Home Štítky Posts tagged with "sms"

sms

0

Foto: J. Švec

Na dva tisíce knih si v letošním roce rozebrali lidé z dobročinné knihovny, která putuje po Zlíně. Projekt s názvem Book2Go spustila redakce Zlínského nočníku na jaře letošního roku. Princip je jednoduchý, kolemjdoucí si mohou zdarma vzít jakoukoli knihu z police a záleží na jejich dobrovolnosti, jestli jako poděkování pošlou dárcovskou SMS na konto některé z neziskových organizací, působících na Zlínsku.

0

Majitelé nemovitostí ve Zlíně můžou být varováni před povodněmi formou bezplatně zasílané SMS. Tuto nabídku jim nově dává magistrát. Potřeba je pouze vyplnit formulář, který je umístěn na titulní straně webu města www.zlin.eu pod odkazem VAROVÁNÍ PŘED POVODNĚMI. Po vyplnění bude následně odeslán na e-mail robertnavratil@muzlin.cz a zpracován.

Standardním varováním před povodněmi je dosud takzvaný jednotný systém varování, což je běžná siréna v místě hrozící povodně, případně VISO (varovný a informační systém obyvatelstva), který může fungovat také jako místní bezdrátový rozhlas. „Výhodou varování formou SMS je, že majitel ohrožené nemovitosti se o hrozící povodni dozví, i když se zrovna nachází mimo své bydliště. Jejich zasílání je bezplatné,“ sdělila Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Formulář, na jehož základě budou varovné SMS zasílány, můžou majitelé nemovitostí případně vyplnit i osobně na Odboru životního prostředí a zemědělství (budova Zarámí 4421, 3. posch., kanc. č. 325), kontaktní telefon: 577 630 972.

Nabídku bezplatného zasílání varovných SMS nabízí magistrát v rámci projektu „Snížení rizika povodní – zlepšení povodňové služby města Zlína,“ jehož realizaci připravuje. Jeho součástí bude také převedení Povodňového plánu města Zlína z listinné do digitální podoby. „Tyto povodňové plány obsahují základní údaje o počtu osob bydlících v nemovitosti, jejich věku, dále o obydlenosti přízemí nebo sklepních prostor, kde by hrozilo zaplavení při povodni. Nejdůležitějším údajem je právě kontaktní telefonní číslo mobilního operátora, na které je možno poslat varování před hrozící povodní ve formě SMS,“ prozradila Vladimíra Pavlovová.

0

Více než šest stovek občanů Otrokovic se již zaregistrovalo k odběru krizových SMS. Město tento projekt spustilo prvního května 2011, čímž pro své občany připravilo jednoduché, komplexní a pohodlné řešení pro rozšíření a zkvalitnění informovanosti při vzniku nepředvídané, mimořádné či krizové situace, v jejímž důsledku může dojít k ohrožení zdraví, životů a majetku.

Služba umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla formou krátkých textových zpráv. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci například v případě povodní, požárů či zhoršení stavu ovzduší. Systém je pro občany zcela zdarma, veškeré současné i budoucí náklady hradí město Otrokovice. Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, proto se občané nemusí obávat zahlcení nežádoucí reklamou a inzercí.

„Dobrovolným zaregistrováním svého čísla do systému Krizových SMS získá každý občan v krizových a mimořádných situacích potřebné informace, ať už se nachází přímo ve městě či například na dovolené. Touto službou jednoznačně rozšiřujeme informování veřejnosti, což je ostatně naší společnou snahou,“ objasnil místostarosta Otrokovic Milan Plesar.

Do tohoto systému se mohou lidé registrovat prostřednictvím webových stránek města www.otrokovice.cz, písemným vyplněním registračního formuláře na informacích budovy č. 1 městského úřadu nebo odesláním registrační SMS zprávy z mobilního telefonu, která je zpoplatněna dle tarifu operátora. Další využívání služby je zcela zdarma, veškeré náklady za budoucí doručené krizové SMS zprávy hradí město Otrokovice. Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky proti zneužití.