Hlavní stránka Lifestyle Situaci s vraky by mohlo vyřešit odstavné parkoviště, možná už za rok

Situaci s vraky by mohlo vyřešit odstavné parkoviště, možná už za rok

Náš seriál Zlínské vraky, pokračuje. A zdá se, že by se ve Zlíně mohlo blýskat na lepší časy. Podle Michala Kočího ze zlínské radnice právě teď město zpracovává studii zaměřenou na odtah vozidel. „V této studii se počítá i s variantou hlídaného parkoviště pro odtažená vozidla,“ uvedl Kočí.

Podle referenta Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Hlaváče, je ve Zlíně asi 10 000 parkovacích míst na 37 000 vozidel. Oficiálně město eviduje na svém území asi tři desítky autovraků, které odpovídají zákonné definici. Naše redakce však v březnu napočítala přinejmenším 44 vozidel, která z hlediska selského rozumu pouze dlouhodobě blokují parkovací místa. GALERII VRAKŮ NAJDETE NA NAŠEM FACEBOOKU. S odtahem to podle zákona není tak jednoduché.

Kdy je možné auto odtáhnout?

„Vozidlo může být odtaženo teprve po proběhnutí správního řízení o jeho odstranění, kdy je majitel (pokud je dohledatelný) nejprve vyzván, aby vozidlo odstranil a pokud tak v zákonem dané lhůtě neučiní, může vozidlo odstranit vlastník komunikace. Správní řízení lze však zahájit pouze u vozidel, která naplňují definici pro „vrak“ dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ten v § 19 g) stanoví, že vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé provozu. Krajský úřad vydal k této problematice metodické pokyny, kde to blíže specifikuje a kde se mimo jiné uvádí, že absence registrační značky či propadlá STK nemůže být považována za trvalou technickou nezpůsobilost. Za tu lze považovat, pokud vozu např. chybí podstatné části či je výrazně poškozen havárií apod. Co se týká případného odtahu vozidla, které není podle zákona vrakem, to je možno provádět pouze v případech, kdy vozidlo tvoří překážku provozu. V takovém případě však musí být vozidlo odtaženo na nepřetržitě hlídané parkoviště, protože subjekt, který provedl odtah je odpovědný za případnou škodu, která by na vozidle vznikla,“ vysvětlil Hlaváč.

A zde je právě kámen úrazu. Krajské město Zlín nemá nepřetržitě hlídané parkoviště, kam by mohlo problematická vozidla odtáhnout. Zmiňovaná studie, která by měla být hotová ještě v první polovině tohoto roku, zvažuje ekonomické a legislativní aspekty takovéhoto řešení. Podle Kočího v případě kladného výsledku studie dojde k výběru vhodné lokality a v závislosti na dostupnosti investičních prostředků by se obyvatelé Zlína mohli odtahového parkoviště dočkat, nejdříve však v roce 2018. Dlouhodobě odstavená vozidla, by se pak na základě obecně závazné vyhlášky, dle zákona č. 128/2000 Sb, jednoduše přemístila na hlídané parkoviště, kde by si ho majitel mohl vyzvednout, pokud by ovšem měl zájem.

Jak vznikne vrak?

Proč se z auta stane vrak hyzdící ulice města? „Ty důvody, proč někdo přestane své vozidlo používat a nechá ho stát delší dobu na jednom místě, mohou být různé. O tom, jaké procento zastoupení mají, si netroufám spekulovat. Často je samozřejmě důvodem jen prostá bezohlednost majitele, který si koupí nové vozidlo, a to staré ponechá svému osudu na veřejném prostranství, protože pro něho nemá další využití. Víme ale i o případech, kdy je majitel ve výkonu trestu či ve vazbě a pokud vozidlo nepoužívají jeho příbuzní, tak stojí stále na jednom místě a irituje sousedy, kteří mají pocit, že jim zbytečně blokuje cenné parkovací místo. Dále jsou to případy, kdy je majitel vozidla dlouhodobě hospitalizovaný nebo mu jeho změněný zdravotní stav v současné době neumožňuje vůz používat. Někdy jsou to také vozidla řidičů, kteří přišli o řidičské oprávnění. Pak jsou i případy, kdy majitel zemřel a dědicové vůz nepoužívají. Těch důvodů může být opravdu mnoho,“ vysvětluje Hlaváč.

Redakce Nočníku bude situaci se zlínskými autovraky dále monitorovat  a občané mohou doufat v kladný výsledek studie. Odtahové parkoviště by mohlo problém vyřešit nebo alespoň výrazně zmírnit.


Tento a další texty mohly být publikovány díky podpoře našich partnerů, mezi něž patří i:

Chcete se také stát partnerem Zlínského nočníku a podpořit tak nezávislé a pozitivní médium, jehož redaktoři pracují bez nároku na odměnu? Kontaktujte nás: redakce@zlinskynocnik.cz/web