Hlavní stránka Lifestyle Zlín hyzdí desítky autovraků. Podaří se je odstranit?

Zlín hyzdí desítky autovraků. Podaří se je odstranit?

0

Ano, není to právě dobrá zpráva, tak proč to píšeme? Protože doufáme a budeme se snažit, aby tento seriál dobrou zprávou skončil. Jelikož se zlíňané na sociálních sítích intenzivně rozhořčují nad množstvím odstavených aut a vraků ve městě, rozhodli jsme se posvítit si na tuto problematiku. Proto redakce Nočníku připravila seriál tématických textů Zlínské vraky, jehož cílem je upozornit na tento problém a snad i přispět k jeho řešení. A skutečně, někteří majitelé aut už se nám ozývají s tím, že je odstraní, tak uvidíme, jestli to splní.

Desítky dlouhodobě odstavených vozidel a autovraků je možné najít v ulicích a na parkovištích krajského města. Některá z těchto vozidel stojí na svých místech bez hnutí i několik let a z jiných už se stali doslova veteráni. S řešením takovéto situace se více či méně úspěšně potýká každé město. Nočník se rozhodl situaci ve Zlíně zmapovat a připravuje obsáhlou kartotéku zlínských vraků na základě tipů od čtenářů. Naše redakce za pouhé dva dny zaevidovala více než čtyřicet dlouhodobě problematických vozidel.

Odstranit SPZ nepomůže

Odstranění těchto vozidel však není snadné. Na vině je zejména přísná legislativa, která neumožňuje označit za vrak ani vůz, který jím logicky je. Definicí vraku se zabývá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ten v ustanovení § 19, písmenu g) stanoví, že vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé provozu. Ovšem pouhá absence SPZ nebo propadlá STK ještě nejsou důvodem k odtažení, jak se někteří občané mylně domnívají, když značky záměrně odstraňují.Podle Ministerstva dopravy není odstavení vozidla bez platné technické kontroly na pozemní komunikaci přestupkem, tím je teprve provozování takového vozidla.

„Za trvalou technickou nezpůsobilost lze považovat pouze takovou, jejíž obnovení by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla – to je například chybějící části hnacího agregátu či výrazné poškození karoserie havárií apod.,“ vysvětlil Petr Hlaváč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb. Většina vozidel, na které občané upozorňují, však dle výše uvedeného zákona vrakem není. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy může být majitel auta například dlouhodobě hospitalizovaný nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Policie s vrakem nic neudělá

Pro odstranění vraku je zbytečné volat státní či městskou policii, která k řešení takových situací nemá žádné kompetence a může informaci o vraku pouze postoupit magistrátu. „Strážník z vlastní činnosti nebo na základě poznatku občana může prověřit skutečnost, že se někde nachází vozidlo, které by mohlo být za určitých okolností považováno za vrak. Pokud zde vozidlo skutečně stojí, zadokumentuje jeho stav a umístí na něj samolepku, od níž očekáváme v zásadě dvojí účinek. Prvním je, že se vlastník předmětného vozidla rozhoupe k nějakému řešení, vozidlo zprovozní, prodá, odstraní, předá k likvidaci a druhým je, že okolí zaznamená, že jsme v této věci již podnikli nějaký krok a nebude nám tato věc oznamována stále znova,“ uvedl I. zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

Městská policie zaznamenala v loňském roce tři desítky hlášení odstavených vozidel a vraků. „Pokud se jedná o zjevný autovrak, bývá podle našich zkušeností jeho odstranění poměrně rychlé. Problémem jsou však dlouhodobě nepoužívaná vozidla, která jejich vlastník zaparkuje na veřejném parkovišti a následně vozidlo z nějakého důvodu přestane využívat. Chápeme, že ostatní motoristy oprávněně irituje, že bezdůvodně zabírá mnohdy velmi cenné parkovací místo, ale taková situace nemusí mít žádné řešení. Vozidlo není autovrakem a žádný předpis nestanoví, jak dlouho lze parkovací místo bez přerušení užívat,“ vysvětlil Janík.

Správný postup popisuje mluvčí Magistrátu města Zlína Zdeněk Dvořák:

  • Majitel pozemku či vlastník komunikace, podá žádost o zahájení správního řízení, které má vést k odstranění vraku. Tuto žádost adresuje Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ.
  • Tento odbor jakožto silniční správní úřad rozhodne, zda vozidlo splňuje zákonnou definici vraku.
  • Pokud je definice splněna, je zahájeno správní řízení, ve kterém je majitel vozidla (podaří-li se ho vypátrat) vyzván, aby vrak odstranil.
  • Pokud se majitele nepodaří vypátrat či majitel na výzvu nereagoval, smí vrak odstranit vlastník komunikace. Po uplynutí zákonných lhůt a nabytí právní moc tak může nechat vrak odstranit Odbor koncepce a realizace dopravních staveb či jiný zástupce vlastníka pozemku.

Odtažení autovraku je pořád krádež

Tento proces je mnohdy zdlouhavý a nakonec i bezvýsledný. Na základě komentářů na sociálních sítích však považujeme za nutné důrazně varovat před snahou samozvaných ochránců pořádku o odtažení či jinou likvidaci autovraků, stále se jedná o cizí majetek, k němuž se vztahují zákonem daná práva. Takovýto člověk by se pak dopustil protiprávního jednání a nesl patřičnou zodpovědnost. Cesta k nápravě situace je například ve změně legislativy. Pomoci by mohlo také zřízení odtahového parkoviště.