Hlavní stránka Lifestyle 🦆 Ve Zlíně operuje náboženský kult tzv. košíkářů

🦆 Ve Zlíně operuje náboženský kult tzv. košíkářů

V korytě řeky Dřevnice se pravidelně objevují nákupní vozíky. Nejedná se však o pouhý vandalismus. Tento úkaz má nečekané okultní pozadí, neboť za ním stojí náboženská sekta tzv. košíkářů.

„Košíkáři se v České republice poprvé objevili po revoluci jako nevýrazné hnutí uctívačů konzumu. Tento náboženský směr k nám pronikl před hranice ze západu a postupně se rozšířil na celé území státu,“ vysvětluje religionista Bohumil Zlatoústý. Podle jeho slov se ve Zlíně setkáváme s radikalizovanou frakcí tohoto jinak mírumilovného kultu, která si říká vozíkáři. Jedním z jejich rituálů je obětování nákupního vozíku vodnímu živlu.

„Vozík zde představuje jakousi modlu, symbol blahobytu, zatímco voda je od pradávna symbolem čistoty a života. Vozíkáři si tímto rituálem, prováděným vždy v noci pod pláštíkem tmy, chtějí zajistit bohatý život plný konzumních požitků. Právě konzumní životní styl spojený s nadbytkem a s přehnaným nakupováním je jedním ze základních atributů této sekty,“ popisuje Zlatoústý.

Vedení nedalekého nákupního centra je bezbranné. Vozíky jsou ve venkovních zásobnících košíkářům vydány na pospas. Získat vozík pro rituál však není tak jednoduché, má to svá pravidla, jak nám osvětlil jeden z přívrženců kultu, který si nepřál být jmenován.

„Vozík pro rituální oběť řece je potřeba získat za pomoci stříbrné mince, za úplňku, a to jedině ve čtvrtek, protože to začínají nové slevové akce. Velekněz s igelitovou nákupní taškou na hlavě pak svrhne vozík do řeky zatímco několik členů sekty nahlas předčítá pasáže z aktuálního slevového letáku,“ vylíčil anonymní košíkář.

Policie proti tomuto vandalismu dosud nijak nezakročila. Některé zdroje tvrdí, že je to tím, že nitky košíkářského vlivu sahají až do vysokých míst úřadů a institucí ve městě. Ředitele městské policie se nám nepodařilo zastihnout, údajně byl právě na nákupu. Náměstek primátora pak také nezvedal telefon, ačkoli měl údajně nakoupíno už po poledni.

Situaci budeme nadále sledovat.