Hlavní stránka Lifestyle ♻ Olej nepatří do výlevky, ve Zlíně se objeví sběrné nádoby

♻ Olej nepatří do výlevky, ve Zlíně se objeví sběrné nádoby

0

Obyvatelé Zlína mohou nově využívat testovací nádoby pro sběr použitého kuchyňského oleje. Vývoz bude prováděn jednou měsíčně a následně v závislosti na využívání nádob, stejně jako další rozšiřování této sběrné sítě. K odevzdání olejů je nadále možné využívat také sběrných dvorů.

Testovací nádoby o objemu 120 litrů budou umístěny na ulici Kúty u křižovatky s ul. 2. května u kontejneru na elektroodpad, na ulici Slovenská u základní školy a ulici Štefánikova u zastávky MHD Obeciny. „Použitý kuchyňský olej je nutné nádob vkládat v dobře uzavřených PET lahvích,“ vysvětluje Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu.

Oleje jsou odevzdávány specializovanému zpracovateli a dále využívány. Do těchto nádob patří pouze kuchyňské oleje. Strojní olej či maziva jsou nebezpečný odpad, který patří na sběrný dvůr. Vyléváním olejů do kanalizace může dojít k ucpání potrubí a znečištění životního prostředí.


Tento text mohl být publikován díky podpoře našich partnerů, mezi které patří i: 

Chcete nás také podpořit a získat prostor u nás na webu? Napište na: redakce@zlinskynocnik.cz