den vody a přicházející jaro budou slavit vodáci ze Vsetínska v sobotu 22. března, kdy v kostýmech symbolicky otevřou řeku Bečvu. Slavnost se uskuteční od půl jedenácté dopoledne před Městskými lázněmi ve Vsetíně.

Osmnácté otevírání Bečvy pořádá oddíl vodní turistiky TJ Slovan Vsetín a vodácký oddíl Skorci Vsetín. Uskuteční se také úlitba vodním bohům, křest nových lodí a vodácké výstroje. Po úspěšné loňské účasti rodin s dětmi a batolaty se i letošní ročník neobejde bez nejmladších vodáků z oddílu Skorci Vsetín, kteří pilně v zimním období trénovali v krytém bazénu ve Vsetíně.

„Na 18. ročník otevírání řeky Bečvy jsme si naplánovali vyrazit s Bečvochem – vládcem všech vod – v kostýmech. Malí vodáci jsou už tak nažhaveni na první splouvání, že si ho chtějí užít a oslavit jak se patří,“ popsala vedoucí vodáckého oddílu Skorci Gabriela Hučíková.

0

Majitelé nemovitostí ve Zlíně můžou být varováni před povodněmi formou bezplatně zasílané SMS. Tuto nabídku jim nově dává magistrát. Potřeba je pouze vyplnit formulář, který je umístěn na titulní straně webu města www.zlin.eu pod odkazem VAROVÁNÍ PŘED POVODNĚMI. Po vyplnění bude následně odeslán na e-mail robertnavratil@muzlin.cz a zpracován.

Standardním varováním před povodněmi je dosud takzvaný jednotný systém varování, což je běžná siréna v místě hrozící povodně, případně VISO (varovný a informační systém obyvatelstva), který může fungovat také jako místní bezdrátový rozhlas. „Výhodou varování formou SMS je, že majitel ohrožené nemovitosti se o hrozící povodni dozví, i když se zrovna nachází mimo své bydliště. Jejich zasílání je bezplatné,“ sdělila Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Formulář, na jehož základě budou varovné SMS zasílány, můžou majitelé nemovitostí případně vyplnit i osobně na Odboru životního prostředí a zemědělství (budova Zarámí 4421, 3. posch., kanc. č. 325), kontaktní telefon: 577 630 972.

Nabídku bezplatného zasílání varovných SMS nabízí magistrát v rámci projektu „Snížení rizika povodní – zlepšení povodňové služby města Zlína,“ jehož realizaci připravuje. Jeho součástí bude také převedení Povodňového plánu města Zlína z listinné do digitální podoby. „Tyto povodňové plány obsahují základní údaje o počtu osob bydlících v nemovitosti, jejich věku, dále o obydlenosti přízemí nebo sklepních prostor, kde by hrozilo zaplavení při povodni. Nejdůležitějším údajem je právě kontaktní telefonní číslo mobilního operátora, na které je možno poslat varování před hrozící povodní ve formě SMS,“ prozradila Vladimíra Pavlovová.