Home Štítky Posts tagged with "vzpomínky"

vzpomínky

Jan Maria Hronek se za války jako student vsetínského gymnázia zapojil do protifašistického odboje na Valašsku. Byl rozvědčíkem 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Za působení v odboji mu v roce 1945 udělil prezident ČSR „Medaili za chrabrost“. Po válce se stal členem komunistické strany a vstoupil do armády, vadilo mu však, že se komunistická propaganda liší od skutečnosti. V r. 1968 na vojenské půdě vystupoval proti politizaci armády. Pro nesouhlas s npartizánormalizačními opatřeními v armádě z ní na vlastní žádost odešel. Až do důchodu pak působil v Ostravsko-karvinských dolech, kde se podílel na vytváření integrovaného záchranného systému. O rozhovor ho požádala Helena Mráčková v souvislosti s letošním 75. výročím osvobození.

0

Ilustrační foto

Pracovníci muzea regionu Valašsko vyzývají občany Valašského Meziříčí, aby se zúčastnili unikátního projektu a zapůjčením svých historických fotografií či vzpomínkami na život ve Valašském Meziříčí a Krásně, tak přispěli k zachycení vzpomínek na zmizelé časy a historii ve městě. Úkolem projektu je tedy shromáždit reprezentativní vzorek dosud nezveřejněných historických snímků, zachycující postupné proměny měst. Informace zaměstnanci muzea sbírají do konce září. Projekt vytvořili také v partnerském městě Čadca na Slovensku.

Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích“ se zaměřuje na širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména seniorů. Jeho záměrem je zachytit mizející podobu měst Valašské Meziříčí a Čadca a posílení vztahu k místu, kde žijeme, prostřednictvím prožitku historické paměti. Cenným přínosem projektu má být i vzájemná výměna zkušeností a informací mezi partnerskými městy.

„Kulturní dědictví je spolu s přírodním a krajinným rázem hodnotou, která v mnohém příznivě ovlivňuje život společnosti. Jeho prostřednictvím se z generace na generaci přenášejí materiální i duchovní hodnoty, vytvořené za celou existenci lidstva, je zdrojem vzdělanosti a kultivovanosti občanů, napomáhá vytváření jejich sounáležitosti s obcemi, regionem i státem, spoluvytváří pozitivní obraz České republiky v zahraničí a naopak,“ popsala koordinátorka projektu Ivana Ostřanská.

Reprezentativním výstupem projektu se stane jednak fotografická výstava představující historické snímky s novým snímkem téže lokality a příběhem, případně vysvětlením proběhlých změn. Druhým výstupem bude vydání dvoujazyčné brožury, shrnující téma v podobě vybraných historických snímků s rozšířeným popisem zaznamenaných změn a událostí, které se k danému místu vztahují.

Lidé, kteří by se do projektu rádi zapojili ať už zapůjčením svých historických fotografií, či vzpomínkami na život ve Valašském Meziříčí a Krásně, se mohou obrátit na historičku Muzea regionu Valašsko Ivanu Ostřanskou, případně navštívit webové stránky muzea.