Hlavní stránka Zprávy S výměnou průkazu ve Zlíně otálí ještě přes 2000 řidičů

S výměnou průkazu ve Zlíně otálí ještě přes 2000 řidičů

0

Ve správním obvodu Zlín je ještě asi 2 200 řidičů, kteří si dosud nepožádali o povinnou výměnu řidičského průkazu. Ta se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Tyto řidičské průkazy již od 1. ledna 2014 nebudou v platnosti.

„Přestože se termín pozbytí platnosti uvedených dokladů blíží, zájem žadatelů tomu přímo úměrně neodpovídá. Výjimkou je maximální využití možnosti objednat se k vyřízení prostřednictvím internetu,“ sdělil Antonín Šrajer, vedoucí odboru občansko – správních agend magistrátu.

Bude-li řidič s neplatným řidičským průkazem po 1. lednu zastaven a kontrolován policisty může mu být na místě uložena bloková pokuta až do výše 2 000 korun. V případě, že bude s řidičem v této věci zahájeno správní řízení, může uložená pokuta dosáhnout výše 1500 až 2500 korun. Navíc je v tomto případě nutno předpokládat povinnost uhradit náklady správního řízení. O výměnu řidičského průkazu mohou požádat řidiči na přepážkovém pracovišti řidičských průkazů na pracovišti Magistrátu města Zlína v ulici L. Váchy 602, a to ve dnech pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.

Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku, a to mimo vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů, nebo vydání ve zkrácené lhůtě. Řidičský průkaz je vydán do dvaceti dnů od podání žádosti, příp. do pěti pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 korun.