Hlavní stránka Lifestyle Strážníci sesbírali skoro 1000 stříkaček, ve Zlíně ani jednu

Strážníci sesbírali skoro 1000 stříkaček, ve Zlíně ani jednu

0

Při Akci Jehla v úterý spojily síly strážníci ze čtyř desítek měst a obcí České republiky a pokusili se vyčistit svá města od nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech. Do celostátní akce se zapojilo přes 470 strážníků společně s 42 asistenty prevence kriminality, kteří sesbírali 996 kusů infekčního materiálu.

„Strážníci vyrazili vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy na infekční materiál, kleště nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice a desinfekční spreje prohlédnout primárně dětská hřiště a pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, málo frekventované stezky, domovní výklenky, okolí mostních konstrukcí. Kontrole neušly také parky a odpočinkové zóny,“ popsal Milan Kladníček, ředitel MP Zlín a kolegia ředitelů městských policií. Vedle očisty města je smyslem celé akce snížit také riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. Strážníci proto apelují na veřejnost, aby v případě, kdy někde naleznou, nebo zahlédnou infekční materiál, tento sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně zavolali na linku tísňového volání „156“. Městské policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci.

Sběrem jehel se všechny zapojené městské policie zabývají celoročně při běžné hlídkové činnosti, ale často také při cílených opatřeních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich hlavním úkolem. Předcházejí tak nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby také domácí zvířata jako psi a kočky

„Městská policie Zlín, provedla zevrubnou kontrolu 66 dětských hřišť v centru města i příměstských částech, při nichž se strážníkům žádnou použitou jehlu ani stříkačku nalézt nepodařilo. Zlín se tak opět zařadil mezi města, kde je riziko poranění o tyto potenciálně infekční předměty poměrně nízké. Přesto doporučujeme, aby ze strany veřejnosti nebylo toto nebezpečí zcela bagatelizováno a zejména rodiče malých dětí by měli mít vždy přehled kde, jak a s čím si jejich potomci hrají,“ konstatoval Kladníček.