Hlavní stránka Zprávy Strážníci budou radit ženám, jak se mají bránit

Strážníci budou radit ženám, jak se mají bránit

0

Městská policie Zlín v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012 bude i v letošním roce realizovat projekt NECHCI BÝT OBĚTÍ. Projekt je určen pro ženy a úspěšně se realizuje již sedmým rokem. Cílovou skupinou projektu jsou ženy různého věku, oběti trestných činů nebo domácího násilí, ženy, které jsou zaměstnané na místech, kde se mohou stát terčem útoku, dále pracovnice různých charitativních organizací apod. Tento kurz je zaměřen na koncepty bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob.

První část kurzu  se uskuteční na učebně MP Zlín a obsahem bude individuální poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností.

Druhá část kurzu proběhne v prostorách tělocvičny MP Zlín pod vedením specializované instruktorky sebeobrany. Účastnice kurzu se naučí základní techniky sebeobrany a  správné používání obranných technických prostředků (např.slzotvorné prostředky) proti útočníkovi. Cílem je předat zúčastněným ženám odbornou pomoc prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany a tím kriminogenní podmínky minimalizovat.

 

V případě zájmu kontaktujte manažerku prevence kriminality:

Mgr. Kamila Nováková

Tel.:  577 630 503

GSM: 604 228 694

E-mail: kamilanovakova@muzlin.cz

 

Termíny realizace:

16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11.2012

 

Časový harmonogram:

teorie 16:15 – 17:15 hod.

sebeobrana 17:30 – 19:00 hod.

 

Místo realizace:

MP Zlín

Santražiny 3312

Zlín

 

Téma přednášek:

 

 • Bezpečnostní informační systémy pro podporu ochrany obyvatel ve městě Zlíně

Lektor:      Ing. Milan Kladníček                         

 

 • IBS – integrovaný bezpečnostní systém
 • MKDS – městský kamerový dohlížecí systém

 

 

 • Nutná obrana, krajní nouze, trestné činy páchané na ženách

Lektor:      Mgr. Janík Pavel

 

 • Trestné činy páchané na ženách
 • Nutná obrana, krajní nouze
 • Příklady z praxe
 • Platná legislativa při použití technických prostředků osobní ochrany

 

 

 • Intervenční centrum Zlín

Lektor:       Mgr. Jarmila Hasoňová

 

 • Informace o fungování intervenčního centra Zlín
 • Praktické zkušenosti a rady

 

 

 • Žena – oběť násilného trestného činu

Lektor:   Mgr. Vladimír Lhotka                        

 

 • Žena – oběť násilného trestného činu
 • Podpůrná terapie a pomoc při odpovědích na klasické otázky spojené s předejitím trestnému činu
 • Poslání a cíle Probační a mediační služby České Republiky

 

 

 • Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů

Lektor:      Mgr. Kamila Nováková

 

 • Další aktivity v prevenci kriminality
 • Technické prostředky osobní ochrany
 • Vyhodnocení projektu

 

 

 • Základy sebeobrany – teoretická část, praktická část

Lektor:      Anna Skládalová