Hlavní stránka Lifestyle Patronky pomáhají slečnám z dětských domovů postavit se na vlastní nohy

Patronky pomáhají slečnám z dětských domovů postavit se na vlastní nohy

0

Ve Zlínském kraji se v letošním roce rozjíždí nový projekt Patronka. Myšlenka navazuje na projekt Patron, díky kterému se už pět let pravidelně schází několik desítek mužů se svými svěřenci, na které čeká kritický moment opuštění dětského domova. Projekt Patronka je zaměřen na slečny z dětských domovů. Patronky budou podporovat slečny z dětských domovů v obtížném životním období a pomohou jim při vstupu do samostatného života. Do projektu Patronka se mohou zapojit nejen jednotlivci, ale také firemní týmy.

„Děti z dětských domovů jsou často dobře hmotně zabezpečené, ale po odchodu pro ně není jednoduché najít si vhodné zaměstnání, bydlení a zvládnout svůj měsíční rozpočet. Především jim v životě schází dospělí, kteří by jim byli oporou a na které by se mohli v důvěrou obrátit. Patronky poskytují slečnám podporu při odchodu z dětských domovů. “ říká k tématu koordinátorka Patronek pro Zlínský kraj, Šárka Kovaříková z Atmosféry, z.s., která projekt pomáhá realizovat společně s partnerskými organizacemi Ligou otevřených mužů z. s. a Múzy dětem z.s.

Patronky se rozhodly dávat slečnám místo dárků či finanční podpory něco mnohem cennějšího, svůj čas. Patronky mohou pomoci svým svěřenkyním ve shánění brigád nebo při studiu. Stávají se jim pozitivním vzorem v řešení životních situací, doprovází je na jejich cestě a stávají se kamarádkami, na které se mohou obrátit s prosbou o radu či morální podporu v obtížných situacích.

Liga otevřených mužů (LOM) má již s myšlenkou patronství řadu zkušeností. Jeden z patronů z Plzně o projektu řekl: „Je to jedna z nejvíce smysluplných aktivit, kterou jsem za poslední roky dělal. Mohu využít všechno, co jsem zažil. Dobré i zlé, úspěchy i chyby. Mohu Štefanovi ukázat, jak na to, aby se chlap udržel na nohou. Nebo jak se na ně zvednout, když občas upadne na hubu,“. Tým očekává, že podobnou smysluplnost přinese i pokračování pro dívky a jejich patronky.

O projekt je rozhodně zájem i na straně dětských domovů. Vedení domovů vnímá, jak moc je pro děti důležité, když se mohou na dospělého spolehnout a mít v něm důvěru. Právě tyto hodnoty by měli patroni a patronky dětem přinést a vedení dětských domovů tuto podporu dětem vítají.

Patronkou se může stát každá žena starší třiceti let, která projde úvodním školením. Po celou dobu projektu je jí k dispozici nejen odborná supervize pro zvládání případných krizových situací, ale také široký tým dalších patronek, se kterými může sdílet zážitky z naplňování své patronské role. Nábor a školení patronek probíhá ve vlnách a systematicky se rozšiřuje do dalších krajů.

Pro patronky ze Zlínského kraje se školení uskuteční 11. – 12. listopadu. Budoucí patronky se zde potkají s realizačním týmem, se zástupci z dětských domovů a dalšími důležitými osobami spojenými s osudy dětí z DD. Setkání proběhne od 12.00 do 14.00 dalšího dne v rekreačním středisku Kamínka v Roštíně. Na setkání jsou zvaní všichni, kteří by se chtěli o projektu dozvědět více, případně chtěli projekt podpořit finančně či logisticky.

Příležitost k zapojení do projektu mají i firmy, organizace či instituce, které mohou vytvořit a financovat svůj vlastní patronský tým. „Chceme vyzvat především lokální firmy a občanské organizace, aby podpořili mladé lidi vyrůstající v dětských domovech v jejich vlastním kraji. Spojit svojí značku se společensky odpovědným projektem, který má velký dopad na život konkrétních jednotlivců není jen etické. Lokálním firmám se taková investice vrátí v podobě dobrého jména a dlouhodobého uznání ze strany potenciálních zákazníků,“ dodává k tématu Lukáš Talpa, projektový manažer z Ligy otevřených mužů.


Tento a další texty mohly být publikovány díky podpoře našich partnerů, mezi něž patří i:

Chcete se také stát partnerem Zlínského nočníku a podpořit tak nezávislé a pozitivní médium, jehož redaktoři pracují bez nároku na odměnu? Kontaktujte nás: redakce@zlinskynocnik.cz/web