Hlavní stránka Kultura Vernisáží dnes ve Zlíně začala výstava grafiky 60. let

Vernisáží dnes ve Zlíně začala výstava grafiky 60. let

0

gelrie

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně odkrývá veřejnosti další kusy ze své sbírky. Tentokrát z let šedesátých.  Výstava české grafiky a kresby začala vernisáží dnes v 17:00 v Grafickém kabinetu galerie, kde pronese úvodní slovo Václav Mílek, ředitel galerie. Díla, která mapují období uvolnění českého národa a svobodně se nadechující společnosti, budou k vidění až do 13. září ve druhém podlaží Baťova institutu.

Výstava volně navazuje na cyklus komorních přehlídek, které ukazují cennou sbírku Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Šedesátá léta jsou spojená s invencí, dynamičností a otevřeností. Výtvarné dění té doby ovládaly nové tendence, které vytvářely různé proudy abstraktního umění nebo například figurativní projev. V kresbě a grafice se zrcadlí problémy dané doby a české umění se tak znovu začlenilo do mezinárodních měřítek.

Výstava představí díla Vladimíra Boudníka, který se zasadil o vznik nového neoficiálního proudu informativních projevů. K důležitým členům „informelu“ patřil i grafik Eduard Ovčáček.  V souvislosti se strukturální abstrakcí představí výstava i listy Jaroslava Hovadíka, postavy úzce spojené se Zlínem.

Do výstavy je začleněna také skupina UB12, mezi jejichž významné osobnosti se řadí například Václav Borštík nebo Jiří Johan, prezentující české poválečné umění. Výstava má také za úkol upoutat pozornost na exponáty z papíru, které kvůli materiálové křehkosti nelze zařadit do stálých expozic.